Obecný úrad

Starosta obce: Bohumil Bielik

Zástupca starostu: Ing. Jozef Ondriaš

Adresa: Obec Machulince, Obecný úrad Machulince, ul. Hlavná č. 115/6, PSČ 951 93

Email: machulince@mail.t-com.sk

IČO: 00308234

DIČ: 202 103 79 31

Kód obce: 500500

Rozloha obce: 942 ha

Počet obyvateľov: 1106 (z toho: 949 občanov, 157 detí)

 

Obecné zastupiteľstvo

Ing. Jozef Ondriaš – zástupca starostu obce

Peter Gašparík – poslanec obecného zastupiteľstva

Daniela Červená – poslankyňa obecného zastupiteľstva

Pavol Holý - poslanec obecného zastupiteľstva

Peter Zemanovič - poslanec obecného zastupiteľstva

Dušan Košút - poslanec obecného zastupiteľstva

Ľudovít Ondrejka – poslanec obecného zastupiteľstva

Milan Belica – poslanec obecného zastupiteľstva

Róbert Valach – poslanec obecného zastupiteľstva

 

Zamestnanecký pomer s obcou Machulince

PaedDr. Ing. Beáta Čepcová - hlavná kontrolórka obce

Helena Fraňová - ekonómka OcÚ

Lenka Čikelová - referent OcÚ

Eva Čulíková - referent OcÚ

Zuzana Ondriašová - referent OcÚ - Materská dovolenka

Viera Lukáčová - riaditeľka MŠ

Mgr. Kristína Tuhá - učiteľka MŠ

Mária Meňhartová - kuchárka v ŠJ

Anna Mikušová- vedúca ŠJ

Jana Koprdová - upratovačka, školníčka MŠ

Katarína Gašparíková - upratovačka OcÚ

Marta Gašparíková - zamestnanec OcÚ

Miroslav Ondrejka - zamestnanec OcÚ

Komisie

Stavebná a životného prostredia:

Ing. Jozef Ondriaš - predseda

Miroslav Drienovský - člen

Ľudovít Ondrejka - člen

Bohumil Bielik - člen

 

Finančná:

Silvia Martinovičová - predseda

Mária Gajdošová - členka

Anna Ondriašová - členka

 

Školstva, športu a kultúry:

Róbert Valach - predseda

Pavol Holý - člen

PaedDr. Helena Judinová - členka

Anna Horváthová - členka

Viera Lukáčová - členka

Roman Ondrejka - člen

 

Pre ochranu verejného poriadku:

Peter Gašparík - predseda

Peter Červený - člen

Peter Zemanovič - člen

 

Na ochranu verejného záujmu:

Dušan Košút - predseda

Daniela Červená - členka

Milan Belica - člen

 

Členstvo v združeniach:

ZMOS

Požitavský región

Hrušovsko-Beňadický mikroregión

Mikroregión Tribečsko

Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce

Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek-človeku

 

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.