Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2004

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok 2004 sa začal naoko podobne, ako predošlé roky, v každodenných povinnostiach. Predsa však je odlišný ako roky predchádzajúce. Mnohí občania, hlavne nezamestnaní a sociálne slabí, mali obavy zo zavedených reforiem od Nového roku 2004. Zvýšili sa ceny energie, plynu, tovarov dennej spotreby, vznikli obavy, ako to všetko finančne zvládnuť. Nezamestnaní a sociálne odkázaní mali znížené finančné dávky, dôchodky sa zvyšujú len veľmi málo. Navyše občania sú denne znepokojovaní a znechutení aj správami z televízie, rozhlasu, tlače, ktoré informujú o nepriaznivej vnútropolitickej situácii, rozpormi vo vláde, v parlamente, kde každý chce mať "svoju pravdu". A ty občan, vyber si, čo je správne a pravdivé, komu veriť? Mnohí občania sú dezorientovaní, ktorému politikovi veriť, ktorý to myslí s tou chudobnejšou menšinou (alebo väčšinou) dobre a úprimne a nejde mu len o udržanie vlastného kresla a postavenia.

Občiansky pohreb mal 4.februára zomrelý občan Ján Madutka. Za obec sa rozlúčil starosta obce, smútočné tóny zahrala dychová hudba a nechýbala ani rozlúčková báseň. Väčšina pohrebov v obci je cirkevná, občianske pohreby sú ojedinelé.

Počasie v prvých dvoch mesiacoch nebolo extrémne. Najnižšie teploty boli mínus 13 stupňov C. Snehu bolo dosť. Okolo 6.februára sa na niekoľko dní náhle oteplilo, ráno bolo plus 10 a cez deň až plus 16 stupňov C. Trvalo to však len krátko a znova sa ochladilo a napadol sneh.
Máj bol chladný a daždivý. Mimoriadne teploty neboli ani v júli a v auguste.
21. novembra napadol sneh a ochladilo sa. Dva dni predtým sa cez Slovensko prehnala silná víchrica, ktorá narobila nesmierne škody najmä vo Vysokých Tatrách. U nás sa nestalo nič mimoriadneho.

Ples športovcov sa stal v obci tradíciou. Prebieha v kultúrnom dome a záujem je pomerne veľký. V tomto roku bol 14.februára.

Výročná schôdza organizácie dôchodcov bola 19. februára a spestrením bol kultúrny program, v ktorom vystúpila spevácka folklórna skupina Skerešovanka z Obýc. Zaspievali piesne z nášho okolia a pobavili prítomných. Organizácia dôchodcov má v našej obci 115 členov a v priebehu roka zorganizovala dva zájazdy pre svojich členv. Klub dôchodcov, zriadený v jednej miestnosti požiarnej zbrojnice, slúži pre zasadnutia výboru Jednoty dôchodcov a pre dílerov, ktorí skupine občanov predvádzajú a ponúkajú rôzny tovar.
Životnú úroveň dôchodcov v našej obci môžeme hodnotiť ako priemernú aj preto, že je možnosť prilepšiť si zeleninou a ovocím z domácej záhrady. Z obce dvaja dôchodcovia žijú v domove dôchodcov a dvaja invalidní dôchodcovia sú v príslušnom sociálnom zariadení.
V súčasnosti sa na Slovensku začínajú zriaďovať nové domovy dôchodcov a objavujú sa inzeráty, ktoré ponúkajú bývanie pre dôchodcov. Zriaďovateľmi sú mestá a obce, ale aj jednotlivci. Na zriadenie takýchto domovov je možné dostať financie z fondov Európskej únie a z fondov vlády SR. Zriaďovateľom nie vždy ide o humánnu pomoc starým ľuďom, ale často prevláda vidinu zisku. Veď za umiestnenie v domove dôchodcov sa platí obvykle jednorázový poplatok okolo 20 tisíc a potom mesačne v priemere päť - šesť tisíc korún na prevádzku. Väčší záujem o umiestnenie starších ľudí v domove dôchodcov je v mestách, menší záujem je na dedinách.

Výročná schôdza Jednoty, spotrebného družstva býva každoročne účasťou najväčšou schôdzou v obci. V tomto roku v kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Drienovanka tiež zo susedných Obýc. Spev ženskej speváckej skupiny zaujal všetkých prítomných.
Jednota pripravila pre svojich členov aj zájazd do divadla v Nitre a ďalší zájazd na slávnosti vinobrania.

