Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rok 2017

Rok 2017
Kronika Rok 2017

Zápis do obecnej kroniky za rok 2017

 

Nový rok 2017 sa začal tradične polnočnými ohňostrojmi. V kostole hrala dychová hudba, ktorá tento rok nevyhrávala po uliciach obce.

Novoročný futbalový turnaj, v ktorom súťažili družstvá jednotlivých ulíc z Machuliniec sa uskutočnil aj v tomto roku.

Trojkráľový koncert  v sále kultúrneho domu bol  v  v nedeľu 3.januára, v programe vystúpili tri hudobné súbory.

Obecný ples sa uskutočnil v sobotu 28.januára v sále kultúrneho domu.

Fašiangová zábava, ktorú usporadúva  FS Kamenec, bola 18.februára.

 

Verejnoprospešné práce

Plynofikácia a rekonštrukcia vykurovania v budove športových kabín sa uskutočnila aj pomocou dotácie 9.200 Eur od Ministerstva financií SR.

V Obecnej knižnici sa urobili stavebné úpravy a rekonštrukcia vykurovania. Dotáciu na tieto práce poskytol Mikroregión Tribečsko v sume 4.845 Eur.

Merače rýchlosti áut boli osadené na ceste pri vjazde do obce na začiatku ulíc Zlatomoravecká a Obycká.

Oprava miestnej komunikácie najmä odstránenie výtlkov a ďalšie úpravy sa uskutočnili na  ulici Zlatňanskej a Viničnej.

Obec dostala nenávratný finančný príspevok 120.650 Eur z európskych štrukturálnych fondov na rozšírenie kapacity Materskej školy prístavbou.

Petíciu proti ťažbe kameňa tesne nad obcou na Háji a jej rozširovanie podpísalo  575 občanov Machuliniec, čo je  62 % z voličov (V posledných komunálnych voľbách volilo v našej obci 53% voličov). Petícia bola odovzdaná starostovi obce Bohumilovi Bielikovi, aby sa riešili požiadavky veľkej väčšiny občanov ohľadom novovytvoreného kameńolomu nad obcou a vybudovania cesty nad záhradami rodinných domov na Podhorskej ulici.

Verejné zhromaždenie občanov sa uskutočnilo 2.júna v preplnenej sále kultúrneho domu. Občania protestovali proti ťažbe kameňa a proti jej rozširovaniu tesne nad obcou. Prítomný podnikateľ, inak občan Machuliniec, Miloš Ondrejka obhajoval svoju činnosť zameranú na ťažbu kameńa. Obyvatelia sa sťažovali na devastované podhorie, na zvýšenú hlučnosť, prašnosť a poškodzovanie miestnych komunikácií. Sťažnosti občanov by malo riešiť obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Hlučnosť nad obcou sa šíri aj od hlavného skladu kameňa na Topoľčianskej ceste, kde sa kameň umýva vodou za značného rozširujúceho sa hluku nielen na Viničnej ulici, ale po celej obci.

Hlučnosť sa zvýšila aj drvičkou kameňa, ktorú majiteľ kameňolomu sprevádzkoval v novootvorenom kameňolome pod lesom nad obcou.

Takto sa z bývalej pokojnej a tichej podhorskej obce stáva obec so zvýšenou hlučnosťou, čo znepríjemňuje život občanom.

Regionálne voľby do vyšších územných celkov sa konali v sobotu 4.novembra. Na funkciu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja kandidovalo 8 občanov. Do funkcie predsedu bol zvolený Docent Ing. Milan Belica, PhD., rodák z obce Hostie.

V Machulinciach dostal 163 hlasov. Ako druhý Milan Uhrík z ĽS Naše Slovensko mal v Machulinciach 74 hlasov.

