Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

1.ročník Jazdy zručnosti na bicykli

1.ročník Jazdy zručnosti na bicykli
Počas hlavného preteku 3. ročníka Horskej cykločasovky sa uskutočnila v sobotu 30. mája 2015 v športovom areáli TJ Machulince po úspešnom nultom ročníku aj tento rok 1. ročník sprievodnej akcie Jazda zručnosti na...

Deti museli zdolať prekážkovú trať na bicykli v čo najkratšom čase, pričom za každú pokazenú alebo neabsolvovanú prekážku sa pripočítali k výslednému času trestné body. Jazdy zručnosti sa mohli zúčastniť aj deti na bicykli s pomocnými kolieskami v sprievode rodiča.

Na jazdu zručnosti sa zaregistrovalo celkovo 67 detí, pričom jazdu cez prekážky si súťažne na čas vyskúšalo 57 detí a to v kategórii MŠ celkovo 32 detí, v kategórii žiaci 1. -2. ročníka ZŠ celkom 16 detí a v kategórii žiakov 3. - 4. ročníka ZŠ celkom 9 detí.

Všetky deti, ktoré absolvovali súťažnú trať, čakali v cieli pekné ceny aj vďaka sponzorom ako sú Obec Machulince, CK Machulince a samozrejme firma TRIBOŠPORT. Každé dieťa bolo odmenené, získalo sladkú odmenu, plyšovú hračku, krásny hrnček od fi. TRIBOŠPORT ako spomienku na 3. ročník Horskej cykločasovky a čo je pre deti asi najkrajšou odmenou, každé z nich dostalo na pamiatku medailu.

Po minuloročnej akcii pribudla nová súťažná disciplína a to Hod kriketovou loptičkou do diaľky. V tejto disciplíne si zmeralo sily celkom 35 detí a to v kategórii MŠ celkovo 16 detí, v kategórii žiakov 1. - 2. ročníka ZŠ v zastúpení 14 detí a v kategórii žiakov 3. - 4. ročníka ZŠ súťažilo 5 detí.

Najšikovnejšie deti v jednotlivých kategóriach získali pekné vecné ceny a diplomy. Deťom vypĺňal čas počas pretekov skákací hrad, na ktorom sa mohli vyšantiť až do večerných hodín. 

Organizátorom a všetkým, ktorí sa podieľali na tejto peknej sprievodnej akcii, ako aj sponzorom veľká vďaka a snáď o rok sa podarí takéto pekné športové podujatie zorganizovať pre deti opäť.

Výsledky jazdy zručnosti na bicykli ako aj hod kriketovou loptičkou v jednotlivých kategóriach si môžete pozrieť nižšie: