Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince

Obecné zastupiteľstvo v Machulinciach v súlade s §18a ods.2 a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle uznesenia č. 2019/4-12 Obecného zastupiteľstva v Machulinciach

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince.

Bližšie informácie v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Machulince 747.3 kB pdf 26.8.2019