O funkciu poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja sa uchádzalo 282 kandidátov na 54 kresiel. Kandidáti boli ako nominanti rôznych politických strán , ale kandidovali aj nezávislí. V obvode Zlaté Moravce bolo 18 kandidátov a zvolení boli :

MVDr. Marta Balážová , nezávislá, v Machulinciach dostala 226 hlasov

Mgr. Marián Kéry, SMER,  – v Machulinciach dostal 84hlasov

Mgr. Milan Galaba, SMER – v Machulinciach dostal 64 hlasov

Zo zapísaných 918 voličov sa volieb v našej obci  zúčastnilo 364 občanov – 39,6%, na Slovensku sa volieb zúčastnilo 29,95% občanov.

V Materskej škole je riaditeľkou Viera Lukáčová a  učiteľkou Mgr.Kristína Tuhá.

V Základnej škole sv.Dominika Savia je riaditeľkou školy Mgr. Andrea Pinterová, ktorá v šk.roku 2016/2017 vyučuje prvákov (10) a druhákov (6). Tretiakov (11) a štvrtákov (1) vyučuje PaedDr. Helena Judinová. 4 hodiny náboženstva vyučuje MgrTh. Stanislav Caránek, 4 hodiny anglického jazyka vyučuje Erika Rosinová. Vychovávateľkou Školského klubu žiakov je Bc. Dana Števulová.

Nový trávnik na školskom dvore bol urobený začiatkom júna. Z dovezeného a upraveného trávnika vzniklo školské ihrisko.

25 rokov cirkevnej ZŠ sv.Dominika Savia si pripomenuli žiaci, učitelia a občania v piatok 9.júna v miestnom kostole. Hlavným celebrantom bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák a prítomní kňazi. Medailou sv. Svorada a Beňadika bola ocenená bývalá riaditeľka školy Mgr. Mária Ondrejmišková, ktorá viedla školu 23 rokov a terajšia riaditeľka školy Mgr. Andrea Pinterová. Hostia si prezreli aj budovu školy.

Diakonská vysviacka nášho rodáka študenta teológie Dominika Ondriaša sa konala 16.júna v Katedrále sv. Emerana v Nitre. Je to prvý stupeň kňažského svätenia. Počas nedeľnej omše  v našej obci18.júna vysvätený diakon prečítal Evanjelium a mal aj prvú kázeň.

Ako diakon čítal resp. spieval Evanjelium aj na národnej púti v Šaštíne a aj na slávnosti blahorečenia Titusa Zemana v Bratislave 30.septembra.

Hodová slávnosť bola na sviatok Božského Srdca Ježišovho v nedeľu 25.júna. Hlavným celebrantom bol Vdp. PhDr. Jozef Šamaj, správca farnosti Kysucký Lieskovec. V kostole hrala dychová hudba a veľa ľudí bolo oblečených v krojoch.

Poďakovanie za úrodu sa tradične konalo v septembri aj v tomto roku. Kostol vyzdobený darmi božej prírody, jeden sypaný obraz a spevácka skupina Kamenec a DFS Kamienok v krojoch, to všetko spestrilo poďakovanie za úrodu.

Farská púť do Fatimy a Lúrd sa uskutočnila začiatkom októbra. Jej organizátorom bol správca farnosti Mgr. Stanislav Caránek, sprievodcom rodák z Machuliniec Mgr. Peter Valent. Zo 45 účastníkov púte bolo 13 z Machuliniec.

Birmovka bola v októbri vo farskom kostole v Žitavanoch. Sviatosť birmovania prijali aj mladí z Machuliniec.

JUDr. Vlasta Ondrejková, občianka našej obce, bola v apríli t.r. vymenovaná prezidentom SR za sudkyňu Okresného súdu v Nitre.

Výstava obrazov amatérskej výtvarníčky Kataríny Gálikovej z Machuliniec bola od 17.júla do 13.sept. 2017v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach. Prezentovala sa olejomaľbami s tematikou prírody.

Verejné oslavy  1.mája sa pre nepriaznivé počasie uskutočnili v sále kultúrneho domu. Po prejave starostu obce v kultúrnom programe vystúpil detský folklórny súbor Kamienok, FS Kamenec a koncertovala aj Dychová hudba Machulince.  

Deň matiek sa oslávil v sále kultúrneho domu s programom žiakov MŠ a ZŠ.

Tradične sa oslavuje aj výročie SNP pri vatre v športovom areáli.

Organizácia seniorov pripravila aj v tomto roku rôzne podujatia. V júli to bol zájazd na kúpanie v Nových Zámkoch .

 Nezabudlo sa ani na jubilantov, 70, 75, 80 a viac ročných občanov, ktorí boli 20. októbra pozvaní do sály KD a odmenení starostom obce. Na podujatí boli prítomní aj ostatní dôchodcovia.

Tragédia sa stala v nedeľu 18.júna o 1,00 hod. pri Hronskom Beňadiku. Policajti zastavovali auto pre kontrolu, 19-ročný vodič Michal J. z Machuliniec, ktorý jazdil bez vodičského preukazu, nezastavil, ale 120 km rýchlosťou unikal pred políciou. Policajti začali výstražne strieľať, keď vodič auta nezastavil, mierili na pneumatiku. Pri streľbe zasiahla guľka 17-ročného spolujazdca, ktorý zomrel. Michala J. dali vyšetrovacej väzby a pripravuje sa súdny proces.

Diviaky v dedine sa objavili začiatkom jesene. Najprv ich videli na okraji Žitavskej ulice a 9.októbra dopoludnia sa diviak prechádzal po Kopanickej ulici.

Požiar na poli v júli počas žatvy vznikol tesne za cestou Moraveckej ulice. Horelo nepokosené obilie a od rodinných domov požiar oddeľovala len asfaltová cesta. Nebezpečne vyzerajúce plamene uhasili požiarnici.

Otvorenie cyklistickej sezóny sa v Machulinciach uskutočnilo v sobotu 22.apríla.  Cyklisti v rôznom veku smerovalo do Hlbokej doliny za obcou Hostie a späť, čo bolo 35 km.

  1. mája 2017 sa uskutočnil 5. ročník „Horskej cykločasovky“ v Pohronskom Inovci. Usporiadateľom cyklistických pretekov je CK Machulince a obec Machulince za pomoci viacerých sponzorov. Pripravená bola trasa na 34 km, kde sú pretekári rozdelení do jednotlivých kategórií a trať HOBBY na 16 km bez rozdielu veku.

Štart cykločasovky v minútových intervaloch bol od 12,00 do 13,00 hod. a hromadný štart HOBBY bol o 13,00 na futbalovom ihrisku v Machulinciach, kde bol i cieľ.

Jednotlivé trate boli dobre vyznačené a prechádzajú horskými cestami zvlneným terénom. Po štarte smerujú trate do Hlbokého a potom odbočkou stúpaním na Benát po lesných cestách po asfalte, po štrku ale aj lúkami, spevnenými cestami s možnosťou blata.

Na 34 km pretekalo 79 cyklistov z toho bolo 6 žien. Najrýchlejší na tejto trati bol Branislav Gašparík TOP Šport Team v čase 1:31,36 hod.

Na 16 km trati bolo 71 pretekárov, z toho 9 žien. Najrýchlejší bol Timotej Bugár ŠK Topoľčianky v čase 0:53,32 hod.

Celkom na obidvoch tratiach bolo 150 cyklistov z celého Slovenska. Pomerne dosť pretekárov bolo aj z Machuliniec.

V sobotu 4.júna a v nedeľu 5.júna bola v športovom areáli v Machulinciach výstava drobnochovateľov.  Deti sa potešili z malých zajačikov, dospelých zaujala hydina, iných krásne športové holuby a azda všetkých štebotaví vtáci vo voliére. Nechýbala ani tombola, bohaté občerstvenie a chutný guláš.

Cena obce Machulince na dostihovom dni v Topoľčiankach dňa 11.júna bol dostihový beh cez prútené prekážky na 3000 m. Z deviatich koní sa víťazom stal kôň Dvorníky Dream s dž. Martinom Cagáňom z Vimar Dvorníky. Víťazovi odovzdal cenu starosta obce Bohumil Bielik.

Machulinský kotlík – (čo je názov súťaže vo varení guláša) - 7.ročník sa uskutočnil v sobotu 12.augusta. 13 družstiev pripravilo nielen pre porotu, ale aj pre návštevníkov chutné občerstvenie a dobrú zábavu.

