Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecný úrad

Starosta obce: Bohumil Bielik

Zástupca starostu: Peter Gašparík

Adresa: Obec Machulince, Obecný úrad Machulince, ul. Hlavná č. 115/6, PSČ 951 93 Machulince

Email: info@obecmachulince.sk 

IČO: 00308234

DIČ: 202 103 79 31

Kód obce: 500500

Rozloha obce: 942 ha

Počet obyvateľov: 1097 (z toho: 937 občanov, 160 detí)

 

Obecné zastupiteľstvo

Peter Gašparík – zástupca starostu obce

Ing. Jozef Ondriaš – poslanec obecného zastupiteľstva

Daniela Červená – poslankyňa obecného zastupiteľstva

Pavol Holý - poslanec obecného zastupiteľstva

Mgr. Viktória Orolínová - poslankyňa obecného zastupiteľstva

Peter Partl - poslanec obecného zastupiteľstva

Ľudovít Ondrejka – poslanec obecného zastupiteľstva

Milan Belica – poslanec obecného zastupiteľstva

František Mikuš – poslanec obecného zastupiteľstva

 

Zamestnanecký pomer s obcou Machulince

PaedDr. Ing. Beáta Čepcová - hlavná kontrolórka obce

Helena Fraňová - ekonómka OcÚ

Lenka Čikelová - referent OcÚ

Zuzana Ondriašová - referent OcÚ 

Viera Lukáčová - riaditeľka MŠ

Monika Lipčeyová - učiteľka MŠ

Mgr. Kristína Tuhá - učiteľka MŠ

Mária Meňhartová - kuchárka v ŠJ

Anna Mikušová- vedúca ŠJ

Jana Koprdová - upratovačka, školníčka MŠ

Helena Ondrejková - upratovačka OcÚ

Marta Gašparíková - zamestnanec OcÚ

Helena Borkovičová - zamestnanec OcÚ

Jana Valentová - vedúca bistra

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Ochrana osobných údajov:  https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00308234

 

 

Komisie

Stavebná a životného prostredia:

Ing. Jozef Ondriaš - predseda

Radovan Chren - člen

Ľudovít Ondrejka - člen

Ing. Vladimír Ondrejka, PhD. - člen

 

Školstva, športu a kultúry:

Peter Partl - predseda

Pavol Holý - člen

Ing. Vladimír Ondrejka, PhD. - členka

Anna Horváthová - členka

Viera Lukáčová - členka

Roman Ondrejka - člen

 

Pre ochranu verejného poriadku:

František Mikuš - predseda

Mgr. Viktória Orolínová - člen

Miroslav Dubay - člen

 

Na ochranu verejného záujmu:

Milan Belica - predseda

Daniela Červená - členka

Pavol Holý - člen

 

Názvoslovná:

Daniela Črevená - predseda

Pavol Holý - člen

Peter Zemanovič - člen

 

Na vybavovanie sťažností:

Peter Gašparík - predseda

Peter Partl - člen

František Mikuš - člen

Členstvo v združeniach:

ZMOS

Požitavský región

Hrušovsko-Beňadický mikroregión

Mikroregión Tribečsko

Záujmové regionálne združenie miest a obcí Mochovce

Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek-človeku