Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2010

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok sa začal tradične v kostole učinkovaním dychovej hudby už bez chrámového zboru, v kostole spieval dievčenský zbor. Dychová hudba vyhrávala cez deň po obci, ľudia si vzájomne blahoželali. Ešte stále chodia chlapci a muži „vinšovať“ šťastie, zdravie, božie požehnanie najbližšej rodine.

Krádež v miestnom obchode Jednota bola zaznamenaná ráno 9. januára. Po páchateľovi pátra polícia.

Zábavy a plesy boli aj v tomto roku. Obecný ples bol 16. januára a už sa stáva tradíciou podobne ako aj ples športovcov, ktorý bol 30. januára. Organizácia dôchodcov organizovala 13. februára fašiangovú zábavu. V cene vstupného je vždy aj večera a občerstvenie.

Obecná zabíjačka bola v tomto roku 6.februára a prebiehala obvyklým spôsobom ako v minulom roku v strede obce za účasti mnohých občanov.

Počasie
9. januára bolo cez deň plus 10 stupňov.
5. februára padal sneh a silný vietor robil záveje. Boli problémy v doprave, niektoré autobusové spoje boli vynechané.
V máji pomerne veľa pršalo a bolo chladno. 16. mája bolo cez deň 8 stupňov. Vplyvom dlhotrvajúcich dažďov, vznikli na mnohých miestach Slovenska povodne.
2. júna sa značne zvýšila hladina Žitavy aj v našej obci, chvalabohu z koryta sa u nás nevyliala. Zato v strednom a dolnom Požitaví sa vyliala a narobila značné škody.
Extrémne počasie pokračovalo v prvej polovici júna, kedy teplota vystúpila až na 34 stupňov. V júli a v auguste tiež nebolo ustálené počasie, striedali sa horúčavy s prívalovými búrkami. Pomerne teplé počasie bolo začiatkom novembra, kedy denné teploty vystúpili až na 18 stupňov.
5. decembra bolo ráno mínus 12 stupňov a šmykľavé cesty. Potom bolo v decembri striedavé počasie. V závere Vianoc napadol sneh a najchladnejšie bolo 30.decembra, kedy ráno teplomer ukázal mínus 17 stupňov a takmer celý deň neklesla teplota pod mínus 8 stupňov.

Cirkevný život poznačila zmena správcu fary. 17. mája odchádza z farnosti Mgr. Ondrej Porubský ako aj kaplán Mgr. Jozef Vaľko. Novým správcom fary sa stáva Mgr. Stanislav Caránek.
Prvé sv.príjimanie bolo v nedeľu 16. mája, k sviatosti pristúpilo 7 detí.

Pamätná tabuľa na kostole bola odhalená v nedeľu 13. júna na hodovú slávnosť.
Z podnetu občanov obce, vážiac si kňazov rodákov z obce bola na priečelí kostola umiestnená pamätná tabuľa trom prvým kňazom z obce.
Tabuľa bola umiestnená na vonkajšej vstupovej stene nášho kostola z príležitosti 95. výročia narodenia a 70.výročia vysvätenia za kňaza PhDr. Karola Cibiru a z príležitosti Roku kňazov s týmto textom :

Sacerdos, alter Christus - kňaz, druhý Kristus
+
Na pamiatku
kňazov – rodákov z Machuliniec
PhDr. Karol Cibira, farár
(1915 – 1972)
profesor gymnázia
prenasledovaný a väznený za vieru
Ernest Čulík Ondrejka, dekan
( 1913 – 1982)
Karol Ondrejmiška, farár
(1915 – 1970)
(vynechané miesto pre mená ďalších kňazov z obce)
Vďační rodáci v Roku kňazov 2010