7.ročnik folklórnych slávností Pod Kamencom sa uskutočnll v sobotu 3. júna 2017 o 17,00 hod. v prírodnom amfiteátri športového areálu v Machulinciach. Jeho usporiadateľom je Obecný úrad spolu s folklórnym  súborom Kamenec.

Na podujatí vystúpili okrem domáceho Kamenca, Detského folklórneho súboru Kamienok a Dychovej hudby Machulince aj  pozvané súbory. Organizátori pripravili  prekvapenie Terchovským orchestrom ľudových nástrojov z Terchovej, DFS Terchovček, FS Terchovec, ďalej vystúpila Ľudová hudba Martinky Bobáňovej, Heligonkári Miloša Bobáňa a FS Furmani z Nitry.

Pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie a pekné počasie.

Náhle a nečakane zomrel 9.júla Milan Horváth, vo veku 61 rokov. Spolu s manželkou Annou bol zakladateľom a účinkujúcim vo FS Kamenec..

8.ročník folklórneho podujatia Spievame si pre radosť v sále KD bol v nedeľu 15.októbra. Okrem domáceho Kamenca vystúpil aj Detský FS Kamienok z Machuliniec, ďalej vystúpili Podzoborskí heligonkári z Výčap-Opatoviec, FS Černičanka z Černíka a FS Požitavan zo Žitavian.

Počasie v januári a vo februári bolo pomerne studené a mrazivé a  často snežilo. Na taký mrazivý január si nespomínajú ani najstarší občania.

V marci sa oteplilo, čo zapríčinilo, že ovocné stromy v apríli zakvitli skôr a aj tento rok ich čiastočne poškodili aprílové a májové  mrazy. Koncom mája boli extrémne teploty, ktoré pokračovali aj v júni. V júli a v auguste bolo. mimoriadne horúce leto. Jesenné počasie bolo bez extrémov. 1.decembra napadol sneh, teplota klesla na mínus 8 stupňov. Na Vianoce bolo cez deň pus 10 stupňov.

Katarínska zábava bola v tomto roku organizovaná Miestnou organizáciou drobnochovateľov k spokojnosti všetkých zúčastnených.

34.ročník Machulinskej dvadsiatky bol v tomto roku 2.decembra.. Počasie bolo chladné ale slnečné. Trať z Machuliniec  na Jedľové Kostoľany a späť bola mokrá.

V žiackych kategóriách bežalo 95 detí, z toho 42 z materskej školy a v predškolskom veku.

Na 6 km pretekalo 42 bežcov, z toho 10 dorastenci, 5 dorasteniek a 27 rekreačných bežcov, z čoho bolo 5 žien a 22 mužov..

V behu na 6 km bol medzi pretekármi aj 89-ročný katolícky kňaz z Belgicka Viktor Vanderplas Bol najstarším pretekárom v cieli s časom 0:58,21 Na Machulinskej dvadsiatke sa zúčastnil už 27-krát. Do roku 2010 bežal trať na 20 km, od roku 2011 beží trať 6 km a aj v tomto roku bol najstarším pretekárom.  V tomto roku mal symbolické štartovné číslo 90.

Z Bruselu prichádza už v piatok lietadlom do Viedne. Večer ho už vidíme na v Machulinciach na omši. V nedeľu koncelebruje bohoslužbu a vždy aj pozdraví veriacich, čiastočne aj v slovenčine, ale viac v nemčine cez tlmočenie. Vždy sa teší, že príde aj na budúci rok a tak prináša v predvianočnom adventnom období    pokoj a dobrú zvesť.

Na 6 km bol najmladším bežcom Adam Kasan (2008) z Tekovskej Breznice s časom 00:34,30. Najrýchlejší na 6 km bol rekreačný bežec Martin Žigo, s časom 0:21,43

V hlavnom preteku na 20 km bežalo 88 bežcov, z toho bolo 13 žien. Víťazom sa stal Matúš Kompas, AO Šaľa s časom  1:08,28 hod.

