Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecný úrad

Starosta obce: Bohumil Bielik

Zástupca starostu: Pavol Holý

Adresa: Obec Machulince, Obecný úrad Machulince, ul. Hlavná č. 115/6, PSČ 951 93 Machulince

Email: info@obecmachulince.sk 

IČO: 00308234

DIČ: 202 103 79 31

Kód obce: 500500

Rozloha obce: 942 ha

Počet obyvateľov: 1097 (z toho: 937 občanov, 160 detí)

 

Obecné zastupiteľstvo

Pavol Holý – zástupca starostu obce

Peter Gašparík – poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Jozef Ondriaš – poslanec obecného zastupiteľstva

František Mikuš - poslanec obecného zastupiteľstva

Peter Partl - poslanec obecného zastupiteľstva

Mgr. Viktória Orolínová - poslankyňa obecného zastupiteľstva

Róbert Beliansky – poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Peter Tuhý – poslanec obecného zastupiteľstva

Anna Kukučková – poslankyňa obecného zastupiteľstva

 

Zamestnanecký pomer s obcou Machulince

PaedDr. Ing. Beáta Čepcová - hlavná kontrolórka obce

Helena Fraňová - ekonómka OcÚ

Lenka Čikelová - referent OcÚ

Zuzana Ondriašová - referent OcÚ 

Mária Pavlendová - riaditeľka MŠ

Monika Lipčeyová - učiteľka MŠ

Klaudia Valentová - učiteľka MŠ

Mária Meňhartová - kuchárka v ŠJ

Anna Mikušová- vedúca ŠJ

Jana Koprdová - upratovačka, školníčka MŠ

Anna Ocetová - upratovačka OcÚ

Marta Gašparíková - zamestnanec OcÚ

Helena Borkovičová - zamestnanec OcÚ

Miroslav Borkovič - zamestnanec OcÚ

Jana Valentová - vedúca prevádzky Bistro Huntík

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Ochrana osobných údajov:  https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00308234

 

 

Komisie

Stavebná a životného prostredia:

Ing. Jozef Ondriaš - predseda

Bohumil Bielik - člen

Ing. Milan Horváth - člen

Radovan Chren - člen

 

Školstva, športu a kultúry:

Peter Partl - predseda

Pavol Holý - člen

Róbert Beliansky - člen

Anna Kukučková - členka

Mgr. Jana Géciová - členka

 

Pre ochranu verejného poriadku:

František Mikuš - predseda

Mgr. Viktória Orolínová - členka

Miroslav Dubay - člen

Martin Sperka - člen

 

Na ochranu verejného záujmu:

Róbert Beliansky - predseda

Ing. Peter Tuhý - člen

Mgr. Viktória Orolínová - členka

 

Názvoslovná:

Ing. Peter Tuhý - predseda

Mgr. Zuzana Dubayová - členka

Peter Šimko - člen

 

Na vybavovanie sťažností:

Peter Gašparík - predseda

Ing. Peter Tuhý - člen

Pavol Holý - člen

Členstvo v združeniach:

ZMOS

Požitavský región

Hrušovsko-Beňadický mikroregión

Mikroregión Tribečsko

Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce

Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek-človeku