Pamätná tabuľa bola odhalená na záver Roku kňazov, ktorý vyhlásil Svätý Otec celému svetu na sviatok Božského Srdca Ježišovho v júni 2009 a trval do 13. júna 2010. Na našu slávnosť bol pozvaný Mons. Ján Pristač, bývalý rektor bohosloveckého seminára v Bratislave, náš rodák Peter Valent a ďalší kňazi. Celkom bolo prítomných sedem kňazov. Na omši zaspieval aj bývalý chrámový zbor, ktorý sa dal dohromady pri tejto príležitosti. Ďalej spieval aj súbor Benát a učinkovala Dychová hudba Machulince. Po omši bola odhalená a posvätená pamätná tabuľa a prítomní kňazi položili kvety na hroby kňazov – rodákov z Machuliniec.
Pri tejto príležitosti bola spracovaná aj publikácia Kňazi – rodáci z Machuliniec. Jej autormi boli Ing. Michal Cibira, PaedDr. Ondrej Valach a PhDr. Ján Ondriaš.

Poďakovanie za úrodu bolo v nedeľu 3. októbra v našom kostole, ktorý bol vyzdobený ovocím a zeleninou. Aj v tomto roku boli pred oltárom štyri obrazy urobené sypaným spôsobom z plodín polí a plodov záhrad. Sú to skutočné umelecké diela, ktoré obdivovali všetci prítomní. Novinkou boli ružence urobené žiakmi cirkevnej školy z rôznych prírodných materiálov. Ženy boli na slávnostnej omši oblečené v krojoch. Vôňa úrodnej zeme a jej plodov patrí do chrámu vždy na konci jesene.

Chrámový zbor povzbudený novým správcom fary znova začal učinkovať v kostole, a tak obnovil svoje učinkovanie. Dirigentom zostal naďalej Ján Zemanovič a spevokol sa rozšíril o ďalších spevákov.

Spevokol mladých tiež učinkuje v kostole počas bohoslužieb. Vedie ho mladý organista Dominik Ondriaš.

Činnosť obecného úradu
Na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo v apríli sa okrem iného obyvatelia dozvedeli o príprave výstavby nájomných bytov v obci. Pre nájomné byty je vypracovaná projektová dokumentácia v počte 16 bytových jednotiek.

Rozšírila sa verejná elektrická sieť smerom k futbalovému ihrisku, kde začala individuálna bytová výstavba a kde bude prebiehať aj výstavba nájomných bytov.
V júni sa začala prestavba miestnych komunikácií v rámci projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v celkovej sume 335.820 Eur s nenávratnou dotáciou z fondov Európskej únie. Práce vykonáva stavebná firma ViOn. Asfaltom a obrubníkmi sa upravili ulice : Podhorská, Krátka, Mlynská, Kopanická pri cintorine a Športová, ktorá sa robila úplne od základu. Asfalt bez bol položený na celú Kopanickú ulicu, do uličky Kršiakovce a čiastočne na Zlatniansku ulicu. Urobili sa aj chodníky so zamkovej dlažby na ulici Krovinskej, z Mlynskej ulice na Športovú ulicu a mimoriadne potrebný chodník na Zlatomoraveckej ulici.
V júni 2010 sa začalo s výstavbou Multifunkčného ihriska s dotáciou fondu Úradu vlády SR 39.832,7 Eur. Podľa projektu bola stavba ihriska vyčíslená na 51.815,96 Eur, rozdiel znášala obec.

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska bolo v sobotu 11. septembra. V sprievodnom programe bol futbalový zápas, zábavné hry, vystúpenie kapely Schussdefekt, kapely Z lesa do lesa a miestnej speváckej skupiny Kamenec. V tento deň sa konala aj súťaž nultého ročníka vo varení guláša, ale návštevníci podujatia mohli ochutnať aj kapustnicu a halászlé. Na slávnosti otvorenia ihriska starosta obce Bohumil Bielik privítal občanov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, poslanca NSK Mgr. Mariana Kéryho, majiteľa firmy ViOn Viliama Ondrejku, majiteľa firmy HASS Eduarda Huňadyho a ďalších podnikateľov.
Po skončení programu bol kultúrno – spoločenský večer.
Na ihrisku, ktoré má osobitný podklad, hracia plocha je ohraničená mantinelmi a ochrannou sieťou, sa môže hrať hádzaná, malý futbal, basketbal a volejbal.

