Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 540 dokumentov (strana 1).
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017
Kategória: Zastupiteľstvo
Dátum: 15.01.2018 Veľkost: 8.11 MB (2 súbory)
54/2017. Názov: Nájomná zmluva - hrobové miesto, Štefan Minár, Machulince. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.01.2018 Veľkost: 954.5 kB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 11/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 04.01.2018 Veľkost: 991.9 kB (1 súbor)
Kniha odoslaných faktúr za obdobie 11/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 04.01.2018 Veľkost: 234.9 kB (1 súbor)
Všeobecné Záväzné nariadenie obce Machulince č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Kategória: VZN
Dátum: 04.01.2018 Veľkost: 282.6 kB (1 súbor)
Všeobecné záväzné nariadenie obce Machulince č. 3/2017 Dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
Kategória: VZN
Dátum: 04.01.2018 Veľkost: 294.6 kB (1 súbor)
Dodatok č. 3 k všeobecne záväzné nariadenie obce Machulince č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 04.01.2018 Veľkost: 274.7 kB (1 súbor)
53/2017. Názov: Zmluva o poskytnutí právnej služby, Wolf & Linden s.r.o. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.12.2017 Veľkost: 1.68 MB (1 súbor)
52/2017. Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na r.2017, Ministerstvo vnútra SR, Nitra. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.12.2017 Veľkost: 2.96 MB (1 súbor)
Výzva na predkladanie ponúk - "Rozšírenie kapacity MŠ Machulince prístavbou, úprava areálu"
Kategória: Verejné obstarávanie
Dátum: 22.12.2017 Veľkost: 448.7 kB (1 súbor)
51/2017. Názov: Nájomná zmluva. Ľudovit Štukovsky. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 21.12.2017 Veľkost: 1.36 MB (1 súbor)
50/2017. Názov: Zmluva o nájme nájomného bytu, Jana Szabová, Machulince. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 18.12.2017 Veľkost: 2.66 MB (1 súbor)
49/2017. Názov: Darovacia zmluva, ViOn BAUMARKET, s.r.o., Zlaté Moravce. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 800.4 kB (1 súbor)
48/2017. Názov: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 14.06.2017, ViOn - Machulince, s.r.o. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 30.11.2017 Veľkost: 1.06 MB (1 súbor)
47/2017. Názov: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, Slovak Telekom a.s. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.11.2017 Veľkost: 1.42 MB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 10/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 24.11.2017 Veľkost: 1000.8 kB (1 súbor)
Kniha odoslaných faktúr za obdobie 10/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 24.11.2017 Veľkost: 259.2 kB (1 súbor)
46/2017. Názov: Zmluva o združenej dodávke elektriny, ZSE. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.11.2017 Veľkost: 7.44 MB (1 súbor)
45/2017. Názov: Nájomná zmluva - hrobové miesto, Peter Gašparík, Cintorínska 245/34, Machulince. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.11.2017 Veľkost: 952.6 kB (1 súbor)
25/2017. Objednávka - MiniLuma 12LED-2ks, MiniLuma 20LED-2ks, ECO-LOGIC, Senec. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Objednávky
Dátum: 15.11.2017 Veľkost: 268.5 kB (1 súbor)


FacebookFacebook