Obec Machulince
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Upozornenie pre občanov

Upozornenie pre občanov
Triedenie odpadu 

Obecný úrad Machulince upozorňuje občanov pri zvoze komunálneho odpadu na zákaz plnenia smetných nádob trávou, lístím a biologicky rozložiteľným odpadom. Rovnako priložené vrecia naplnené týmto odpadom nebudú vyvezené.