Parlamentné voľby do Národnej rady SR sa konali v sobotu 12. júna 2010. Kandidátov na poslancov navrhovalo 18 politických strán. O funkciu poslanca NR SR sa uchádzalo 3 297 záujemcov. Medzi nimi bol aj občan Milan Valent z Machuliniec, ktorý neúspešne kandidoval na 33. mieste za Združenie robotníkov Slovenska.
Zvolených bolo 150 poslancov zo šiestich politických strán.
V Machulinciach bolo v zozname voličov zapísaných 867 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 560 voličov t.j. 65 %. Na Slovensku sa volieb zúčastnilo 58,8 % voličov.
Poradie politických strán s počtom hlasov v Machulinciach :

SMER – sociálna demokracia

215

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS)

92

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

87

Slovenská národná strana (SNS)

42

Sloboda a solidarita (SaS)

41

Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová strana (HZDS)

19

Zduženie robotníkov Slovenska (ZRS)

15

Strana demokratickej ľavice (SDĽ)

14

Komunistická strana Slovenska (KSS)

11

MOST – HÍD

6

Ostatné politické strany

10

 

V rámci Slovenska sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostali poslanci podľa počtu hlasov za tieto politické strany:
SMER – SD, SDKÚ, SaS, KDH, MOST – HÍD, SNS.
Novú vládu po voľbách zostavili politické strany SDKÚ, SaS, KDH a Most – Híd.

Referendum občanov SR sa uskutočnilo 18. septembra. Voliči mali možnosť odpovedať na šesť otázok, týkajúcich sa riadenia štátu.
V našej obci bolo zapísaných 841 oprávnených voličov na účasť na referende. Svoje právo využilo 188 občanov, čo bolo 22, 4%. Podobná účasť bola na celom Slovensku, a tak referendum bolo neplatné.

Komunálne voľby mestských a obecných zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest sa konali na Slovensku v sobotu 27. novembra 2010 iba jeden deň od 7:00 hod. do 20:00 hod.
V našej obci bolo zapísaných 848 voličov. Volieb sa zúčastnilo 457 občanov t.j. 53%.
Platných hlasov bolo 445.
Za starostu obce kandidoval doterajší starosta Bohumil Bielik ako nezávislý kandidát.
Zo 457 získal 408 hlasov a bol zvolený za starostu obce.
Do obecného zastupiteľstva kandidovalo 14 občanov, z toho 12 ako nezávislí kandidáti (NEKA), 1 kandidát za Komunistickú stranu Slovenska (KSS) a 1 kandidát za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Zvolení boli 9 poslanci.

1. Peter Gašparík, nezávislý kandidát

259 hlasmi

2. Ing. Jozef Baťo, nezávislý kandidát

248 hlasmi

3. Ing. Jozef Ondriaš, nezávislý kandidát

241 hlasmi

4. Daniela Červená, nezávislý kandidát

238 hlasmi

5. Ľudovít Ondrejka, nezávislý kandidát

207 hlasmi

6. Dušan Košút, nezávislý kandidát

206 hlasmi

7. Milan Belica, nezávislý kandidát

200 hlasmi

8. Mgr. Mária Ondrejmišková, KDH

190 hlasmi

9. Peter Červený, KSS

183 hlasmi

 

Ako náhradníci zostali ostatní kandidáti v poradí: Róbert Valach - NEKA (173), Ing. Vladimír Ondrejka, PhD – NEKA (152), Milan Horváth - NEKA (144), Michal Šabo - NEKA (137), Jaroslav Ležák - NEKA (98).

