Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030
Oznámenie o strategickom dokumente

 

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručil obci oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030". Do tohto dokumentu môže verejnosť nahliadnúť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1 

Uvedený strategický dokument podlieha posudzovaniu podľa zákona.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Strategický dokument 5.78 MB pdf 24.2.2021