Oznámenie o strategickom dokumente - územný plán obce Žitavany

Oznámenie o strategickom dokumente - územný plán obce Žitavany
územný plán obce Žitavany
23.04.2018
Autor: Machulince ADMIN

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť. Zverejnené je na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-zitavany

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 Komentáre

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.