Priestupný rok bol práve v tomto roku. V kalendári sa objavil 29.február a rok mal 366 dní.

Pohreb bývalého predsedu MNV Karola Ondrejku bol v nedeľu 12.marca. Funkciu predsedu Miestneho národného výboru v Machulinciach zastával od roku 1964 až do roku 1990, teda 26 rokov. Zomrel náhle vo veku 73 rokov. Na cirkevnom pohrebe sa nad hrobom s ním rozlúčil aj súčasný starosta obce Bohumil Bielik.

Výstava CONECO je medzinárodná výstava stavebného materiálu v Bratislave. Na tohoročnej výstave, ktorá bola v marci, sa zúčastnili aj dvaja podnikatelia z našej obce. Miloš Ondrejka vystavoval opracovaný andezit na obklady, dlažby, múrik a iné použitie. Stanislav Ondrejka vystavoval stoly, sedačky, lustre a ďalšie bytové doplnky, ktoré jeho firma vyrába z koreňov stromov.

Referendum vyhlásené na základe podpisov vyše polmilíóna občanov malo zmeniť vládu na Slovensku novými predčasnými voľbami. Na referende, ktoré bolo v sobotu 3.apríla, sa zúčastnilo na Slovensku len 35,86 % voličov a referendum bolo neplatné. V našej obci bolo do zoznamu voličov zapísaných 797 voličov. Referenda sa zúčastnilo 318 občanov, čo činí 39,89 %.

Voľby prezidenta SR sa uskutočnili v sobotu 3.apríla. Politické strany a rôzne organizácie navrhli 11 kandidátov. V prvom kole ani jeden nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, tak do druhého kola postúpili dvaja kandidáti, ktorí mali najviac hlasov. V našej obci bolo v prvom kole zapísaných 800 voličov. Na voľbách sa zúčastnilo 451 voličov, čo činí 56,4 %. Na Slovensku sa prvého kola volieb zúčastnilo 47,94 % voličov.
Druhé kolo sa uskutočnilo v sobotu 17. apríla. Na Slovensku z oprávnených voličov 4 202 597 prišlo voliť 1 828 307 občanov. Za nového prezidenta Ivana Gašparoviča hlasovalo 1 079 592 voličov. Zvyšné hlasy dostal druhý kandidát na prezidenta Vladimír Mečiar. V našej obci bolo v druhom kole zapísaných 794 voličov. Volieb sa zúčastnilo 414 voličov čo je 52 %.

Veľká noc prebiehala tradičným spôsobom. Obrady v našom kostole boli Zelený štvrtok. Veľký piatok, Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu. Pašie spievali: Ján Zemanovič, Michal Cibira a Ján Dubec. Učinkoval aj chrámový zbor a dychová hudba.
V noci po Veľkonočnom pondelku bola v miestnom pohostinstve krádež. Po neznámych pachateľoch pátrala polícia.

Tradičný Beh zdravia sa uskutočnil v sobotu 8.mája za nepriaznivého počasia. Na futbalovom ihrisku pretekali žiaci a dospelí, ktorých trať viedla aj cez ulice obce.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskuočnili v nedeľu 13.júna. 17 politických strán navrhlo 187 kandidátov na europoslancov.
V našej obci bolo zapísaných 793 voličov. Volieb sa zúčastnilo 173 občanov, čo znamená 21,68%. Najviac hlasov bolo odovzdaných pre KDH - 58, pre SDKÚ - 40, pre HZDS - 32, pre Smer - 31 a ostatné hlasy dostali iné politické strany.
V rámci Slovenska bola veľmi slabá účasť na voľbách.

Nový pán farár vdp. Ondrej Porubský sa v našom kostole predstavil 16.júna 2004. K zmene správcu fary v Žitavanoch, kam Machulince patria ako filiálka, došlo z rozhodnutia Arcibiskupského úradu v Trnave. Pán farár Marek Kosorín pôsobil v našej farnosti 11 rokov k veľkej spokojnosti občanov Machuliniec a Žitavian. Aj preto bola rozlúčka s ním smutná. Odišiel za správcu farnosti do Veľkého Krtíša.

