Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2015

Zápis do obecnej kroniky za rok 2015

 

 

Nový rok 2015 sa začal tradične polnočnými ohňostrojmi. V kostole hrala dychová hudba, ktorá potom vyhrávala po všetkých uliciach obce.

 

Novoročný futbalový turnaj, v ktorom súťažili družstvá jednotlivých ulíc z Machuliniec, sa uskutočnil v sobotu  3. januára.

Dorastenci Machuliniec vyhrali  zimný halový turnaj v Nitre.

 

Trojkráľový koncert bol v sále kultúrneho domu aj v tomto roku. V programe vystúpili tri súbory : Chrámový spevácky zbor mladých z Machuliniec, súrodenci Predáčoví zo Zlatých Moraviec a 6-členná hudobná skupina, v ktorej spievala aj Monika Gašparíková z Machuliniec. Mimoriadnym hosťom bola známa slovenská speváčka Simona Martausová.

 

Obecný ples sa uskutočnil v sobotu 31. januára v sále kultúrneho domu.

Fašiangovú zábavu organizoval aj folklórny súbor Kamenec v sobotu 14. februára, kde nechýbalo aj jeho vystúpenie.

 

Divadelné predstavenie Gazdiná Roba navštívili členovia Jednoty v Divadle Andreja Bagara v Nitre v januári a v decembri navštívili predstavenie Srdcové starosti. Dozorný výbor Jednoty zorganizoval v auguste zájazd na Moravu na zámok Lednice. 

Divadelní ochotníci z Topoľčianok zahrali v kultúrnom dome v Machulinciach 22. marca divadelné predstavenie.

Stretnutie ochotníckych divadiel  sa uskutočnilo v sále KD v dňoch 7. a 8. októbra. Divadelný súbor Benát z Machuliniec sa predviedol Stretnutím na priedomí, Divadelný súbor Inovec z Čiernych Kľačian zahral Ženský zákon po kľačiansky a ochotníci z Volkoviec sa predstavili hrou Slobodní manželia.

 

Verejnoprospešné práce

Prístupová cesta k bytovým jednotkám a ku kabinám športového areálu bola spevnená studenou asfaltovou drťou. Na realizácii sa podieľali pracovnici Obecného úradu. Na Viničnej ulici bola osadená rampa, ktorá má zabrániť svojvoľnému vyvážaniu odpadu. Na Cintorinskej ulici bolo na moste cez Suchý potok urobené nové železné zábradlie.

Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Hájskej a Hlavnej ulici bola upravená vybudovaním dvoch revíznych šácht.

V športovom areáli bola urobená úprava amfiteátra v hodnote 7662 Eur. Z dotácie Ministerstva financií 12000 Eur bola zrealizovaná rekonštrukcia budovy v športovom areáli. Obec sa podieľala 10% z celkových nákladov. Na multifunkčnom ihrisku sa uskutočnila výmena svietidiel.

Obecný rybník bol v apríli zarybnený kaprami a pokračovalo sa v úprave brehu rybníka, ktorý sa stal oddychovým miestom občanov obce.

Kamerový systém v obci bol financovaný z dotácie Ministerstva vnútra SR za spolufinancovania obce sumou 2000 Eur. Inštalovaných bolo 6 kamier (2 pri kultúrnom dome, 1 v strede obce pri zvonici, 1 pri budove požiarnej zbrojnici, 1 na križovatke pri Obyckej ul., 1 pri bytovom dome na Športovej ulici).

Referendum o rodine vyhlásené prezidentom republiky na základe petície Aliancie za rodinu sa konalo v sobotu 7. februára. Občania mali odpovedať áno - nie na tieto otázky :

  1. „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou ?“
  2. „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojovanie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
  3. „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti nesúhlasia s obsahom vyučovania?“

V našej obci bolo v zozname hlasovania zapísaných 923 občanov. Referenda sa zúčastnilo 355 občanov t. j. 38,5 %.

Celkom sa na Slovensku zúčastnilo referenda 21,41 % občanov a tak referendum bolo neplatné. Platné by bolo pri účasti nad 50 %.

 

Verejné oslavy sa v obci uskutočnili v predvečer prvého mája a k 71. výročiu vyhlásenia SNP, kedy bola v priestoroch športového areálu zapálená  vatra. Účinkovala dychová hudba a FS Kamenec.

