Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Upozornenie pre občanov

Upozornenie pre občanov
Triedenie odpadu 

Obecný úrad Machulince upozorňuje občanov pri zvoze komunálneho odpadu na zákaz plnenia smetných nádob trávou, lístím a biologicky rozložiteľným odpadom. Rovnako priložené vrecia naplnené týmto odpadom nebudú vyvezené.