Vitajte na oficiálnych stránkach obce MACHULINCE

Aktuality

15.10.2013

Na stránku pribudlo Oznámenie na úradnej tabuli - Ing.Marián Králik.

04.10.2013

Na stránku pribudla Poistná zmluva - Union poisovňa, a.s., ktorá je dostupné v sekcii Úradná tabuža.

18.09.2013

Na stránku pribudlo Vyhlásenie volieb na pozíciu vedúcej - vedúceho školskej jedálne Machulince, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty

13.09.2013

Na stránku pribudlo Vyhlásenie volieb na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Machlince, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty

9.09.2013

Na stránku pribudla Záložná zmluva uzatvorená medzi MDVRR SR Bratislava a obcou Machulince.

27.08.2013

Na stránku pribudli dodávatežské zmluvy č. 25 a 26, ktoré sú dostupné v sekcii Úradná tabuža.

07.08.2013

Na stránku pribudla záložná zmluva medzi ŠFRB a obcou Machulince.

Na stránku pribudla zmluva o úvere medzi ŠFRB a obcou Machulince.

Na stránku pribudla zmluva o povinnej práci medzi OS Nitra a obcou Machulince.

Na stránku pribudla kúpna zmluva medzi Fructop a obcou Machulince.

30.07.2013

Na stránku pribudol Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve medzi obcou Žitavany a Machulince.

19.06.2013

Na stránku pribudli informácie o súaži vo varení gulášu 2013, ktoré sú dostupné v sekcii Samospráva/Dokumenty.

15.05.2013

Na stránku pribudlo Vyhlásenie výberovového konania v Materskej škole Machulince, ktoré je dostupné v sekcii Samospráva/Dokumenty.

1.03.2013

Na stránku pribudla nová kúpno-predajná zmluva číslo 2/2013.

17.02.2013

Na stránku pribudli nové dodávatežské zmluvy číslo 4/2013 , 5/2013.

31.01.2013

Na stránku pribudla nová dodávatežská zmluva číslo 3/2013.

18.01.2013

Na stránku pribudla nová kúpno-predajná zmluva číslo 1/2013.

18.01.2013

Na stránku pribudli nové dodávatežské zmluvy číslo 1/2013 , 2/2013.

18.01.2013

Na stránku pribudla kniha odoslaných faktúr č.09/2012.

18.01.2013

Na stránku pribudla kniha prijatých faktúr č.09/2012.

18.01.2013

Na stránku pribudli nové dodávatežské zmluvy číslo 35/2012, 36/2012.

12.12.2012

Na stránku pribudli nové dodávatežské zmluvy číslo 18/2012 - 34/2012.

1.12.2012

V sekcii Machulinská 20 > Výsledky pribudla:

Copyright © Obec Machulince 2004-2011
Web design: Adrián Rakovský