Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 501 dokumentov (strana 1).
21/2017. Názov: Zmluva o pos. nenávratného fin. príspevku na podporu a realizáciu projektu: "Ob. knižnica - st. úpravy a rek. vykurovania", Mikroregión TRÍBEČSKO, Topoľčianky. Zodpovedná: Lenka Č
Kategória: Zmluvy
Dátum: 21.07.2017 Veľkost: 2.29 MB (1 súbor)
20/2017. Názov: Hromadná licenčná zmluva, SOZA-Rastislavova3, Bratislava. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.07.2017 Veľkost: 2.36 MB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 05/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 30.06.2017 Veľkost: 1.15 MB (1 súbor)
Kniha odoslaných faktúr za obdobie 05/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 30.06.2017 Veľkost: 213.3 kB (1 súbor)
19/2017, Názov: Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva, PLANTEX, s.r.o. - Obec Machulince. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 30.06.2017 Veľkost: 1.46 MB (1 súbor)
18/2017, Názov: Rámcová sponzorská zmluva-darovacia zmluva, PLANTEX, s.r.o. - Obec Machulince. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.06.2017 Veľkost: 452.2 kB (1 súbor)
18/2017. Objednávka - prepočet a posúdenie mosta cez rieku Žitava v obci Machulince, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Žilina. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 28.06.2017 Veľkost: 344.3 kB (1 súbor)
17/2017. Objednávka na výspravku miestnej komunikácie ul. Zlatňanskej v Machulinciach turbo systémom, Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Objednávky
Dátum: 26.06.2017 Veľkost: 382.1 kB (1 súbor)
17/2017, Názov: Zmluva o výkone správy, ARAMIS - Správa bytov s.r.o., Zlaté Moravce. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 22.06.2017 Veľkost: 2.5 MB (1 súbor)
15. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2017
Kategória: Zastupiteľstvo
Dátum: 22.06.2017 Veľkost: 9.42 MB (2 súbory)
16/2017 Názov: Zmluva o dielo, LAST-stav,s.r.o., Zlatomoravecká, Machulince. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 14.06.2017 Veľkost: 3.3 MB (2 súbory)
15/2017 Názov: Zmluva č. 075/2017 o poskytovaní služieb, Radoslav Maduda, Žitavany. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 08.06.2017 Veľkost: 868.6 kB (1 súbor)
14/2017,Názov: Zmluva č.620/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmeny, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 06.06.2017 Veľkost: 1.74 MB (1 súbor)
16/2017. Objednávka - smaltové červené orientačné čísla 496 ks, SMALTOVŇA Holíč,s.r.o., Holíč. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 06.06.2017 Veľkost: 688.9 kB (2 súbory)
13/2017,Názov: Zmluva č. 374/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmeny. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.06.2017 Veľkost: 1.73 MB (1 súbor)
15/2017. Objednávka - záhradné lavice 34 kusov, JKL-ENZI.s.r.o., Čierne Kľačany. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Objednávky
Dátum: 01.06.2017 Veľkost: 338.4 kB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 04/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 29.05.2017 Veľkost: 985.7 kB (1 súbor)
Kniha odoslaných faktúr za obdobie 04/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 29.05.2017 Veľkost: 210.5 kB (1 súbor)
12/2017, Názov: Servisná a materiálová zmluva, Z+M servis a.s., Bratislava, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 26.05.2017 Veľkost: 2.51 MB (1 súbor)
14/2017. Objednávka - záhradné stoly 25 kusov, JKL - ENZI,s.r.o., Čierne Kľačany. Zodpovedná:Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 24.05.2017 Veľkost: 340.7 kB (1 súbor)


FacebookFacebook