Obec Machulince
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.

Výzva - Západoslovenská  distribučná, a.s.
Výzva

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm.b) a § 11 ods.3 zákona č.251/2012 Z.z.           

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov

nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky

energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.01.2020.

 

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom,

vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č.251/2012 Z.z. o

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s. 590.9 kB pdf 12.11.2019