Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správa o hodnotení strateg. dokumentu a návrh strateg. dokumentu "Program hospod. rozvoja a soc. rozvoja NSK do roku 2030"

Dátum: 12.01.2023
Autor: Machulince ADMIN
Správa o hodnotení strateg. dokumentu a návrh strateg. dokumentu

Oznam

Obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01  Nitra doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030".

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030" sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1 

Verejnosť môže do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Svoje písomné stanovisko môže verejnosť doručiť Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.