Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2009

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok 2009 sa začal tradične vzájomným prianím v rodine aj na ulici. V kostole vystúpil chrámový zbor a dychová hudba.
Za mrazivého počasia prešla dychová hudba celou dedinou a vyhrávala po uliciach obce. Ľudia im dali korunky ale už aj eurá, prípadne ponúkli jedlom a pitím.

Euro, vitaj na Slovensku !
Ešte v závere minulého roku prebiehala príprava občanov na zmenu meny slovenskej koruny na euro, ako spoločnú menu Európskej únie. Informácie sa podávali rozhlasom, televíziou, novinami a besedami pracovníkov peňažných ústavov s občanmi v mestách a na dedinách. Do každej domácnosti boli doručené špeciálne kalkulačky a informačný materiál. Ceny v obchodoch sa duálne znázorňovali najprv v korunách a v zátvorke v eure.

Euro sa stalo novým platidlom už aj na Slovensku. Od 1.januára sa platilo eurom, ale do 16.januára sa mohlo v obchodoch, na poštách a všade platiť ešte aj v korunách. Platilo sa v korunách, ale vydávalo sa v eurách. V tomto prechodnom období peňažné ústavy menili občanom koruny na eurá automaticky bez poplatkov, presne podľa stanoveného konverzného kurzu 1 EURO = 30,1260 Sk.
Bankomaty vydávali od 1.januára iba eurové bankovky.
Úspory občanov v bankách a na účtoch boli automaticky bez poplatku prevedené na eurá. V januári už zamestnávatelia vyplácali mzdy v eurách a podobne boli vyplácané v eurách aj dôchodky a sociálne dávky. Ceny v obchodoch už boli v eure, ale v zátvorke bola aj cena v bývalej korune.
Výmena korún za eurá pokračovala celý rok, ale za výmenu mincí bol už neskoršie stanovený poplatok. Národná banka Slovenska bezplatne vymieňala mince a bankovky aj po 16.januári.

Obecný ples sa konal v sobotu 24.januára v kultúrnom dome k všeobecnej spokojnosti prítomných.

Divadelné predstavenie Ferdo Šéfom od Miroslava Vránu zahral v nedeľu 1.februára popoludní ochotnícky divadelný súbor TOPOĽ z Topoľčianok. Aj keď išlo o komédiu, účasť na predstavení bola slabšia. Prítomných bolo okolo 50 občanov.
Jednota, dozorný výbor zorganizoval v decembri zájazd do Divadla Andreja Bagara v Nitre na výber operných a muzikálových skladieb.

