Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Upozornenie pre občanov - nevhodný odpad v nádobách a vreciach

GALÉRIA
Dátum: 09.07.2024
Autor: Machulince ADMIN
Upozornenie pre občanov - nevhodný odpad v nádobách a vreciach

Upozornenie

Zberová spoločnosť Waste Transport, a.s., upozorňuje občanov, aby správne triedili odpad.  Pri separovanom zbere plastov, tetrapakov a kovových obalov sa našiel v plastových vreciach a v nádobách odpad, ktorý tam nepatrí.

Vytriedený odpad z domácností sa ďalej dotrieďuje na špeciálnych linkách obyčajne ručne.  Nevhodný odpad spomaľuje celú recykláciu.

Ako triediť plasty?

Do kontajnera na plasty/vreca PATRIA:

Neznečistené, stlačené alebo zošliapnuté nezálohované PET fľaše z nápojov, kelímky z jogurtov a nápojov, prázdne plastové obaly z liekov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén v menšom množstve (obal z mobilu, fotoaparátu a pod., veľké kusy ako výplne škatúľ na televízor, práčky a pod. patria na zberný dvor), tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. 

Do kontajnera na plasty/vreca NEPATRIA:

Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, linoleum, molitan, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napríklad motorových olejov, farieb, riedidiel, lepidiel a pod. Nebezpečné látky a obaly z nich patria na zberný dvor. 

Ako triediť nápojové kartóny, napr. TetraPak?

  • Pred vyhodením nápojový kartón zošliapnite. Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, to zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a náklady na prepravu vzduchu.
  • Nevyhadzujte obaly so zvyškami potravín. Obaly nemusíte umývať, ale vylejte z nich zvyšky. 
  • Nikdy nevyhadzujte nápojové kartóny do nádob na papierový odpad.

Nápojové kartóny sa zbierajú spolu s plastami a kovovými obalmi spoločne do vriec.

Ako triediť kovy?

Kovy sa triedia spoločne s plastmi či nápojovými kartónmi vo vreciach.

Do kontajnera na kovy/vreca PATRIA: 

Kovové obaly, železné konzervy a nezálohované plechovky, kovové výrobky, nezálohované hliníkové plechovky od nápojov, železné súčiastky, neželezné kovové súčiastky, alobal.

Do kontajnera na kovy/vreca NEPATRIA: 

Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Veľký kovový odpad je potrebné odniesť do zberných surovín, prípadne do zberných dvorov. Do zberných nádob nie je vhodné vhadzovať kovové obaly, ktoré sú znečistené farbami, chemikáliami, lepidlami a podobne.

Pred vyhodením plechoviek do zbernej nádoby plechovky stlačte, aby sa ich objem zmenšil na čo najmenšiu možnú mieru.

 

Pri triedení odpadu je potrebné riadiť sa usmernením obce.