Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oprava chyby v písaní v písomnom vyhotovení Rozhodnutia so sp. zn. A/2020/04340 zo dňa 09.10.2020 - RÚVZ Nitra

Oprava chyby v písaní v písomnom vyhotovení Rozhodnutia so sp. zn. A/2020/04340 zo dňa 09.10.2020 - RÚVZ Nitra
Oprava chyby v Rozhodnutí č. A/2020/04340

RÚVZ Nitra vydal dňa 09.10.2020 Rozhodnutie so sp. zn. A/2020/04340, v ktorom nariadil opatrenia s účinnosťou od 09.10.2020

od 12:00 hod. do odvolania s dátumom vydania 09.09.2020. 

Rozhodnutie bolo vydané s chybne uvedeným dátumom. Z uvedených dôvodov sa opravuje text rozhodnutia č. A/2020/04340

nasledovne:

na strane 1 v mieste označenia dátumu vydania rozhodnutia sa dátum 09.09.2020 nahrádza novým dátumom, konečné znenie:

09.10.2020.

V ostatných častiach sa predmetné rozhodnutie nemení.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Oprava chyby v písani v písom. vyhotovení Rozhodnutia č. A-2020-04340 395.9 kB pdf 13.10.2020