Domáca zabíjačka už aj na dedine nebýva tak často, ako v minulosti. Vyskytuje sa ešte niekoľko domácností, kde chovajú ošípanú, ale je to zriedkavé. Skôr sa kupuje už prasa opracované a bez vnútorností, prípadne sa kúpi polovica.
Aby mladí videli a starší si zaspomínali, ako prebiehala domáca zabíjačka, poslanci obecného zastupiteľstva na čele so starostom obce pripravili verejnú obecnú zabíjačku. Pomáhala aj organizácia dôchodcov, najmä ženy – seniorky. Odborným majstrom - mäsiarom bol Jozef Koprda, občan Machuliniec, ktorý má bohaté skúsenosti s domácou zabíjačkou. Zabíjačka sa konala fašiangovú sobotu 21.februára. Počasie bolo ideálne mrazivé, svietilo slniečko a všade bolo pomerne dosť snehu.
Ešte deň predtým sa pripravilo drevo, cibuľa, cesnak, korenia a ostatné ingrediencie. V sobotu už od rána sa na voľnom priestranstve uprostred obce v troch kotlinách ohrievala voda. Pripravené bolo náradie, stoly, nože, hrnce, trojnožka, koryto na obáranie ošípanej a zvedaví diváci rôzneho veku.O deviatej dopoludnia už chlapi čistili skolené 190 kg prasa od srsti vo veľkom koryte, do ktorého nalievali horúcu vodu. Aby bola koža úplne čistá bez srsti, ešte prasa položili na drevenú paletu, posypali ho množstvom slamy, ktorú zapálili. Potom nasledovalo nové umývanie a zavesenie na železný rám. Nechýbal tradičný štamprlík slivovice, tentokrát to boli tzv. mierky, z ktorých sa pilo voľakedy. Posilnili sa nielen chlapi, ktorí robili, ale aj divácka verejnosť. Okrem slivovice sa ponúkalo aj varené víno a horúci čaj.
Zaujímavý pohľad bol na rozobierku prasaťa a jeho rozporcovanie. To sa už prítomným podávala prvá ochutnávka jedla - mozoček na cibuľke s praženicou. Neskoršie sa chutnala varená pečienka s mäkkým chlebom.
Vonku na stoloch pokračovala rozrábka mäsa a krájala sa slanina, ktorú vytápali na masť. Neskoršie sa masť a škvarky predali záujemcom z obce. Hurky a klobásky sa tiež robili pred prítomnou verejnosťou s patričnou koštovkou. Nechýbala ani žobrácka kaša. Ide do nej krv a ryža, niekde zvyknú pridávať krúpy a pomleté varené mäso.
Pečené mäso, klobásky a jaternice sa pripravovali na večernú fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutočnila v sále kultúrneho domu. Tu hrala hudba, spievala folklórna skupina Benát a na jedenie sa podávali špeciality z domácej zabíjačky.
V minulosti bývali zabíjačky takmer v každom dome. Dnes sa neoplácajú. Malé prasiatko stojí okolo dvetisíc korún, už to je veľa. Potom sa o to treba starať, platiť za krmivo. Pre ľudí je teraz ľahšie ísť do hypermarketu a kúpiť to, čo potrebujú.

Činnosť obecného úradu
Poslanci obecnej rady a obecného zastupiteľstva sa počas roka zaoberali situáciou okolo znečistenia ČOV, riešili úpravy miestnych komunikácii na uliciach, ktoré po výstavbe obecnej kanalizácie boli len čiastočne upravené.
V tomto roku boli podané žiadosti o finančné príspevky z fondov Európskej únie a pripravila sa projektová dokumentácia na „Multifunkčné ihrisko“ ďalej na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií“ a v zariadení sociálnych služieb na projekt „Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie“, inak povedané zmena vykurovania z plynu na iné palivo, na drevoštiepku.
Zatiaľ sa čaká na schválenie týchto žiadostí, následné finančné dotácie z fondov a potom sa začne s realizáciou.
V tomto roku sa na budove obecnej knižnice (bývalá budova školy) urobila nová omietka.

Obecná slávnosť tradične prebieha pri postavenom máji v predvečer 1.mája. Aj v tomto roku na slávnosti učinkovala Dychová hudba Machulince a spevácky súbor Benát.

Materská škola má od septembra nového riaditeľa je ním Jaroslav Zaťko.Druhou vyučujúcou je Viera Lukáčová. Doterajšia riaditeľka MŠ Helena Šutková sa vzdala funkcie a odišla z Machuliniec.
Základná škola nemala v tomto roku žiadne zmeny.
Dom sociálnych služieb pokračoval v poskytovaní služieb seniorom. Ani v tomto roku nepribudol k ubytovaným žiadny občan z Machuliniec. Zvýšil sa záujem seniorov z obce o donášku obeda z DSS.
Nový kaplán Mgr. Jozef Vaľko (1980), rodák z Košíc, nastúpil 5.júla 2009 do našej farnosti. Vypomáhať bude v pastorácii správcovi farnosti Mgr.Ondrejovi Porubskému.
V júni si pripomenul v miestnom kostole náš rodák Mgr.Peter Valent 25. výročie vysvätenia za kňaza a v novembri svoje 50. narodeniny. Na obidvoch slávnostiach učinkovala dychová hudba, chrámový zbor a spevácka skupina Benát.