V sále kultúrneho domu boli oslavy Dňa matiek a uskutočnil sa aj slávnostný zápis novonarodených detí v našej obci

Pamätná tabuľa oslobodenia obce na priečelí budovy kultúrneho domu bola doplnená o text : „1945 – 2015  70.výročie oslobodenia obce“. Slávnosť pri odhalení upravenej tabule bola 28. marca, kedy si obec pripomína oslobodenie.

 

Bitka v miestnom pohostinstve bola 21. marca. Skupina rómskych občanov bola v pohostinstve príliš hlučná, začo ich miestni chlapi napomenuli. Po slovnej výmene názorov došlo aj k fyzickým útokom a zraneniam. Bitku riešila privolaná polícia.

 

Počasie v prvých zimných mesiacoch bolo netypické. Mierne mrazy, málo snehu a skôr teplá zima.

Pršalo, snežilo a hrmelo v utorok 31. marca. Po prvých jarných dňoch prišlo ochladenie najprv s dažďom, potom aj snežilo a večer sa blýskalo a snežilo.

Zatmenie slnka bolo dňa 20. marca dobre pozorované aj nad našou obcou. Maximálna fáza zatmenia – 60%  bola v čase 10,51 hod.

Leto bolo rekordne horúce, viac dní za sebou bola teplota nad 35 stupňov v tieni. Jún bol najsuchší za posledných 115 rokov. Rekordy vo vysokej teplote padali nielen v júli a v auguste, ale aj v prvé septembrové dni.

Jeseň bola bez výraznejších zmien, ale skôr viac teplá. V decembri bolo tiež počasie netypické a bolo pomerne teplo a bez snehu.

.

Dom seniorov Machulince, n.o. (nezisková organizácia) je nový názov doterajšieho Domu sociálnych služieb pre dospelých Machulince. Zmenil sa nielen názov, ale aj niektoré poskytované služby pre klientov.  

 

Veľká noc patrí k najväčším cirkevným sviatkom. V čase Trojdnia – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, u nás v kostole vysluhoval pobožnosti kňaz – misionár z kongregácie SBD.

Počas všetkých dní veľkonočných sviatkov v kostole účinkoval ako výpomoc mladý organista, ktorý viedol aj chrámový zbor mladých.

Poďakovanie za úrodu sa tradične konalo aj v tomto roku v nedeľu 20. septembra. Kostol vyzdobený darmi božej prírody, jeden sypaný obraz a spevácka skupina Kamenec v krojoch, to všetko spestrilo nedeľu poďakovania za úrodu.

Farská púť do Ríma a Asissi sa uskutočnila v dňoch 29. septembra až 6. októbra. Medzi 80 pútnikmi boli aj  občania z našej obce. Hlavným organizátorom bol dp.farár Stanislav Caránek a sprievodcom náš rodák dp. Peter Valent.

940. výročie prvej písomnej zmienky o našom farskom kostole v Žitavanoch (1075) si účasťou na jednotlivých podujatiach pripomenuli aj občania Machuliniec.

Misie z príležitosti uvedeného výročia sa vo farnosti Žitavany konali v dňoch 17. až 25. októbra. V tento týždeň bola omša, ktorú vysluhoval jeden z misionárov, každý deň aj v Machulinciach. Pri príležitosti misií boli rôzne podujatia organizované misionármi – stretnutie mužov, stretnutie žien, mládeže, detí, spoločné spovede a pod. Na misijnom kríži, ktorý je na priečelí kostola, pribudol k roku 1995 aj rok 2015.

 

Rehoľná sestra Jana Kurkinová, rodáčka z Machuliniec, ako provinciálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánky), bola zvolená za predsedníčku Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku.

 

5. ročnik folklórnych slávností Pod Kamencom sa uskutočnil v nedeľu 7. júna na pódiu  v športovom areáli v Machulinciach. Jeho usporiadateľom je Obecný úrad spolu so súborom Kamenec. Na podujatí vystúpili okrem domáceho Kamenca a dychovej hudby aj  pozvané súbory FS Očovan (jeden z najstarších folklórnych súborov na Slovensku), Terchovská muzika (Paškovci), Tribečskí heligónkari a FS Čaračan z Čaradíc.

6. ročník folklórneho podujatia Spievame si pre radosť v sále KD bol v nedeľu 18. októbra. Okrem domáceho Kamenca vystúpila aj FS Topoľnica z Topoľčianok a Briežok z Jedľových Kostolian.

Folklórny súbor Kamenec účinkoval v priebehu roka na viacerých podujatiach v rôznych obciach a mestách. Účinkoval aj na Agrokomplexe v Nitre a na Vianočných trhoch v Bratislave.

