Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním - náhradné upovedomenie účastníkov konania verejnou vyhláškou.

Stavba - "Verejné osvetlenie" - Rozšírenie verejného osvetlenia ulica Viničná

Stavebník - Obec Žitavany

Verejná vyhláška č. 450/2019-002 RB zo dňa 08.07.2019 sa nachádza v súbore na stiahnutie ako aj oznámenie o začatí konania č. 450/2019-005 RB zo dňa 16.10.2019.