Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 199 dokumentov (strana 1).
21/2017. Názov: Zmluva o pos. nenávratného fin. príspevku na podporu a realizáciu projektu: "Ob. knižnica - st. úpravy a rek. vykurovania", Mikroregión TRÍBEČSKO, Topoľčianky. Zodpovedná: Lenka Č
Kategória: Zmluvy
Dátum: 21.07.2017 Veľkost: 2.29 MB (1 súbor)
20/2017. Názov: Hromadná licenčná zmluva, SOZA-Rastislavova3, Bratislava. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 17.07.2017 Veľkost: 2.36 MB (1 súbor)
19/2017, Názov: Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva, PLANTEX, s.r.o. - Obec Machulince. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 30.06.2017 Veľkost: 1.46 MB (1 súbor)
18/2017, Názov: Rámcová sponzorská zmluva-darovacia zmluva, PLANTEX, s.r.o. - Obec Machulince. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.06.2017 Veľkost: 452.2 kB (1 súbor)
17/2017, Názov: Zmluva o výkone správy, ARAMIS - Správa bytov s.r.o., Zlaté Moravce. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 22.06.2017 Veľkost: 2.5 MB (1 súbor)
16/2017 Názov: Zmluva o dielo, LAST-stav,s.r.o., Zlatomoravecká, Machulince. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 14.06.2017 Veľkost: 3.3 MB (2 súbory)
15/2017 Názov: Zmluva č. 075/2017 o poskytovaní služieb, Radoslav Maduda, Žitavany. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 08.06.2017 Veľkost: 868.6 kB (1 súbor)
14/2017,Názov: Zmluva č.620/2017 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmeny, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 06.06.2017 Veľkost: 1.74 MB (1 súbor)
13/2017,Názov: Zmluva č. 374/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2/2014 v znení neskoršej zmeny. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.06.2017 Veľkost: 1.73 MB (1 súbor)
12/2017, Názov: Servisná a materiálová zmluva, Z+M servis a.s., Bratislava, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 26.05.2017 Veľkost: 2.51 MB (1 súbor)
11/2017, Názov: Kúpna zmluva, Anna Ondrejková, Machulince, Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.04.2017 Veľkost: 992.9 kB (1 súbor)
10/2017, Názov: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí, Zodpovedná : Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.04.2017 Veľkost: 1.08 MB (1 súbor)
8/2017, Názov: Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným ViOn - MACHULINCE, s.r.o., Viliam Ondrejka, Machulince Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.04.2017 Veľkost: 4.07 MB (1 súbor)
9/2017, Názov: Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC, spol. s r.o. Bratislava, Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.04.2017 Veľkost: 2.61 MB (1 súbor)
7/2017, Názov: Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP Distribúcia, a.s., Bratislava, Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.03.2017 Veľkost: 6.05 MB (1 súbor)
6/2017, Názov: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na fin. sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb - MPSVaR SR, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.03.2017 Veľkost: 7.5 MB (1 súbor)
5/2017, Názov: Kúpna zmluva - mlieko a mliečne výrobky - Koliba Trede, s.r.o. Hriňová, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 24.02.2017 Veľkost: 421.1 kB (1 súbor)
4/2017, Názov: Kúpno-predajná zmluva, Bohuš Šesták s.r.o., Galanta, Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 31.01.2017 Veľkost: 1.27 MB (1 súbor)
3/2017, Názov: Zmluva o zriadení vecných bremien k nehnuteľnostiam - Ing. Pavel Ondrejmiška, Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 24.01.2017 Veľkost: 1.03 MB (1 súbor)
2/2017, Názov: Kúpna zmluva č. F026/17 - potravinársky tovar - ATC-JR, s r.o. Púchov, Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.01.2017 Veľkost: 1.34 MB (1 súbor)


FacebookFacebook