Spevácka skupina Benát účinkovala počas roka nielen v Machulinciach, ale aj na iných podujatiach v obciach a mestách Slovenska.

 

Organizácia seniorov pripravila aj v tomto roku rôzne podujatia. V lete to bol zájazd s kúpaním v Kremnici. Nezabudlo sa ani na jubilantov, 70, 75, 80 a viac ročných, ktorí boli v októbri pozvaní do sály KD a odmenení starostom obce. Na podujatí boli prítomní aj ostatní dôchodcovia.

 

Výstava zväzu chovateľov v Machulinciach  sa v tomto roku uskutočnila ako 5. ročník v dňoch 13. a 14. júna v priestore športového areálu. Vystavovalo 32 chovateľov z Machuliniec a okolia. Najväčšia bola expozícia holubov a králikov. Nechýbala ani expozícia hrabavej a vodnej hydiny. Návštevníkov zaujala aj expozícia exoty. Zásluhu na zorganizovaní výstavy má predseda organizácie Milan Horváth, ďalej Peter Chren, Koloman Segíň  a ďalší.

 

Machulinský kotlík – (čo je názov súťaže vo varení guláša) - 5. ročník sa uskutočnil 4. júla. Z 12 družstiev prvé miesto obsadil Cykloklub Machulince gulášom z diviny.

 

Cirkevná základná škola Dominika Sávia má od 1. augusta novú riaditeľku školy. Na základe konkurzu sa ňou stala Mgr. Andrea Pinterová zo Zlatých Moraviec, ktorá vyučuje žiakov 1. a 2. ročníka. PaedDr. Helena Judinová zostala učiteľkou a vyučuje žiakov 3. a 4. ročníka. Bc. Dana Števulová je vychovávateľkou. Náboženskú výchovu vyučuje MgrTh. Stanislav Caránek a anglický jazyk Erika Rosinová.

Administratívnou pracovníčkou školy je Katarína Petrovičová.

Doterajšia riaditeľka Mgr. Mária Ondrejmišková, ktorá bola riaditeľkou školy od roku 1992, odišla do dôchodku.

Životné jubileum 50 rokov mala v tomto roku PaedDr. Helena Judinová, ktorá vyučuje na škole od vzniku cirkevnej základnej školy, od roku 1992.

V Materskej škole nedošlo počas roka k zmenám.

 

Odhalenie pamätnej tabule sa v obci uskutočnilo v nedeľu 18. októbra 2015. Na budove kultúrneho domu bola odhalená pamätná tabuľa z príležitosti 380. výročia narodenia  Jána Maholányiho (1635 – 1699 - významná osobnosť Uhorska, kancelár cisára Leopolda I.). Na slávnosti bol prítomný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD.,  Mgr. Miroslav Kráľ, predseda OC KDH Zlaté Moravce, starosta obce Bohumil Bielik, poslanci obecného zastupteľstva a občania obce. V rámci slávnosti vystúpil Folklórny súbor Kamenec a Dychová hudba Machulince.

 

Otvorenie cyklistickej sezóny aktívnym Cykloklubom (CK) Machulince sa uskutočnilo 25. apríla pod názvom „Hore dole dolinou“  s účasťou 70 cyklistov.

3.ročník horskej cykločasovky  prebiehal 30. mája 2015. Usporiadateľom preteku bol CK Machulince spolu s OcÚ Machulince za pomoci viacerých sponzorov.  Pripravená bola trasa na 34 km,  pretekári boli rozdelení do jednotlivých kategórií a trať HOBBY na 16 km bez rozdielu veku.  Štart cykločasovky bol od 13,00 hod. v športovom areáli v Machulinciach. Celkom sa preteku zúčastnilo 135 cyklistov, na 34 km trati to bolo 60 pretekárov. V najlepšom čase 1:31,08 hod. zvíťazil minuloročný víťaz Jaroslav Buchtík (48 r.), Sportservis Bratislava a na 16 km pretekalo 64 cyklistov. Zvíťazil Martin Tonka z Topoľčianok časom 0:47,40 hod. Aj v tomto roku bolo na obidvoch trasách najviac cyklistov z Machuliniec.

Cenu starostu obce Machulince – rovina 2400m - na dostihoch 12. júla v Topoľčiankach, vyhral kôň EXOTIC BEAUTY zo stajne Obal Jablonica s jazdcom Adamom Eliášom.

