Obec Machulince
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Dodatočné povolenie stavby a povolenie jej užívania,

stavba: "Rozšírenie verejného osvetlenia ulica Viničná",

stavebník: Obec Žitavany

 

Verejná vyhláška č. 25/2020-001 RB zo dňa 20.01.2020 sa nachádza v súbore na stiahnutie.