Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Záverečné stanovisko - "Územný plán obce Žitavany"

Záverečné stanovisko -
Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "Územný plán obce Žitavany", ktorého navrhovateľom je obec Žitavany, bolo vypracované podľa § 14 ods. 1 zákona, príslušným orgánom - Okresným úradom Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia, t. j. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť na webovom sídle ministerstva, ktoré je zverejnené v súlade s § 14 ods. 4 zákona: 

http://eia.enviroportal.sk/detail/uzemny-plan-obce-zitavany

Je možné robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Územný plán obce Žitavany - záverečné stanovisko 13.3 MB pdf 11.11.2019