Voľby

Okrsková volebná komisia Vás oboznamuje s výsledkami volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konali dňa 4. novembra 2017  v obci Machulince:

- Počet voličov zapísaných v zozname voličov:   918

- Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania:     364

- % účasť na voľbách:    39,65 %

- Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:    362

- Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby predsedu:    357

 

 Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja:  

1. doc. Ing., PhD. Milan Belica:   163 hlasov

2. Ing., PhD. Milan Uhrík:   74 hlasov

3. Mgr. art., Ján Greššo:   71 hlasov

4. Ing., PhD. Peter Oremus:   36 hlasov

5. Mgr. Renáta Kolenčíková:   11 hlasov

6. Ján Marko:   1 hlas

7. Ing. Iván Farkas:   1 hlas

8. Mgr. László Hajdu: 0 hlasov

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslanca zastupiteľstva:

1. MVDr. Marta Balážová:   226 hlasov

2. Mgr. Marián Kéry:   54 hlasov

3. Juraj Obert:   71 hlasov

4. Mgr. Milan Galaba:   64 hlasov

5. Mgr. Denisa Uhrinová:   59 hlasov

6. Mgr. Peter Štepianksý:   56 hlasov

7. Vladimír Klučiar:   53 hlasov

8. ICLic. Ing. Mgr. Jaroslav Dubec:   47 hlasov

9. Bc. Ondrej Kozolka:   44 hlasov

10. Július Kunkela:   40 hlasov

11. Martina Vlalašiková:   37 hlasov

12. Ing. Ivan Bednár:   34 hlasov

13. Erik Pšenák:   24 hlasov

14. Antorn Berczy:   14 hlasov

15. Bc. Marek Rajnoha:   13 hlasov

16. Ing. PhD. Rastislav Čápora:   8 hlasov

17. Katarína Magyarová:   7 hlasov

18. Ing. Mário Balázs:  5 hlasov

 

 

FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.