Ustanovujúca schôdza novozvoleného obecného zastupiteľstva bola dňa 14.decembra za účasti zvolených poslancov a 20 prítomných občanov. Po slávnostnom sľube znovuzvoleného starostu obce Bohumila Bielika a nových poslancov, starosta obce predniesol volebný program na roky 2011 – 214.
V ďalšom bode boli zvolení predsedovia komisií.
Starosta obce ďalej navrhol predsedov jednotlivých komisií, ktorí boli tiež zvolení na návrh starostu obce verejným hlasovaním individuálne:
Ing. Jozef Ondriaš, predseda komisie stavebnej a životného prostredia
Peter Gašparík, predseda komisie ochrany verejného poriadku
Silvia Martinovičová, predsedníčka finančnej komisie
Mgr. Mária Ondrejmišková, predsedníčka komisie pre školstvo, kultúru a šport
Vytvorená bola nová komisia pre ochranu verejného záujmu, za jej predsedu bol zvolený Ing. Jozef Baťo. Obecná rada nebola zvolená a aj zástupca starostu bude poverený neskoršie.

Školstvo
V Cirkevnej základnej škole otvorili svoju webovú stránku na internete, ktorá informuje rodičov a priateľov školy o školských podujatiach a približuje život v škole.
K personálnym zmenám v škole nedošlo.
V Materskej škole tiež nedošlo k žiadnym zmenám oproti minulému roku. Na školskom dvore bolo strieškou zakryté pieskovisko.

Dom sociálnych služieb mení v priebehu roka klientov. V tomto roku bola v domove umiestnená aj prvá obyvateľka z Machuliniec.

Z kultúrnych podujatí
Spevácka skupina Benát sa v tomto roku rozdelila na dve časti. Popri pôvodnom Benáte vznikol aj spevácky súbor Kamenec. Jeho vedúcou sa stala Anna Horváthová. Do konca kalendárneho roku absolvovali 15 vystúpení v našej obci a v najbližšom okolí.
Dňa 26.augusta sa v sále kultúrneho domu v Machulinciach konala v poradí štvrtá regionálna prehliadka spevokolov a folklórnych skupín horného Požitavia Na podujatí vystúpili súbory :
Benát Machulince, Skerešovanka Obyce, Turňa Jedľové Kostoľany, Slažianka Slažany, Babička Zlaté Moravce, FS Žitavany, Širočína Čierne Kľačany a Kamenec Machulince.
Podujatie organizoval Obecný úrad Machulince spolu s výborom Jednoty dôchodcov s cieľom vzájomnej výmeny skúseností a získania nových poznatkov. Čaro ľudovej piesne sa snažia zachovať spoločnými vystúpeniami a viac ako o súťaž ide o stretnutie blízkych ľudí.
90. výročie založenia Dychovej hudby v Machulinciach bolo slávnosťou celej obce. Oslava sa začala v kostole bohoslužbou a potom hudba koncertovala na pódiu v strede obce, kde sa vystriedali viacerí speváci.
Spievame si pre radosť bol názov kultúrneho podujatia, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 17. októbra popoludní v sále kultúrneho domu. Na podujatí vystúpila miestna spevácka skupina Kamenec, folklórna skupina zo Žitavian, skupina Drienovanka z Obýc a Dychová hudba Machulince s novými spevákmi Jozefom Kérym a Evou Minárovou.
Vianočnú besiedku v nedeľu 19.decembra organizoval folklórny súbor Kamenec v spolupráci s Obecným úradom Machulince pre deti a dospelých. Na podujatí nechýbali slovenské ľudové rozprávky hrané živými hercami, kde rozprávkové bytosti obdarovali deti sladkými darčekmi. Vianočné koledy a vinše zaspieval FS Kamenec a Dychová hudba Machulince pripravila vianočný koncert. Súčasťou vianočnej besiedky bola aj výstava betlehemov.