Po utajenom pôrode dieťa zomrelo. Trestné stíhanie vo veci vraždy novonarodeného dieťaťa začal vyšetrovateľ voči 23-ročnej žene z Machuliniec. Podľa policajného hovorcu sa žena usilovala utajiť svoje tehotenstvo. 22.augusta porodila doma bez pomoci novorodenca mužského pohlavia. Približne desať hodín po pôrode prišla do ambulancie zlatomoravskej nemocnice, dieťa však už nejavilo známky života. Lekár predbežne skonštatoval , že chlapček mohol zomrieť na následky neposkytnutia popôrodnej starostlivosti. Túto správu priniesli všetky noviny a odvysielala televízia. Prípad bude prejednávaný na súde.

Dychová hudba v Machulinciach aj v tomto roku učinkovala v kostole na všetkých sviatkoch. V nedeľu 8.augusta popoludní mala v rámci kultúrneho leta samostatné vystúpenie na nádvorí kaštieľa v Topoľčiankach. Ako sólisti spievali Michal Cibira a Jozefína Sluková. Dychová hudba hrá na cintoríne nielen pri pohreboch, ale aj 1.novembra na sviatok Všetkých svätých pri pálení sviečok a v kostole na Vianoce, Nový rok, na Veľkú noc a na hody ( sviatok Božského Srdca Ježišovho).

Drevené prístrešky dal vybudovať Obecný úrad na viniciach a pod vinicou. Mali by slúžiť ako ochrana pred dažďom, ale aj na oddychové posedenie. Na autobusových zastávkach v obci boli osadené vkusne opracované dvojramenné kmene stromov.

Oberačky hrozna v tomto roku boli až od 6.októbra, úroda bola slabšia a cukornatosť okolo 19 stupňov.

Urbársky spolok je združenie občanov, ktorí spoločne vlastnia časť lesa, pasienky a jarky. Po roku 1948 tieto spolky boli zrušené a ich majetok spravovali štátne lesy a bývalé roľnícke družstvá. Po roku 1990 bola možnosť znova obnoviť činnosť týchto spolkov. V našej obci však k tomu došlo až v tomto roku. Bol to posledný rok, kedy bývalí vlastníci mohli požiadať o vrátenie svojej pôdy. 40 ha pasienkov a jarkov urbárskeho majetku práve v tento rok odkúpil od poľnohospodárskeho podniku Agrok s. s r.o. firma Forstechnik Topoľčianky. Predsedom urbárskeho spolku sa stal Ing. Pavel Ondrejmiška a podpredsedom Stanislav Ondrejka. V zozname oprávnených osôb uplatňujúcich si nárok na navrátenie vlastníctva k pozemkom podľa zákona 503/2003 Z.z. je 291 osôb.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Machulince 2004 - 2013 bol vypracovaný v tomto roku. Obsahuje rôzne údaje o obci a perspektívu obce do roku 2013. Niektoré údaje z tohoto Programu :
K 1.1.2004 bolo v obci 1041 obyvateľov.
Rozloha katastra obce je 942 ha z toho je 232 ha ornej pôdy, 109 ha trvale trávnatých porastov a 510 ha lesa.
Z nerastných surovín sa v katastri obce nachádza stavebný kameň a tehliarsky íl.
Podľa národnostnej štruktúry je v obci 99,24% slovenskej národnosti a 0,76% inej národnosti.
Podľa náboženskej štruktúry je 97,52% občanov rímskokatolíckeho náboženstva a 2,48% je iného alebo nezisteného náboženstva.
V obci je 317 domov z toho je 273 trvale obývaných.
82,5% domov je napojených na plyn a 93,3% domov je vybavených vodovodom.
K 30.1.2004 bolo v obci 120 nezamestnaných, čo činilo 22,5% nezamestnanosť.
Podľa vzdelanosti žije v obci najviac občanov so stredoškolským vzdelaním 73,3%.
V obci podniká 23 podnikateľov. Najväčšími zamestnávateľmi sú ACER Group s.s r.o. (drevovýroba) a DASTO s.s r.o. (výroba obuvi), ktoré zamestnávajú po 40 ľudí. DASTO v polovici roka prestalo pracovať.
Strategické rozvojové ciele v obci Machulince :

obnovenie ťažby piesku

plánované do roku 2010

rekonštrukcia strelnice pre brokové zbrane    

plánované do roku 2008

revitalizácia rybníka

plánované do roku 2008

dobudovanie cyklotrás

plánované do roku 2008

vybudovanie ubytovacích kapacít

plánované do roku 2013

vybudovanie stravovacích kapacít

plánované do roku 2010

dobudovanie kanalizácie

plánované do roku 2008

rekonštrukcia miestnych komunikácií

plánované do roku 2010

rekonštrukcia budovy materskej školy
na polyfunkčné centrum sociálnych služieb

plánované do roku 2007

zriadenie centra sociálnych služieb

plánované do roku 2007

vydávanie obecných novín

plánované do roku 2008

 

