Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2007

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok sa začal tradične za zvukov petard a ohňostrojmi.U nás bola nad celou obcou hmla, a tak bol len zvukový efekt, ohňostroj nebolo vidieť. Počas dňa dychová hudba koncertovala po všetkých uliciach dediny. Počasie bolo skôr jarné ako zimné, teplota bola 3 až 5 stupňov nad nulou.

Fašiangy vyvrcholia vždy v sobotu a v nedeľu pred Popolcovou stredou. V sobotu hrala uprostred obce Dychová hudba Machulince, členky výboru Jednoty dôchodcov boli oblečené v krojoch a zatancovali aj v strede obce. Fašiangy pokračovali v sále kultúrneho domu, kde bolo veselo do neskorých večerných hodín. Podujatie bolo nielen pre dôchodcov, ale pozvaní boli aj ostatní občania.

Starší záznam o Machulinciach sa našiel v knihe Trnavská univerzita 1635, v ktorej je na str. 235 záznam :"Georgius Desso, praenobilis Ungarus Mahaliensis" - Georgius Desso, vznešený Maďar z Machuliniec. Študent je zapísaný v Zozname žiakov gymnázia v Trnave za riaditeľstva Samuela Timona v roku 1718. Na strane 241 je názov Mahaliensis preložený ako Machulince.
Iné zaujímavé meno našiel kronikár v roku 1934, kedy do 4. triedy Gymnázia v Zlatých Moravciach chodila Adela Freundová, zapísaná ako rodáčka z Machuliniec v roku 1920.(Neskoršie s priezviskom Hatinová, osvojili si ju manželia Hatinoví a potom vydatá ako Lukáčová). Okrem tradičných mien sa v našej obci v minulosti vyskytli aj iné, netradičné priezviská.

Výročná schôdza organizácie dôchodcov mala ako vždy najviac prítomných a dobrý priebeh. V kultúrnom programe sa nielen recitovalo, ale aj spievalo. Výbor organizácie dôchodcov založil spevokol s názvom Benát, v ktorom spieva 12 žien, prevažne dôchodkýň. Názov si zvolili podľa zemepisného názvu kopca východne nad obcou. Miestni občania používajú pre tento kopec názov Kamenné vráta.
V júli zorganizoval výbor zájazd na kúpalisko Dolná Strehová a na hrad Modrý Kameň. V auguste to bol zájazd do jaskyne Driny, na hrad Červený Kameň a kúpanie vo Vincovom lese. Členská schôdza s občerstvením bola aj v októbri - v mesiaci úcty k starším.

Stretnutie s jubilantami a vítanie detí sa robí aj na Obecnom úrade. Je to slávnostný zápis novonarodených detí a stretnutie s dôchodcami 70, 75, 80, 85 a viacročnými.

Jednota - SD zorganizovala v sobotu 5.augusta zájazd do Terchovej na Jánošíkove dni. Výročná schôdza bola slávnostná za účasti väčšiny členov Jednoty. V kultúrnom programe vystúpila folklórna skupina zo Starého Tekova a Dychová hudba Machulince.

Nezvestní občania - jeden nájdený mŕtvy, druhý vyhlásený za mŕtveho
Dňa 21.marca bol pochovaný 48-ročný Štefan Levásovský, ktorý bol nezvestný od 29.decembra 2006. Mŕtveho ho našli v chotári obce Machulince, kde pravdepodobne vysilený a bez liekov spadol a zomrel.
Druhý nezvestný od októbra 2003 Jozef Lukáč bol po bezvýslednom hľadaní vyhlásený Okresným súdom v Nitre za mŕtveho. Pohrebná omša za 53-ročného Jozefa Lukáča bola 24.marca v miestnom kostole.

Úprava obce pokračovala na Hlavnej ulici, kde sa urobil úplne nový podklad pod asfaltovú cestu. Po obidvoch stranách cesty boli vybudované chodníky zamkovou dlažbou. V júni boli vysadené mladé stromy - lipy v počte 43 ks. Inštalované boli moderné svietidlá na verejné osvetlenie. Okolo stromov a svietidiel bola zasiata tráva. Nová autobusová zastávka bola zriadená v hornej časti, neďaleko trafostanice. Hlavná ulica dostal prestavbou úplne novú podobu a zmenila sa na nepoznanie. Nad Žitavou bola urobená nová lavička pre chodcov a na mostoch boli osadené nové železné zábradlia.
Ostatné ulice boli po vybudovaní kanalizácie čiastočne upravené.
V júli sa začalo s prestavbou cesty z dediny ku kostolu. Staré podlažie cesty bolo vybraté a urobilo sa nové - pevnejšie aj s asfaltovým povrchom.
V ostatných uliciach bola zabetónovaná časť cesty, ktorá bola narušená pri výstavbe kanalizácie.