Organizácia dôchodcov bola aktívna aj tomto roku. Výbor Jednoty dôchodcov pripravil v júli zájazd na kúpanie vo Vincovom lese pri Sládkovičove. Druhý zájazd bol poznávací po trase Zvolen – Banská Bystrica – Špania Dolina.
V októbri bolo v sále kultúrneho domu posedenie dôchodcov s občerstvením, ktoré spoluorganizoval aj Obecný úrad. Na posedení vystúpila spevácka skupina Kamenec.

Jednota, spotrebné družstvo pripravila 2.decembra zájazd do Bratislavy na vianočné trhy spojené s prehliadkou mesta. Večer sa zúčastnili v novej budove SND divadelného predstavenia Dom v stráni.

Šport
Známe cestné cyklistické preteky Okolo Slovenska, v tomto roku 54.ročník, prechádzali aj stredom obce Machulince. V stredu 1.septembra v popoľudňajších hodinách prešiel celý peletón cez našu obec a smeroval do Žitavian a ďalej do Nitry. Okrem domácich a zahraničných cyklistov boli v konvoji sprievodné vozidlá, motocykle, všetko doprevádzané políciou. V strede obce a pozdĺž trate pretekárov povzbudzovalo veľa našich občanov. Medzi nimi bol aj občan Machuliniec Ladislav Korbély , ktorý sa v minulosti ako aktívny cyklista dvakrát zúčastnil pretekov Okolo Slovenska.
Futbal je stále najpopulárnejším športom aj v našej obci. Naši futbalisti skončili v súťaži Majstrovstvo okresu na druhom mieste a v tomto roku po jesennej časti na prvom mieste. Menej sa darí dorastencom, ale v súťaži tiež obstáli po jesennej časti boli na 11 mieste zo 14 mužstiev.
FC ViOn – futbalový klub blízky Machulinciam postúpil na jeseň do najvyššej futbalovej ligy a v jesennej časti sa umiestnil v strede tabuľky.

Machulinská dvadsiatka, v tomto roku to bol 27. ročník, prebiehala 4. decembra za pomerne pekného slnečného ale studeného počasia. Trať bola šmykľavá a zasnežená.
V žiackych kategóriách pretekalo 41 žiakov z toho bolo 13 detí z materskej školy.
V kategórii rekreačných bežcov v behu na 6 km bolo spolu 33 pretekárov, z toho 5 dorastencov a 2 dorastenky.
V hlavnom preteku na 20 km bežalo spolu 76 pretekárov, z toho 13 žien. Ani v tomto roku nechýbal známy katolícky kňaz z Belgicka 82-ročný Viktor Vandenplas.
Víťazom sa stal Imrich Magyar z Nových Zámkov, bolo to už jeho piate víťazstvo na tejto trati.
Spestrením podujatia boli ukážkové jazdy slovenských reprezentantov v zjazde na bicykli z kopca. Medzi cyklistami bol aj reprezentant SR z Machuliniec Matej Laktiš. Ich skoky na bicykloch boli obdivuhodné. Aj v tomto roku prišiel na koči Mikuláš a vyhrávala Dychová hudba z Machuliniec.

Na Vianoce bola u nás polnočná omša o 22,30. Učinkovala dychová hudba, chrámový zbor a spevokol mladých.
Druhý sviatok vianočný bola v kostole jasličková pobožnosť a potom chodili po obci žiaci cirkevnej ZŠ a spievali koledy.
Na záver roka 27. decembra povolal Obecný úrad občanov do sály kultúrneho domu, kde vystúpil súbor Kamenec s pásmom Rok na dedine. Program pokračoval v strede obce, kde sa podávalo občanom varené víno a po príhovore starostu obce bol veľký ohňostroj.

V roku 2010:
sa narodilo 10 detí z toho 5 chlapcov a 5 dievčat
zomrelo 9 občanov, 5 mužov a 4 ženy
zosobášilo sa 11 manželských párov

Najstarším občanom v obci z mužov je 85-ročný Ábel Gašparík.
Najstaršou občiankou v obci zo žien je 92-ročná Alžbeta Štukovská.

Záznam zapísal : PaedDr. Ondrej Valach