Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Stláčanie odpadu - ak správne triedime, svet je krajší

Stláčanie odpadu - ak správne triedime, svet je krajší
Nebuď lenivý a trieď odpad!

 

K správnemu a zodpovednému triedeniu odpadu patrí nielen znalosť toho, čo kam patrí, ale aj dôkladné stláčanie odpadu. 

Pokiaľ obyvatelia hádžu do triedeného zberu celé krabice, alebo nestlačené plasty, zberové spoločnosti zbytočne vyvážajú vzduch.

Stlačením krabice alebo plastového obalu pred vyhodením sa zmenší jeho objem minimálne o polovicu.

Video nájdete tu: https://lnk.sk/qvwn 

Všetky videá nájdete aj v archíve spoločnosti ENVI - PAK:    https://lnk.sk/kmrk  

Ak správne triedime, svet je krajší!

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 

Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba.

Napovie Vám aj označenie na obale.

  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.