Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Odhalenie pamät. tabule a 6. ročník folklórneho popoludnia - "Spievame si pre radosť"

Odhalenie pamät. tabule a 6. ročník folklórneho popoludnia -
V nedeľu 18. októbra 2015 sa na budove Obecného úradu o 14:30 hod. odhaľovala pamätná tabuľa baróna Jána Maholányiho pri príležitosti 380. výročia od jeho narodenia.

DH Machulince zahrala niekoľko svojich piesní pred samotným odhalením tabule. Starosta obce privítal pozvaných hostí, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belicu, PhD., obecného kronikára PaedDr. Ondreja Valacha, FSk Kamenec a všetkých prítomných občanov a nasledoval krátky príhovor.

Slovo odovzdal p. PaedDr. O. Valachovi, ktorý nám poskytol o barónovi Jánovi Maholánymu (barón Johanes de Maholányi), rodákovi z Machuliniec, ktorý sa stal tajomníkom uhorskej kráľovskej kancelárie, dostatočne bohaté informácie. Jeho sídlom bola istý čas aj pevnosť Leopoldov (súčasná väznica), ktorú dal vybudovať cisár Leopold I. v roku 1665  a mala slúžiť proti tureckým nájazdom. FSk Kamenec zaspievala niekoľko piesní a p. starosta spolu s pozvanými hosťami odhalili pamätnú tabuľu.

Slávnosť pokračovala v sále Kultúrneho domu, kde si organizátori pripravili už 6. ročník folklórneho popoludnia "Spievame si pre radosť". Naša kultúrna referentka p. Anna Horváthová sprevádzala celým programom. Privítala všetkých pozvaných hostí, ako aj pozvané súbory a divákov.

Bohatý program, ktorý si pripravili bol pekným zážitkom. Vystúpili v ňom FSk Briežok z Jedľových Kostolian s pásmom - Vydávať sa nebudem,  FSk Topoľnica z Topoľčianok s pásmom - Na priedomí a domáca FSk Kamenec sa predstavila s pásmom - Pečenie chleba.

Zazneli pekné ľudové piesne a tance, ktoré poľahodili nielen oku i duši nejedného z nás. Všetci účinkujúci boli obdarení milým darčekom, ktorý pripravila manželka p. starostu. FSk Kamenec zas potešil pozvaných hostí ako aj pozvané súbory a p. J. Záležáka, ktorý namaľoval krásne kulisy pre vystúpenie, pohárom domácej brav.masti a cibuľou.

Na záver si spoločne všetky súbory zaspievali pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Domáca FSk ponúkla divákov dobrým omasteným chlebíkom s cibuľou.  

Organizátori tohto podujatia ďakujú účinkujúcim aj divákom a dúfajú, že aj na budúci rok sa uskutoční rovnako pekné popoludnie, ako bolo tohtoročné.