Najstarším pretekárom na tohoročnej M-20 bol Ján Demeter (1943) s časom 1:53,00

Posledný pretekár na 20 km dobehol s časom 3:09,38 hod.

V kategórii žien bola najrýchlejšia Katarína Bátovská, AK Tlmače s časom 1:26,45 hod.

Vystúpenie dychovej hudby, príchod Mikuláša v tomto roku na koči  a tombola sa už stali neodmysliteľnou súčasťou Machulinskej dvadsiatky.

Organizátormi Machulinskej dvadsiatky je Obecný úrad Machulince a Slovenský orol.

Záslužnú prácu vykonávajú každoročne aj mnohí dobrovoľníci a sponzori podujatia.

Futbalisti hrali v súťaži  majstrovstvo okresu. Po jarnej časti sa umiestnili sa v strede tabuľky. Dorastenci hrajú vyššiu súťaž a umiestnili sa na 3.mieste tabuľky.

TJ dostala od Obecného úradu do prenájmu Bistro Rebeka na dobu určitú.  

Betlehem bol je aj v tomto roku v strede obce pred zvonicou pod vianočným stromom. Betlehem postavili z vlastnej iniciatívy mladí občania Machuliniec bratia Juraj a Miroslav Chrenoví s podporou starostu obce. Betlehem má rozmery 3x2x2 m, vnútri na slame sú známe betlehemské postavy nakreslené na tvrdom kartóne, nechýbajú jasličky s Jezuliatkom a  nad Betlehemom anjel.

Adventný veniec so 4 eletrickými sviecami nechýbal v strede obce ani tento rok.

Adventný program v miestnom kostole pripravil FS Benát. Podujatie sa uskutočnilo v prvú adventnú nedeľu popoludní.

Vianočný benefičný koncert sa konal v nedeľu 17.decembra s cieľom pomôcť Domu seniorov v Machulinciach. Na koncerte vystúpili : FS Kamenec, Detský folklórny súbor Kamienok, Dychová hudba Machulince a FS Sitňan z Banskej Štiavnice.

Dobrovoľné vstupné spolu so sponzormi  420 Eur  odovzdal starosta obce riaditeľke Domu seniorov v Machulinciach.

Koledníci Dobrej noviny chodili cez Vianoce 25.decembra po rodinách, ktoré mali záujem. Koledovali deti i staršia mládež.

Jasličkovú pobožnosť robili v kostole 26.decembra žiaci cirkevnej ZŠ.

Stonotenisový turnaj počas Vianoc nechýbal v kultúrnom dome ani tento rok.

Králičí hop v disciplínach skok vysoký, skok ďaleký a beh cez prekážky sa konal v sále kultúrneho domu 28.decembra. Organizátorom bola miestna organizácia drobnochovateľov.

Záver roka už tradične býva v sále kultúrneho domu, kde tento rok  29.decembra vystúpil divadelný súbor z Tesár pri Topoľčanoch s divadelnou hrou Zabudla som. Program pokračoval v strede obce, kde po príhovore starostu obce bolo občerstvenie a ohňostroj.

 

V roku 2017

  • sa narodilo 10    detí, z toho  3 chlapci a 7  dievčat.

 

  • zomrelo 9 občanov,  4  muži  a 5 žien.

 

  • zosobášilo sa 12  manželských párov.

 

Najstarším občanom v obci z mužov je  92-ročný  Ábel Gašparík (Podhorská ul.), potom Ing. Ladislav Červený (Zlatňanska ul.)  -  88 rokov.

Najstaršou občiankou v obci zo žien je  Emília Čúliková (Žitavská ul) – 87 rokov, potom Františka Zimermannová (Zlatňanska ul.) – 87 rokov

 

Obec mala k 31. decembru 2017  -  1103 obyvateľov.

 

Údaje za rok 2017 sú zapísané v obecnej kronike na stranách 437 a ďalej.

 

Zápis bol schválený obecným zastupiteľstvom v Machulinciach dňa 22.februára 2018.

 

                                                                           PaedDr. Ondrej Valach, kronikár obce