Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt -"Rozšírenie kapacity MŠ Machulince prístavbou, úprava areálu a materiálne vybavenie"

SÚBOR
Dátum: 02.10.2017
Autor: Machulince ADMIN
Projekt -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Popis projektu:

Predkladaný projektový zámer vychádza z dlhodobých a strednodobých cieľov obce Machulince v oblasti zlepšenia kvality života obyvateľov obce a s tým spojené zlepšenie podmienok výchovnovzdelávacieho procesu detí v materskej škole. V súlade s dopytovo orientovanou výzvou na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1)  bola vypracovaná projektová dokumentácia pre prístavbu MŠ za účelom zvýšenia kapacity MŠ Machulince, ako aj dokumentácia pre obstaranie ihriska, či vnútorného vybavenia MŠ. Diskusie o tomto projektovom zámere sa na úrovni miestnej samosprávy (poslanci, starosta, členovia obecných komisií a verejnosť) viedli kontinuálne od roku 2014, kedy sa začalo s prípravou strednodobého rozvojového dokumentu obce tzv. PHSR obce Machulince.

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné jednoznačne definovať hlavný cieľ predkladaného projektu: zvýšiť zaškolenosť detí v materskej škole Machulince a prispievať k svalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu. Kapacita MŠ sa zvýši z 24 na 34 detí s výhľadom ďalšieho rozšírenia.

Uvedený cieľ bude naplnený prostredníctvom čiastkových/špecifických cieľov:

           1. Rozšírenie kapacity MŠ Machulince (prístavba, rekonštrukcia)

           2. Úprava areálu MŠ Machulince

           3. Obstaranie materiálno - technického vybavenia MŠ Machulince

Stanovený hlavný cieľ ako aj špecifické ciele sú plne v súlade so strategickým dokumentom integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020, ako i špecifického cieľa č. 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Z uvedeného je možné konaštaovať, že úspešná realizácia predkladaného projektu napomôže k splneniu globálneho cieľa IROP "prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospdársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí".

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 684.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.10.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Veľkosť: 2.2 MB Formát: pdf Dátum: 20.11.2017
IROP tabula A3 Machulince Veľkosť: 1.45 MB Formát: pdf Dátum: 16.1.2018
Informácie na www stránku Veľkosť: 445.8 kB Formát: pdf Dátum: 16.1.2018

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.