Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 04.11.2020

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 04.11.2020
Prerušenie distribúcie elektriny

 

Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,

podľa § 31 ods.2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení oznamuje,

že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,

budú dňa 04.11.2020 bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. - do 11:30 hod. nasledovné ulice:

 

Krovinská ulica:     č. domu:  119

Krátka ulica:           č. domu:  1, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184

Mlynská ulica:        č. domu: 144 

Obycká ulica:         č. domu:  1, 1/-, 1/BL, 1/VE, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/VE, 21, 22, 23, 24, 26, 26/BL, 27, 28, 29,

                                                  30, 30/BL, 30/VE, 31, 31/BL, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Podhorská ulica:   č. domu: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 166/ZA, 168, 169, 170,

                                                  171, 172, 173, 174, 176, 177

Športová ulica:     č.domu:    35, 120/ZA, 122, 122/VE, 243/BL, 243/VE, 246/1, 246/2, 246/10, 246/11, 358, 431, 431/VE, 432

 

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky, nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.