Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"

Dátum: 13.01.2022
Autor: Machulince ADMIN
Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Správa o hodnotení strateg. dokumentu a návrh strateg. dokumentu "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja"

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra doručil obci správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh srategického dokumentu "Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja".

Uvedená správa aj návrh dokumentu sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, najneskôr do 21 dní odo dňa, keď boli zverejnené. Podľa ust. § 12 ods. 3 zákona na stanovisko doručené po uplynutí uvedenej lehoty nemusí príslušný orgán prihliadať.

 

 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.