Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 583 dokumentov (strana 1).
20/2018. Názov: Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 10.11.2017, Ministerstvo pôdoh. a rozvoja vidieka SR. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.05.2018 Veľkost: 1.52 MB (1 súbor)
12/2018. Objednávka - oprava elektrickej rúry, GASTRO-HALL,s.r.o., Nové Zámky. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 21.05.2018 Veľkost: 347.3 kB (1 súbor)
Kniha odoslaných faktúr za obdobie 03-04/2018. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 17.05.2018 Veľkost: 232.9 kB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 04/2018. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 17.05.2018 Veľkost: 1.25 MB (1 súbor)
19/2018. Názov: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb, APV AUDIT s.r.o., Topoľčany. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.05.2018 Veľkost: 2.4 MB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 03/2018. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 16.05.2018 Veľkost: 1.21 MB (1 súbor)
18/2018. Názov: Nájomná zmluva-hrobové miesto, Alžbeta Palčová, Podhorská 150/21, Machulince. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 14.05.2018 Veľkost: 960.6 kB (1 súbor)
17/2018. Názov: Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/04/061, KOMENSKY, s.r.o., Košice. Zodpovedná: Eva Čuíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.05.2018 Veľkost: 2.18 MB (1 súbor)
11/2018. Objednávka - vytýčenie prípojky do budovy MŠ, Slovak Telekom, a.s., Bratislava. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Objednávky
Dátum: 03.05.2018 Veľkost: 351.2 kB (1 súbor)
10/2018. Objednávka - MY Nitrianske noviny, inzerát, Petit Press, a.s., Nitra. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 25.04.2018 Veľkost: 509.8 kB (1 súbor)
16/2018. Názov: Zmluva o aktualizácii programov, TOPSET Solutions s.r.o.. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 24.04.2018 Veľkost: 5.36 MB (1 súbor)
9/2018. Objednávka - vývoz a skládkovanie odpadu, Technické služby Zlaté Moravce. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 24.04.2018 Veľkost: 342.3 kB (1 súbor)
8/2018. Objednávka - zemné a výkopové práce, Slovensk. vod. podnik, Piešťany. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Objednávky
Dátum: 20.04.2018 Veľkost: 378.9 kB (1 súbor)
7/2018. Objednávka - dvere, DVERE-OKNÁ, Tibor Kováč, Vráble. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Objednávky
Dátum: 19.04.2018 Veľkost: 432.3 kB (1 súbor)
15/2018. Názov: Zmluva o poskytnutí fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí, Mesto Zlaté Moravce. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.04.2018 Veľkost: 1.06 MB (1 súbor)
14/2018. Názov: Zmluva č.1/2017 p vykonávaní zimnej údržby ciest, Kalias s.r.o., Bratislava. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.04.2018 Veľkost: 858.2 kB (1 súbor)
13/2018. Názov: Kúpna zmluva, Viliam Ondrejka, Machulince. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.04.2018 Veľkost: 1.14 MB (1 súbor)
12/2018. Názov: Dohoda č.18/16/50J/15, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.04.2018 Veľkost: 3.8 MB (1 súbor)
11/2018. Názov: Kúpna zmluva, Marína Hlavačková Nábytok TRIO, Zlaté Moravce. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.04.2018 Veľkost: 2.89 MB (1 súbor)
10/2018. Názov: Kúpna zmluva číslo F026/18, ATC-JR, s.r.o., Púchov. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.03.2018 Veľkost: 1.41 MB (1 súbor)


FacebookFacebook