Nová trafostanica v hornej časti Hlavnej ulice bola napojená na zrekonštruovanú sieť vysokého napätia, ktoré vedie nad obcou.

Verejné zhromaždenia občanov boli v tomto roku dve. V októbri sa podala informácia o budovaní prípojok od rodinných domov na kanalizáciu a riešil sa problém otvorenia kameňolomu nad obcou, na pasienke pod horou. Uvedenú parcelu kúpil majiteľ firmy KAMON a začal s ťažbou ozdobného andezitového kameňa. Na túto ťažbu poukázala kriticky Slovenská televízia ako nezákonnú bez patričných povolení. Majiteľ firmy vyhlásil, že už má všetky povolenia, okrem povolenia z Obecného úradu Machulince. Súčasne na verejnom zhromaždení vyhlásil, že po ukončení ťažby celý kopec upraví a rekultivuje.
Na druhom zhromaždení v novembri sa prejednávala ďalšia možnosť podpory obce z fondov Európskej únie.

Cirkevná základná škola prešla 1.septembra väčšou zmenou. Pre nedostatok žiakov boli zlúčené ročníky 1.a 2. do jednej triedy, vyučuje ich riaditeľka školy Mgr.Mária Ondrejmišková a v druhej triede sú spojené 3. a 4.ročník, vyučuje ich PaedDr.Helena Judinová. Spolu v obidvoch triedach je 30 žiakov.V ZŠ je aj školský klub, ktorý pracuje popoludní a vychovávateľkou je Mgr. Martina Blašková. Zo školy museli odísť dve pedagogické pracovníčky.
Materská škola neprešla oproti minulému roku žiadnou zmenou. Navštevuje ju 24 žiakov. Riaditeľkou MŠ je Helena Šutková a učiteľkou Viera Lukáčová.
Dom sociálnych služieb je po prestavbe pripravený prijať prvých klientov, čo sa stane až 1.februára budúceho roku. Pripravuje sa výber personálu a prijali sa prvé žiadosti klientov aj zamestnancov. Ich výber robí komisia na čele so starostom obce.
Prestavba bývalej budovy MŠ bola dokončená v jeseni 2007. Z celkového objemu finančných prostriedkov 10,567 000 Sk hradil 80% európsky fond, 15% prispel štát a obec znášala náklady 5%.

Poďakovanie za úrodu bolo v nedeľu 7.októbra. Na nedeľnej omši bol kostol vyzdobený ovocím. Výzdoba bola estetická a výtvarne vkusná. Ženy zo speváckej skupiny Benát boli oblečené v machulinskom kroji, žena v kroji čítala lekciu a ženy v kroji niesli aj obetné dary. Pán farár hovoril o úrode aj v homílii a v závere omše. Popoludní po lítaniach odišli občania od kostola v sprievode dychovej hudby do sály kultúrneho domu, kde slávnosť pokračovala kultúrnym programom a zábavou.

Nočná adorácia mladých bola v nedeľu 6.augusta od 21,00 do 24,00 hod. Počas adorácie bol kostol osvietený asi 50-timi kahancami, čo vytvorilo takmer intímnu atmosféru. Počas adorácie mladí čítali žalmy a úryvky so Svätého písma a vytvárali priestor pre osobné zamyslenia. Vhodné spevy za doprovodu gitary spríjemňovali trojhodinovú adoráciu.

Úctu kňazovi Ernestovi Čulíkovi - Ondrejkovi, rodákovi z Machuliniec, vzdali veriaci 13.augusta v deň 25.výročia od jeho smrti. Jeho posledným miestom pôsobenia bola Nová Dedina, kde bol správcom fary 23 rokov. Práve z tejto obce prišlo dvoma autobusmi a osobnými autami takmer 100 veriacich na čele s terajším správcom farnosti, ktorý spolu s okresným dekanom zo Zlatých Moraviec Mons. Mariánom Javorom odslúžil za zomrelého omšu. Po omši sa všetci stretli pri hrobe nebohého.

Birmovka v našej farnosti bola v sobotu 6.októbra vo farskom kostole v Žitavanoch. Sviatosť birmovania prijalo spolu z Machuliniec a Žitavian 74 birmovancov. Za rodičov birmovancov privítal Bohumil Bielik pomocného biskupa z Trnavy Mons.Stanislava Zvolenského, ktorý udelil sviatosť birmovania.

Úprava pomníkov v obci sa robila svojpomocne. Upravená bola socha Sedembolestnej Panny Márie na cintoríne, ktorá je tam od roku 1950 po prenesení zo stredu obce. Obnovená bola socha sv. Jána Nepomuckého na Zlatnianskej ulici ako aj kríž pred zvonicou.

