Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 16.02.2024
Autor: Machulince ADMIN
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra zaslala obci oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj".

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené nižšie na webovom sídle ministerstva: 

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-nitriansky-kraj 

Verejnosť môže do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť a svoje písomné stanovisko môže doručiť Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Strategický dokument podlieha posudzovaniu podľa zákona.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.