Verejnoprospešné práce v obci sa robili podľa potreby. Zvýšená pozornosť sa venovala Viničnej ulici, kde bol vybudovaný záchytný kanál vody na ceste a pod viniciami sa vysekávali agátové stromy a kry. Odstránilo sa smetisko pod vinicou.
Upravený bol chodník zo Žitavskej ulice po rieku Žitava studenou asfaltovou drvou. Upravená a vyasfaltovaná bola cesta v hornej časti Zlatňanskej ulice. Opravila sa cesta zo Žitavian do Machuliniec, ktorá bola vo veľmi zlom stave.
Od 1.marca sa v obci organizovali s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny aktivačné práce, pri ktorých sa zamestnávalo 22 ľudí, ktorí poberali sociálne dávky vo výške 1500 Sk. Týždenne odpracovali 10 hodín v prospech obce.
Na cintoríne sa zrekonštruoval rozhlas, ktorý sa používa počas pohrebov.

Kanalizácia obce v tomto roku nepokračovala, pretože obec nedostala štátnu dotáciu. Čistička odpadových vôd funguje pre napojené domácností a vyvážajú sa do nej fekálie zo žúmp ostatných rodinných domov pomocou autocisterny, ktorú vlastní obec.

Školstvo v obci prežilo ťažký rok. Stále prebieha transformácia školstva, najmä v materskej škole nie sú ustálené normatívy na žiaka ani mesačné poplatky rodičov za žiaka. Problémy sú nielen ekonomické, ale je aj nedostatok detí v obidvoch školách. Budova materskej školy bola vybudovaná ako ideálna stavba pre 60 detí. Tento rok chodilo do materskej školy okolo 20 žiakov. Druhú triedu v budove MŠ používala základná škola, ktorá v tejto budove má aj riaditeľňu a kanceláriu pre administratívnu pracovníčku. Tri triedy ZŠ sú v starej školskej budove, kde je aj zborovňa. Najväčšia trieda bola priečkou rozdelená a v novovzniknutej pomerne malej miestnosti bola zariadená počítačová učebňa s napojením na internet. V malej miestnosti je 6 počítačov, ktoré boli dodané Ministersvom školsva SR cez projekt Infovek. Bola by možnosť využívať internet aj verejnosťou, ale v malej miestnosti to bude ťažko možné. Obidvom školám (MŠ a ZŠ) bude chýbať miestnosť, niečo ako malá telocvičňa, kde by žiaci cvičili pri nepriaznivom počasí. Teda aj v školstve je stále čo vylepšovať a vytvoriť aj pre menej detí dobré podmienky. Všetkých šesť tried (dve v MŠ, štyri v ZŠ) vyhovujú aj základným hygienickým normám podľa Úradu verejného zdravotníctva (objem vzduchu na jedného žiaka v triede 5,3 metrov kubických pri výške 3300 mm). Školstvo a celý školský areál (ZŠ a MŠ) sa budoval v našej obci takmer celé storočie, 1898 prvá budova školy, 1926 druhá budova, 1976 MŠ, postupná prestavba bytu na triedy, prístavba zádveria a sociálnych zariadení.
Buhužiaľ v súčasnosti je už naplánovaná prestavba budovy MŠ, kde sa má zriadiť domov sociálnych služieb pre dospelých a priestory MŠ. Nikto však nevie predpovedať, aká bude prognóza do budúcnosti ohľadom počtu detí v obci pre najbližšie dve desaťročia. Správnosť rozhodnutia o prestavbe budovy MŠ posúdia až budúce generácie.
V materskej škole došlo k zmene, od 1.sept.2004 je riaditeľkou Helena Šutková a druhou učiteľkou je Františka Gašparíková.
V základnej škole je riaditeľkou Mgr. Mária Ondrejmišková, ako vyučujúce ďalej pôsobia PaedDr. Helena Judinová, Mgr. Martina Blažeková, Mgr. Andrea Jakabová a ako vychovávateľka v školskom klube ukončila pedagogickú činnosť v júni Alojzia Lipčayová a od septembra nastúpila Denisa Kunkelová.

