Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 595 dokumentov (strana 1).
15/2018. Objednávka - spracovanie "Opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov prevádzkovateľa Obce Machulince"
Kategória: Objednávky, Dodávateľ: Pavol Baláž, Odbojárov 1609/22, Zlaté Moravce, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 14.08.2018 Veľkosť: 350.5 kB (1 súbor)
28/2018, Názov: Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci - Veľkoobjemový kontajner
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: Tomáš Slažák, Nemčiňany 89, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová
Dátum: 26.07.2018 Veľkosť: 661.8 kB (1 súbor)
27/2018, Názov: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04599 - Obnova interiéru obecnej knižnice
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová
Dátum: 23.07.2018 Veľkosť: 4.78 MB (1 súbor)
25/2018, Názov: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Kamery ul. Obycká
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová
Dátum: 18.07.2018 Veľkosť: 1.05 MB (1 súbor)
26/2018, Názov: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Kamery ul. Cintorínska
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová
Dátum: 18.07.2018 Veľkosť: 1.04 MB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Machulince
Kategória: VZN
Dátum: 16.07.2018 Žiadny súbor
14/2018. Objednávka - mapa ČSR na exterierovej tabuli 150x100
Kategória: Objednávky, Dodávateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, Cena spolu: 130€, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 16.07.2018 Veľkosť: 334.5 kB (1 súbor)
13/2018. Objednávka - 6 ks LED dekoru na stĺp VO
Kategória: Objednávky, Dodávateľ: Marián Pócs, Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 12.07.2018 Veľkosť: 347.9 kB (1 súbor)
20. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2018
Kategória: Zastupiteľstvo
Dátum: 11.07.2018 Veľkosť: 7.71 MB (2 súbory)
24/2018. Názov: Zmluva o spolupráci
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: Fresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, Bratislava 3, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 29.06.2018 Veľkosť: 1.86 MB (1 súbor)
23/2018. Názov: Obchodná zmluva
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, Nitra, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 26.06.2018 Veľkosť: 826.7 kB (1 súbor)
22/2018. Názov: Zmluva o inzercii
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, Trnava, Cena spolu: 45€, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková
Dátum: 08.06.2018 Veľkosť: 716.8 kB (1 súbor)
19. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 17.05.2018
Kategória: Zastupiteľstvo
Dátum: 04.06.2018 Veľkosť: 9.44 MB (2 súbory)
21/2018. Názov: Licenčná zmluva na zverejňovanie na portáli www.cintoriny.sk, TOPSET Solutions s.r.o.. Zodpovedná: Lenka Čikelová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.06.2018 Veľkosť: 5.65 MB (1 súbor)
20/2018. Názov: Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 10.11.2017, Ministerstvo pôdoh. a rozvoja vidieka SR. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Zmluvy
Dátum: 23.05.2018 Veľkosť: 1.52 MB (1 súbor)
12/2018. Objednávka - oprava elektrickej rúry, GASTRO-HALL,s.r.o., Nové Zámky. Zodpovedná: Eva Čulíková
Kategória: Objednávky
Dátum: 21.05.2018 Veľkosť: 347.3 kB (1 súbor)
Kniha odoslaných faktúr za obdobie 03-04/2018. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 17.05.2018 Veľkosť: 232.9 kB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 04/2018. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 17.05.2018 Veľkosť: 1.25 MB (1 súbor)
19/2018. Názov: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb, APV AUDIT s.r.o., Topoľčany. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.05.2018 Veľkosť: 2.4 MB (1 súbor)
Kniha prijatých faktúr za obdobie 03/2018. Zodpovedná: Helena Fraňová
Kategória: Faktúry
Dátum: 16.05.2018 Veľkosť: 1.21 MB (1 súbor)


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaní o dianí v obci.