Zverejňovanie


Zobrazujem 20 z 718 dokumentov (strana 2).
5/2019. Objednávka - výrub drevín
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Piešťany, Za hydrocentrálou 8, Nitra, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová
Dátum: 25.02.2019 Veľkosť: 396.5 kB (1 súbor)
8/2019. Názov: Zmluva č. 6/2019/ZM, ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, Nitra
Kategória: Zmluvy, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 22.02.2019 Veľkosť: 975.4 kB (1 súbor)
6/2019, Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 14.11.2018 - ul. Krátka
Kategória: Zmluvy, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová
Dátum: 20.02.2019 Veľkosť: 747.3 kB (1 súbor)
7/2019, Kúpna zmluva - Jaroslav Páleš Mäsovýroba Zlatý býk, Bojnice
Kategória: Zmluvy, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová
Dátum: 20.02.2019 Veľkosť: 1.7 MB (1 súbor)
5/2019. Názov: Kúpna zmluva - pevná linka, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Kategória: Zmluvy, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 08.02.2019 Veľkosť: 1.37 MB (1 súbor)
4/2019. Objednávka - stravné lístky
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o., Nitra, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová
Dátum: 06.02.2019 Veľkosť: 371.3 kB (1 súbor)
3/2019. Objednávka - stravné lístky
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o., Nitra, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová
Dátum: 05.02.2019 Veľkosť: 369.6 kB (1 súbor)
2/2019. Objednávka - dopravné zrkadlá 2 ks
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: Ing. Patrik Chovanec, Sveržov, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 30.01.2019 Veľkosť: 352.3 kB (1 súbor)
4/2019. Názov: Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskyt. soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyz. osoby, ktoré dovŕšili dôchodk. vek
Kategória: Zmluvy, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 28.01.2019 Veľkosť: 8.16 MB (1 súbor)
3/2019. Názov: Rámcová kúpna zmluva č. 17/161/2019, AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
Kategória: Zmluvy, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 25.01.2019 Veľkosť: 1.1 MB (1 súbor)
1/2019. Názov: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve, Jozef Rakovský, Ľubica Rakovská, Machulince
Kategória: Zmluvy, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 24.01.2019 Veľkosť: 630.7 kB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 12/2018
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová
Dátum: 17.01.2019 Veľkosť: 1.45 MB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 11/2018
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová
Dátum: 16.01.2019 Veľkosť: 1.33 MB (1 súbor)
Kniha vystavených faktúr za obdobie 11-12/2018
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová
Dátum: 16.01.2019 Veľkosť: 837.3 kB (1 súbor)
1.zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2018
Kategória: Zastupiteľstvo, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová
Dátum: 04.01.2019 Veľkosť: 14.8 MB (4 súbory)
Všeobecné Záväzné nariadenie obce Machulince č. 1/2018 Dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2019
Kategória: VZN, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 03.01.2019 Veľkosť: 1.41 MB (1 súbor)
Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Machulince č.1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výrobu jedného jedla a o podmienkach úhrady príspevku v školskej jedálni
Kategória: VZN
Dátum: 03.01.2019 Veľkosť: 622.5 kB (1 súbor)
Dodatok č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Machulince č.3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 03.01.2019 Veľkosť: 807.2 kB (1 súbor)
Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Machulince č.4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školy a školských zariadení so sídlom na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 03.01.2019 Veľkosť: 791.5 kB (1 súbor)
1/2019. Objednávka - plynový ohrievač
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: ŠIPS-Minár Štefan, Rázusova 32, Zlaté Moravce, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 03.01.2019 Veľkosť: 359.6 kB (1 súbor)


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.