Lúpežné prepadnutie sa stalo v našej obci v piatok 30.novembra. Ako oznámila televízia o 8,30 hodine dopoludnia vtrhli na Žitavskej ulici do rodinného domu M.O., podnikateľa s kameňom, maskovaní muži so samopalmi. Podnikateľa údajne zviazali a jeho matku udreli do hlavy, keď išla na dvore kŕmiť psa. Podľa televízie a novín zobrali podnikateľovi údajne jeden a pol milióna korún. Prípad vyšetruje polícia ako zločin lúpeže.

Šport

Futbalisti skončili v súťaži Majstrovstvo okresu na 6. mieste. Podobne v strede tabuľky skončili aj dorastenci a žiaci.
Futbalová kauza vznikla v susedskom derby Jedľové Kostoľany - Machulince. Zápas sa údajne skončil 4:1, ale pre inzultáciu hráča rozhodca zápas predčasne ukončil. Súperi sa spolu s rozhodcom vraj dohodli na výsledku 0:0, ktorý nahlásili aj na futbalový zväz v Nitre. O tom písali nitrianske krajské noviny. Prípad vyšetroval Oblastný futbalový zväz v Nitre, ktorý vyniesol pre obidva futbalové oddiely tvrdé tresty.
Výrazný úspech dosiahol futbalový klub FC ViOn, ktorého majiteľom je občan našej obce Viliam Ondrejka. Postúpili do najvyššej futbalovej súťaže SR a vyhrali súťaž o Slovenský pohár. V 1.kole európskej súťaže hrali s Alma-Atou z Kazachstanu. Po víťazných zápasoch v druhom kole mali ťažšieho súpera z Ruska - Zenit Petrohrad, ktorý ich z ďalších bojov európskej súťaže vyradil.

Cena starostu obce Machulince na dostihovom dni 5. augusta v Topoľčiankach bola rovina pre 3-ročné a staršie kone na 1270 m. Štartovalo 10 koní a zvíťazil kôň Ermine z ŠK Brahal s jazdcom Róbertom Šarom. Víťazovi cenu ovzdal starosta Machuliniec Bohumil Bielik.
Matej Laktiš z Machuliniec ako reprezentant v cyklotriali bol nominovaný na Majtrovstvá Európy, ktorých sa aj zúčastnil.

24.ročník Machulinskej dvadsiatky sa uskutočnil v sobotu 1.decembra 2007.
V žiackych kategóriách pretekalo spolu 44 detí a 15 detí z materskej školy.
V hlavnom behu na 20 km štartovalo 67 pretekárov v 8 kategóriách, z toho bolo 8 žien. Víťazom sa stal Imrich Magyar z AC Nové Zámky časom 1:07.58,9 hod.
Najstarší účastník, 79-ročný katolícky kňaz Viktor Vandeplas z Belgicka, dosiahol čas 2:12.25,9 hod, lepší ako v minulom roku. V Machulinciach bežal už 13-krát.
V behu na 6 km bežalo 10 dorastencov, 7 dorasteniek a 17 rekreačných bežcov. Celkom všetkých pretekárov na 24.ročníku Machulinskej dvadsiatky bolo spolu 150.
Pred pretekom bola zaujímavá adrenalínová ukážka cyklistického zjazdu na horských bicykloch. Špičkoví cyklisti, medzi ktorými bol aj Matej Laktiš z Machuliniec a ďalší slovenskí reprezentanti, skákali na umelých drevených mostíkoch až 13 metrov na bicykloch.
V kultúrnom programe učinkovala známa speváčka Jadranka Hiadlovská, Dychová hudba Machulince a na koči prišiel aj Mikuláš s čertom a anjelmi.
Machulinská dvadsiatka bola propagovaná aj rádiom Expres a redaktorka z tohto rádia aj bežala na trati 20 km.

Vianoce mali tradičný priebeh. Stred obce mal novú výzdobu. Na stĺpoch verejného osvetlenia pribudlo osvetlenie s vianočným motívom. Bohato bol osvetlený aj kultúrny dom. V ostatných uliciach si vianočnú výzdobu robili samotní občania podľa vlastných možnosti a vkusu.

Na záver roka 2007 sa v nedeľu 30.decembra uskutočnilo v sále kultúrneho domu stretnutie občanov, V kultúrnom programe vystúpila Dychová hudba Machulince, chrámový zbor a spevácka skupina Benát. Okrem sladkého pečiva sa podával punč a dostatok bolo aj nealko nápojov. Po skončení posedenia bol v strede obce, pred zvonicou, veľký ohňostroj.

V roku 2007:
sa narodilo 8 detí z toho 4 chlapci a 4 dievčatá
zomrelo 5 občanov, 3 muži a 2 ženy
zosobášilo sa 7 manželských párov

Najstarším občanom v obci z mužov je 91-ročný Karol Borkovič.
Najstaršou občiankou v obci zo žien je 89-ročná Alžbeta Štukovská.

Záznam zapísal : PaedDr. Ondrej Valach