Voľby prezidenta SR sa konali 21.marca 2009. Na funkciu prezidenta SR boli siedmi kandidáti. V našej obci bolo zapísaných 834 oprávnených voličov, hlasovať prišlo 398 voličov. Pretože v prvom kole v celej SR nedostal žiadny kandidát nadpolovičný počet hlasov, postúpili dvaja kandidáti do druhého kola.
Druhé kolo volieb prezidenta SR prebiehalo 4.apríla 2009. V našej obci prišlo voliť 506 oprávnených voličov. Za Ivana Gašparoviča hlasovalo 350 voličov, za Ivetu Radičovú hlasovalo 155 voličov.
Celkom v SR získal viac hlasov Ivan Gašparovič, ktorý bol zvolený za prezidenta SR.

Voľby poslancov do Európskeho parlamentu prebiehali 6.júna 2009. V našej obci bolo zapísaných 835 oprávnených voličov, voliť ich prišlo 214. Každý volič dostal 17 hlasovacích lístkov jednotlivých politických strán, na ktorých boli mená kandidátov. Volič odovzdal do volebnej urny jeden lístok, na ktorom mohol zakrúžkovať dvoch kandidátov.

Voľby predsedu a poslancov samosprávnych krajov sa uskutočnili 14. novembra. V obci bolo zapísaných 837 voličov, ale voliť prišlo len 216 osôb t. j. 25,8%.
Za Doc.Ing Milana Belicu,PhD., ako predsedu NSK hlasovalo u nás 198 voličov. Celkom v Nitrianskom kraji získal nadpolovičnú väčšinu hlasov a bol v prvom kole zvolený za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, všeobecne sa hovorí za nitrianskeho župana.
Okres Zlaté Moravce budú v krajskom zastupiteľstve zastupovať traja poslanci, v zátvorke počet hlasov, ktoré dostali v našej obci : Mgr.Marián Kéry, učiteľ z Červeného Hrádku (96), Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka Zlatých Moraviec (79) a Vladimír Klučiar, technik zo Zlatých Moraviec (72).

Poďakovanie za úrodu bolo v tomto roku v nedeľu 11.októbra v kostole, ktorý bol už tradične vyzdobený ovocím a zeleninou. Ani v tomto roku nechýbali sypané obrazy a na omši vystúpili ženy speváckeho súboru Benát v krojoch.

Zájazdy dôchodcov sa organizovali aj v tomto roku. Bolo to tradičné kúpanie vo Vincovom lese, ďalšie kúpanie bolo v Kremnici. Zaujímavý bol zájazd na pútnicke miesto Turzovka – Žifčákova hora so zastávkou v Čadci. Pokračovalo sa do jednej z najkrajších dedín na Slovensku, do Starej Bystrice, kde je zostrojený prvý slovenský orloj. Prírodné krásy obdivovali dôchodcovia aj vo Vrátnej doline.
Októbrová schôdza dôchodcov je podporovaná Obecným úradom a koná sa z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na schôdzi bolo prítomných vyše sto dôchodcov a okrem súboru Benát, vystúpil aj spevácky súbor žien z Tlmač.

Cena obce Machulince bola aj v tomto roku na dostihovej dráhe v Topoľčiankach. Uskutočnila sa na dostihovom dni 4.októbra. Cenu obce Machulince v rovine na 1250 m vyhral kôň Marian zo Stajne Patrik Senica s džokejom Jozefom Čekalom. Cenu víťaznému tímu odovzdal starosta obce Bohumil Bielik.

Jubileum starostu obce
V októbri t.r. oslávil starosta obce Bohumil Bielik 50 rokov života. V mene občanov mu blahoželali poslanci obecného zastupiteľstva a prítomní boli aj pozvaní hostia. Starostom obce je od roku 1990. K blahoželaniu sa pripája aj pisateľ kroniky.

Počasie v tomto roku nebolo mimoriadne extrémne. 14.januára bola nebezpečná poľadovica, ktorá však netrvala dlho.
Aj počasie v lete zostalo v bežných normách.
Prvý sneh na jeseň poletoval už 15.októbra.
Počasie v našej obci počas roka nespôsobilo žiadne väčšie škody .

Futbalisti sa v jarnej časti polepšili a skončili v strede tabuľky. V jesenej časti skončili na 4.mieste.
Majstrovské zápasy hrá aj dorast, ten je po jesennej časti v druhej polovici tabuľky. Bistro Rebeka, ktoré mala v prenájme Ľubica Zovčinová, prebrala a začala prevádzkovať Telovýchovná jednota.

Machulinská dvadsiatka, v tomto roku to bol 26.ročník, prebiehala 5.decembra za pomerne pekného počasia.
Žiacke kategórie boli pre chrípku slabšie obsadené, pretekalo spolu 39 žiakov, z toho bolo 13 detí z materskej školy.
Zato v kategórii rekreačných bežcov v behu na 6 km bolo spolu 49 pretekárov, z toho 12 dorastencov a 3 dorastenky. V tomto roku na 6 km išiel jeden pretekár aj na kolieskových korčuliach.
V hlavnom preteku na 20 km bežalo spolu 73 pretekárov, z toho 12 žien. Aj v tomto roku nechýbal známy katolícky kňaz z Belgicka 81-ročný Viktor Vandenplas.
Víťazom sa stal Imrich Magyar z Nových Zámkov, bolo to už jeho štvrté víťazstvo na tejto trati.

Chrámový zbor, ktorý skoro 20 rokov pôsobil v našej obci, sa rozpadol. Bol na vynikajúcej úrovni aj zásluhou Jána Zemanoviča, ktorý ako profesionálny spevák pôsobil v popredných slovenských súboroch. Zbor učinkoval nielen v kostole, ale aj na niektorých podujatiach v kultúrnom dome. Vznikol ženský spevácky súbor Benát a ženy ťažko mohli absolvovať skúšku v dvoch zboroch.

Vianoce prebiehali ako obvykle. Už tretí rok je Hlavná ulica obce osvetlená vianočnou výzdobou, podobne je vyzdobený aj kultúrny dom ako aj v strede obce vianočný strom. Polnočná omša bola tento rok presne o polnoci. Hrala dychová hudba a zo susedných Žitavian prišiel učinkovať detský chrámový zbor Nezabúdka.
Dominik Ondriaš začal v tomto roku hrať v kostole na elektronický organ. Ešte stále striedavo prichádzala aj organistka zo Žitavian.
Lenka Dubcová, študentka hudby na Pedagogickej fakulte v Nitre, často spieva v kostole žalmy a iné chrámové spevy. Tak to bolo aj cez Vianoce.
Dievčenský zbor je tiež novým začínajúcim zborom v kostole. Je to zatiaľ šesť dievčat vo veku 15 – 20 rokov, ktoré v závere omše spievajú nacvičené piesne.
Dobrá novina nechýbala ani v tomto roku. Na druhý sviatok vianočný žiaci cirkevnej ZŠ najprv vystúpili popoludní v kostole v Jasličkovej pobožnosti a potom chodili koledovať aj po dedine.

Na záver roka sa stáva tradíciou posedenie občanov v sále kultúrneho domu pri kultúrnom programe a vianočnom punče. Spevácka skupina spevom a slovom zabávala nielen dôchodcov, ale všetkých prítomných občanov. Vyvrcholením bol ohňostroj v strede obce, po ktorom ešte pokračoval program v kultúrnom dome.

V roku 2009:
sa narodilo 11 detí z toho 5 chlapci a 6 dievčat
zomrelo 10 občanov, 3 muži a 7 ženy
zosobášilo sa 13 manželských párov

Najstarším občanom v obci z mužov je 90-ročný Matúš Rajnoha.
Najstaršou občiankou v obci zo žien je 91-ročná Alžbeta Štukovská.

Záznam zapísal : PaedDr. Ondrej Valach