Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rýchle správy

 • 7.12.2023 10:20

  Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Machulinciach dňa 15.12.2023 o 15:00 hod.

 • 6.12.2023 11:23

  Pozvánka na adventné koncerty MUSICA CORDIS

 • 5.12.2023 09:35

  Vianočný koncert - 17.12.2023 o 15:00 hod. sála KD Machulince

 • 30.11.2023 15:26

  Návrh Dodatku č. 1 k Výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Machulinciach

 • 30.11.2023 15:23

  Návrh Štatútu obce Machulince

 • 30.11.2023 15:21

  Návrh - VZN Obce Machulince č. 10/2023 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí

 • 30.11.2023 15:16

  Návrh - VZN Obce Machulince č. 9/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťov verejnej...

 • 30.11.2023 15:10

  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

 • 30.11.2023 14:58

  VZN č. 8/2023, ktorým sa ruší VZN Obce Machulince č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a...

 • 30.11.2023 14:53

  Návrh - VZN Obce Machulince č. 7/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov...

 • 30.11.2023 14:36

  Návrh - VZN Obce Machulince č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Machulince č. 9/2022 o miestnych daniach

 • 30.11.2023 14:31

  Návrh - Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce...

 • 30.11.2023 14:28

  Návrh - VZN Obce Machulince č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Machulince č. 3/2020 o miestnom poplatku za...

 • 30.11.2023 14:24

  Návrh - VZN Obce Machulince č. 4/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024

 • 30.11.2023 14:18

  Návrh - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Machulince

 • 30.11.2023 14:13

  Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce + Príloha č. 1 k "Zásadám o hospodárení s majetkom obce"

 • 30.11.2023 14:09

  Návrh rozpočtu obce Machulince na roky 2024-2026

 • 30.11.2023 14:05

  Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2024

 • 28.11.2023 13:27

  Vianočné trhy - 16.12.2023 od 15:00 hod. v areáli ŠK Iskra Žitavany

 • 28.11.2023 08:40

  Zmena cestovného poriadku od 01.12.2023 - ARRIVA NITRA

 • 24.11.2023 09:50

  Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Machulinciach - 29.11.2023 o 17:30 hod.

 • 16.11.2023 15:13

  Projekt - "Rekonštrukcia strechy budovy Hasičskej zbrojnice Machulince"

 • 16.11.2023 10:16

  Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov - Západoslovenská...

 • 16.11.2023 09:58

  Požitavský trh tvorivých bytostí a bazár prebytočných vecí - nádvorie zámku Topoľčianky 19.11.2023

 • 13.11.2023 13:21

  Rozhnodnutie - Strategický dokument "Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - aktualizácia" - Okresný úrad Nitra

 • 13.11.2023 10:05

  Územný plán obce Machulince - Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

 • 8.11.2023 09:28

  POZVÁNKA na verejné prerokovanie správy o hodnotení strateg. dokumentu pre Územný plán obce Machulince - 28.11.2023

 • 8.11.2023 09:07

  POZVÁNKA na verejné prerokovanie správy o hodnotení strateg. dokumentu pre Územný plán obce Machulince - 28.11.2023 o .

 • 7.11.2023 10:40

  VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej pozície REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU v rámci Spoločného obecného úradu so...

 • 6.11.2023 12:48

  Návrh územného plánu obce Machulince a Správa o hodnotení jeho vplyvov na životné prostredie

 • 30.10.2023 14:19

  Bistro Huntík zatvorený v stredu dňa 01.11.2023

 • 30.10.2023 14:17

  Oznam - Obecný úrad - Dovolenka 31.10.2023

 • 20.10.2023 09:00

  Pozvánka na Požitavský trh tvorivých bytostí a bazár prebytočných vecí - nádvorie Zámku Topoľčianky - 22.10.2023 od...

 • 16.10.2023 15:10

  Pozvánka na slávnostné posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" - 19. októbra 2023

 • 16.10.2023 14:38

  Pozvánka na "Katarínsku zábavu" - 18.11.2023 v KD Machulince o 20:00 hod.

 • 16.10.2023 08:27

  Zmena otváracích hodín v prevádzke Bistro HUNTÍK od 16.10.2023

 • 13.10.2023 14:44

  Oznámenie o strategickom dokumente - "Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja -...

 • 9.10.2023 08:32

  Nábor členov do tanečnej a hudobnej zložky FS Tribeč

 • 9.10.2023 08:01

  Šarkaniáda v sobotu 14.10.2023 v čase od 15:00 hod. - do 17:00 hod.

 • 3.10.2023 12:56

  Machulinská 20-tka - 38. ročník - 02.12.2023

 • 2.10.2023 11:28

  Odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach - ZSE - 03.10.2023

 • 1.10.2023 01:55

  Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30.09.2023 v obci Machulince

 • 29.9.2023 14:43

  Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Machulinciach dňa 06.10.2023

 • 26.9.2023 09:24

  Zmena cestovného poriadku od 01.10.2023 do 09.12.2023 - ARRIVA NITRA

 • 21.9.2023 09:20

  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. uskutoční odpočet vodomerov

 • 20.9.2023 09:24

  Návrh - Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej...

 • 12.9.2023 09:40

  Upozornenie - Dočasne presťahovaná Pošta Topoľčianky od 21.09.2023

 • 12.9.2023 08:00

  Folklórne slávnosti a Vinobranie - 16.09.2022 o 14:00 hod. - centrum obce Topoľčianky

 • 24.8.2023 10:54

  Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Machulinciach dňa 30.08.2023

 • 24.8.2023 10:09

  Pozvánka do letného kina - Zranitelná srdce - 02.09.2022 o 20:30 hod. - šport. areál obce