Obec Machulince
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince

Obecné zastupiteľstvo v Machulinciach v súlade s §18a ods.2 a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle uznesenia č. 2019/4-12 Obecného zastupiteľstva v Machulinciach

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince.

Bližšie informácie v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince 747.3 kB pdf 26.8.2019