Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 233 dokumentov (strana 1).
20/2018. Názov: Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 10.11.2017, Ministerstvo pôdoh. a rozvoja vidieka SR. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.05.2018 Veľkost: 1.52 MB (1 súbor)
19/2018. Názov: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb, APV AUDIT s.r.o., Topoľčany. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.05.2018 Veľkost: 2.4 MB (1 súbor)
18/2018. Názov: Nájomná zmluva-hrobové miesto, Alžbeta Palčová, Podhorská 150/21, Machulince. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 14.05.2018 Veľkost: 960.6 kB (1 súbor)
17/2018. Názov: Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/04/061, KOMENSKY, s.r.o., Košice. Zodpovedná: Eva Čuíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.05.2018 Veľkost: 2.18 MB (1 súbor)
16/2018. Názov: Zmluva o aktualizácii programov, TOPSET Solutions s.r.o.. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 24.04.2018 Veľkost: 5.36 MB (1 súbor)
15/2018. Názov: Zmluva o poskytnutí fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí, Mesto Zlaté Moravce. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.04.2018 Veľkost: 1.06 MB (1 súbor)
14/2018. Názov: Zmluva č.1/2017 p vykonávaní zimnej údržby ciest, Kalias s.r.o., Bratislava. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.04.2018 Veľkost: 858.2 kB (1 súbor)
13/2018. Názov: Kúpna zmluva, Viliam Ondrejka, Machulince. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.04.2018 Veľkost: 1.14 MB (1 súbor)
12/2018. Názov: Dohoda č.18/16/50J/15, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.04.2018 Veľkost: 3.8 MB (1 súbor)
11/2018. Názov: Kúpna zmluva, Marína Hlavačková Nábytok TRIO, Zlaté Moravce. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.04.2018 Veľkost: 2.89 MB (1 súbor)
10/2018. Názov: Kúpna zmluva číslo F026/18, ATC-JR, s.r.o., Púchov. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.03.2018 Veľkost: 1.41 MB (1 súbor)
9/2018. Názov: Dohoda č.2/2018, VRABEC, o.z.. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 26.03.2018 Veľkost: 837.8 kB (1 súbor)
8/2018. Názov: Dohoda č.1/2018, TJ Družstevník Machulince. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.03.2018 Veľkost: 627.2 kB (1 súbor)
7/2018. Názov: Kúpna zmluva, Slovak Telekom, a.s., Bratislava. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.03.2018 Veľkost: 4.48 MB (4 súbory)
6/2018. Názov: Zmluva o dielo, ELSE PLUS, s.r.o., Topoľčianky. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 15.03.2018 Veľkost: 16.6 MB (2 súbory)
5/2018. Názov: Zmluva o dielo, Obec Machulince-ViOn, a.s. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.03.2018 Veľkost: 5.83 MB (1 súbor)
4/2018. Názov: Kúpno-predajná zmluva, Bohuš Šesták s.r.o., Galanta. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.02.2018 Veľkost: 1.29 MB (1 súbor)
3/2018. Názov: Nájomná zmluva, Slovenský pozemkový fond, Bratislava-Obec Machulince. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.02.2018 Veľkost: 3.87 MB (1 súbor)
2/2018. Názov: Zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb, Dodatok z mluve, Edenred Slovakia,s.r.o., Bratislava. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.02.2018 Veľkost: 1.78 MB (2 súbory)
1/2018. Názov: Zmluva o dielo č. 04/2018, FoArch spol. s.r.o., Odbojárov 22, Zlaté Moravce. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.01.2018 Veľkost: 1011.5 kB (1 súbor)


FacebookFacebook