Obec Machulince

Spaľovanie horľavých látok a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je ZAKÁZANÉ !

Spaľovanie horľavých látok a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je ZAKÁZANÉ !
Spaľovanie horľavých látok a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je ZAKÁZANÉ !

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach upozorňuje občanou, že 

je prísne ZAKÁZANÉ spaľovanie horľavých látok a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov.