Pozemkové spoločenstvo

 

 

Pozemkové spoločenstvo združenia bývalých urbárnikov obce Machulince

 

 

            Pozemkové spoločenstvo združenia bývalých urbárnikov obce Machulince vykonáva svoju činnosť od 31. decembra 2004.

            Základným cieľom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a zabezpečiť spoločné záujmy členov spoločenstva. Za týmto účelom vykonáva najmä tieto činnosti:

  • ochrana majetku
  • ochrana lesa pred škodlivou činnosťou
  • pestovanie lesa a pestevnú činnosť v plnom rozsahu
  • ťažobnú činnosť a predaj drevnej hmoty
  • obstarávanie materiálneho zabezpečenia k týmto činnostiam
  • hospodárne využitie produktov lesa a zveľaďovanie terajšieho stavu

 

           Pozemkové spoločenstvo hospodári na lesných pozemkoch, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Machulince, okres Zlaté Moravce.

           Riadi sa plánom Starostlivosti o les, ktorý je vypracovaný na 10-ročné obdobie, pod dohľadom odborného lesného hospodárstva, výborom a dozornou radou. 

Súbory na stiahnutie:
Orgány - PS 176.2 kB 13.06.2016
Kontakt - PS 169.7 kB 13.06.2016
pozvánka-zhromaždenie-bývalých-urbárnikov 362.8 kB 12.10.2018
plnomocenstvo-tlačivo 220.7 kB 12.10.2018

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.