Obec Machulince

Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov

Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov
Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov

Poslanec NR SR Marti Fecko, člen výboru pre pôdohospdárstva a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej úžívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. 

Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. 

Súbory na stiahnutie