Obec Machulince

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Usmernenie chovateľov s jednou ošípanou na domácu spotrebu

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú 

regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp),

pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ ("D"). Pokuta za neohlásenie 

domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m)

zákona.

 

Celé usmernenie chovateľov si môžete prečítať v prílohe.

Súbory na stiahnutie