Kultúra v obci je tradičná. Detská fašiangová zábava, oslavy Dňa matiek s progamom žiakov MŠ a ZŠ. Začiatkom decembra vystupoval v sále kultúrneho domu folklórny súbor Drienovanka zo susedných Obýc, bohužiaľ návšteva bola slabá.

Informácia občanov o riadení obce a o všeobecných záväzných nariadeniach sa uskutočnila na jednom verejnom zhromaždení občanov. Je chvályhodné, že obec našla financie na zverejnenie niektorých informácií aj na internete www.obecmachulince.sk. Možno prijaté uznesenia na jednotlivých zasadnutiach mohli byť zverejnené aj na oznamovacej tabuli, aby boli prístupné pre väčšinu občanov obce.
Obec v tomto roku prebrala ďalšie kompetencie preneseného výkonu zo štátnej správy na samosprávu podľa zákona 416/2003 Z.z. na úsekoch školstva, štátnej vodnej správy, výrubu drevín, ochrany ovzdušia, cestnej dopravy a civilnej obrany.

Futbal v obci patril aj v tomto roku k najznámejším športom v obci. Po reorganizácii futbalových súťaží naši futbalisti znova zostali v krajskej súťaži 1.A trieda a v jesennej časti skončili zo 16 mužstiev na 12. mieste.

Machulinská dvadsiatka sa uskutočnila v sobotu 4.decembra. Za ideálneho slnečného počasia najprv pretekali žiacke kategórie, v ktorých nechýbali ani deti z materskej školy. Medzi žiakmi boli pretekári z celého Slovenska.
Behu na 6 km sa zúčastnilo 19 pretekárov z toho 9 dorastenek. Najlepší čas dosiahol pretekár AK Tlmače Milan Švec 0:21.21,4
V hlavnej bežeckej súťaži na 20 km bežali pretekári takto :
Muži do 39 rokov                 21
Muži od 40 do 49 rokov        15
Muži od 50 do 59 rokov        21
Muži od 60 rokov                  7
Najstarším účastníkom bol Viktor Vandeplas narodený v roku 1928
Najmladším bol pretekár z Trenčianskych Teplíc narodený v roku 1988.
Spolu bolo mužov                64
Ženy do 34 rokov                 3
Ženy od 35 rokov                 6
Spolu na 20 km bežalo 73 pretekárov z celého Slovenska.
Víťazom M -20 sa stal Ján Križák z AŠK Skalica novým rekordným časom 1:03.44,1
Zo žien bola najrýchlejšia Mária Kuriačková z Levíc časom 1:23.23,6
Ako posledný dobehol do cieľa najstarší účastník s časom 2:17.09,9
Pretekári dostali fnančné a vecné odmeny. Víťaz získal prémiami 3000 Sk. Najnižšia odmena bola 300 Sk.
Ani v tomto roku nechýbal na podujatí tradičný Mikuláš, veľa dobrovoľných organizátorov, starosta obce, niektorí poslanci obecného zastupiteľstva a občania obce.

Vianoce sa začali snehovou nádielkou, ktorá sa už v prvý sviatok vianočný stratila. Na druhý vianočný sviatok sa dokonca oteplilo na plus 8 stupňov. V kostole nechýbala dychová hudba a ani chrámový zbor. Žiaci miestnej cirkevnej ZŠ chodili po domoch a spievali koledy.
Pokiaľ u nás boli Vianoce tradične pokojné v juhovýchodnej Ázií sa stalo jedno z najväčších nešťastí na svete. Po zemetrasení v Indickom oceáne 8,9 Richterovej stupnce zahynulo vyše 300 tisíc ľudí v Indii, v Srí Lanke v Thajsku a v Indonézii. Boli medzi nimi mnohí Európania, ktorí boli cez Vianoce tam na dovolenke.

Silvester mal tradičný priebeh, ohňostroje, šampanské a radostné privítanie nového roku v rámci rodinných kruhov a priateľských posedení.

V roku 2004:
sa narodilo 10 detí z toho 4 chlapci a 6 dievčat
zomrelo 16 občanov - 11 mužov a 5 žien
zosobášilo sa 9 manželských párov

Najstaršou občiankou v obci je 91 - ročná Mária Cibirová
Najstarším občanom z mužov je 91 - ročný Peter Zemanovič.

Záznam zapísal : PaedDr. Ondrej Valach