Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácia o prevzatí nálepky na zbernú nádobu

Informácia o prevzatí nálepky na zbernú nádobu
Ako si prevziať nálepky

Nie je to dávno, čo sa k Vám dostali informačné materiály pre riešenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu v našej obci, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Machulinciach na 8. zasadnutí dňa 13.03.2020 Dodatkom č. 3 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020.

Každá domácnosť musí mať smetnú nádobu označenú nálepkou na aktuálny kalendárny rok.

Smetná nádoba, ktorá nebude označená nálepkou, od 01.07.2020 nebude vyvezená!

Nálepky je potrebné si prevziať na Obecnom úrade Machulince od pondelka 18.05.2020

každý deň od 08:00 – 11:00 hod. a v stredu aj v popoludňajších hodinách od 13:30 – 16:30 hod.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Ako lepiť nálepky 310.4 kB pdf 15.5.2020
Prípis pre občanov - zvoz TKO 330.1 kB pdf 15.5.2020
Systém zberu 223.9 kB pdf 15.5.2020