Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Voľby do Národnej rady SR 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 od 07.00 h do 22.00 hod.

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu  poštou a to: 

- elektronicky - adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: machulince@mail.t-com.sk

- v listinnej forme - adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: Obecný úrad Machulince, Hlavná 115, 951 93  Machulince

 

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR:http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
INFO pre voliča 460.2 kB pdf 5.11.2019
Rozhodnutie-vyhlásenie volieb 161.4 kB pdf 5.11.2019
Rozhodnutie starostu obce Machulince 235 kB pdf 11.11.2019