 

Futbalisti po vypadnutí z krajskej súťaže bojovali na jeseň v okresnej súťaži, kde sa po jeseni umiestnili v strede tabuľky. Dorast je v krajskej súťaži a po jesennej časti zostal na 2. mieste.

 

Machulinská dvadsiatka mala v tomto roku 32. výročie. Počasie bolo príjemné, slnečné. Trať z Machuliniec cez Obyce na Jedľové Kostoľany a späť bola suchá.

V žiackych kategóriách bežalo 118 detí z toho 47 z materskej školy a v predškolskom veku.

Na 6 km pretekalo 62 bežcov z toho 8 dorastenci, 6 dorasteniek a 48 rekreačných bežcov, z čoho bolo 14 žien a 48 mužov , medzi ktorými bol aj 87-ročný katolícky kňaz z Belgicka Viktor Vandenplas. Na Machulinskej dvadsiatke sa zúčastnil už 25-krát a bol najstarším pretekárom v cieli s časom 0:59.25 Na 6 km bežal aj Tadeáš Ondrejka narodený v r. 2007, ten bol najmladším účastníkom.

Najrýchlejší na 6 km bol dorastenec Matej Koiš, AC Stavbár Nitra, s časom 0:21.42,8

V hlavnom preteku na 20 km bežalo 93 bežcov, čo bolo zatiaľ najviac v histórii M-20, z toho bolo 13 žien. Víťazom sa stal Justus Kiprono (1987), rodák z Kene  s časom  1:02.25 hod., za svojím rekordom z roku 2014 zostal 24 sek. Druhý pretekár za ním dobehol Jakub Šiko z Levíc v čase 1:10.35 hod.

Najstaším pretekárom na tohoročnej M-20 bol Ján Hazucha zo Zvolená nar. 1943.

V kategórii žien bola najrýchlejšia Lucia Janečková, BMSC Bratislava s časom 1:18.58,7 hod.

Vystúpenie dychovej hudby, príchod Mikuláša na koči a tombola sa už stali neodmysliteľnou súčasťou Machulinskej dvadsiatky.

Organizátormi Machulinskej dvadsiatky je Obecný úrad Machulince a Slovenský orol.

Záslužnú prácu vykonávajú každoročne aj mnohí dobrovoľníci a sponzori podujatia.

 

Vianočný benefičný koncert sa konal v nedeľu 20. decembra s cieľom pomôcť Domu seniorov v Machulinciach. Na koncerte vystúpili deti z materskej a základnej školy, miestna FS Kamenec, FS Drumbľa zo Zlatých Moraviec, mužská  spevácka skupina „Veselí chlapci“ z Kozmáloviec a Dychová hudba zo Žikavy. Dobrovoľné vstupné spolu so sponzormi 950 Eur  odovzdal starosta obce riaditeľke Domu seniorov v Machulinciach.

 

Stolnotenisový turnaj v sále kultúrneho domu sa uskutočnil v nedeľu 27. decembra. Stolný tenis hrajú naši športovci aj v okresnej súťaži. 

 

Koledníci Dobrej noviny chodili cez Vianoce 25. decembra po rodinách, ktoré mali záujem. Koledovali deti i staršia mládež.

Jasličkovú pobožnosť robili v kostole 26. decembra žiaci cirkevnej ZŠ.

 

Záver roka už tradične býva v sále kultúrneho domu, kde tento rok  29. decembra vystúpil divadelno-spevácky súbor Benát a folklórny súbor z Martina nad Žitavou. Program pokračoval v strede obce, kde po príhovore starostu obce bolo občerstvenie a ohňostroj so 160 vystrelenými ranami.

 

V roku 2015

 

  • sa narodilo 9 detí, z toho 4 chlapci a 5 dievčat.

 

  • zomrelo 16 občanov,  7  muži  a 9 žien.

 

  • zosobášilo sa 6  manželských párov.

 

Najstarším občanom v obci z mužov je  90-ročný  Ábel Gašparík (Podhorská ul.), potom Ing. Ladislav Červený (Zlatňanská ul.)  -  86 rokov.

Najstaršou občiankou v obci zo žien je Terézia Gašparíková - 88 rokov (Podhorská ulica), potom Anna Partlová – 88 rokov (Píla)

 

Obec mala k 31. decembru 2015  -  1106 obyvateľov.

 

Údaje za rok 2015 sú zapísané v obecnej kronike na stranách 307 a ďalej.

 Zápis bol schválený obecným zastupiteľstvom v Machulinciach 1. febr. 2016.

 

                                                                           PaedDr. Ondrej Valach, kronikár obce