Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 516 dokumentov (strana 1).
16. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 14.09.2017
Kategória: Zastupiteľstvo
Dátum: 22.09.2017 Veľkost: 9.41 MB (2 súbory)
26/2017. Názov: Kúpna zmluva, Jozef Chren, Zuzana Chrenová, Zlatňanská 364/37, Machulince. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 22.09.2017 Veľkost: 1.12 MB (1 súbor)
23/2017. Objednávka - kancelársky papier 20 krabíc A4, 1 krabica A3, Z+M servis, spol. s.r.o., Bratislava. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 13.09.2017 Veľkost: 350.2 kB (1 súbor)
25/2017. Názov: Rámcová zmluva o dodávke tovaru, MATEJOV s.r.o., Martinský breh 59, Zlaté Moravce. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.09.2017 Veľkost: 1.33 MB (1 súbor)
24/2017. Názov: Kúpna zmluva v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka o dodávke tovaru, DANA K s.r.o., Lovce. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.09.2017 Veľkost: 886.5 kB (1 súbor)
22/2017. Objednávka - smaltové červené orientačné čisla 10 kusov, SMALTOVŇA Holíč, spol. s.r.o., Holíč. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 12.09.2017 Veľkost: 349.8 kB (1 súbor)
23/2017. Názov: Kúpna zmluva, Frutto s.r.o., Zlatňanská 260, Machulince. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.09.2017 Veľkost: 944.3 kB (1 súbor)
21/2017. Objednávka - nájom vysokozdvižnej plošiny, Technické služby Zlaté Moravce. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 21.08.2017 Veľkost: 353.6 kB (1 súbor)
Kniha odoslaných faktúr za obdobie 07/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 16.08.2017 Veľkost: 230.8 kB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 07/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 16.08.2017 Veľkost: 921 kB (1 súbor)
20/2017. Objednávka - dodávka a montáž 2 kusov meračov rýchlosti vozidiel typ BX-1. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 11.08.2017 Veľkost: 345.6 kB (1 súbor)
19/2017. Objednávka - vykosenie na miestnej komunikácii ulice Cintorínska parc. č. 1925, Lesy SR š.p. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 10.08.2017 Veľkost: 348.2 kB (1 súbor)
22/2017. Názov: Nájomná zmluva, Anna Horváthová, Obycká 25/61. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.08.2017 Veľkost: 980.7 kB (1 súbor)
Kniha odoslaných faktúr za obdobie 06/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 28.07.2017 Veľkost: 776.3 kB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 06/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 28.07.2017 Veľkost: 1.29 MB (1 súbor)
21/2017. Názov: Zmluva o pos. nenávratného fin. príspevku na podporu a realizáciu projektu: "Ob. knižnica - st. úpravy a rek. vykurovania", Mikroregión TRÍBEČSKO, Topoľčianky. Zodpovedná: Lenka Č
Kategória: Zmluvy
Dátum: 21.07.2017 Veľkost: 2.29 MB (1 súbor)
20/2017. Názov: Hromadná licenčná zmluva, SOZA-Rastislavova3, Bratislava. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.07.2017 Veľkost: 2.36 MB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 05/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 30.06.2017 Veľkost: 1.15 MB (1 súbor)
Kniha odoslaných faktúr za obdobie 05/2017, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 30.06.2017 Veľkost: 213.3 kB (1 súbor)
19/2017, Názov: Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva, PLANTEX, s.r.o. - Obec Machulince. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 30.06.2017 Veľkost: 1.46 MB (1 súbor)


FacebookFacebook