Obec Machulince
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Poďakovanie

Poďakovanie
Stavanie betlehemu

Najkrajším a nenahraditeľným symbolom Vianoc je určite betlehem, či už papierový, figúrkový, z dreva, šúpolia, či porcelánu.

Iným slovom, jasličky patria neodmysliteľne k vianočnej atmosfére.

Krásnym dreveným betlehemom sa môže už tradične popýšiť aj naša obec.

Chceme sa srdečne poďakovať chlapcom z CK Machulince za ich čas, ochotu prísť a postaviť betlehem aj s jeho celkovým

estetickým dotvorením. Vďaka Vám budú opäť krajšie Vianoce!