Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2002

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok 2002 privítali občania Machuliniec už o polnoci tradične v strede obce pred vianočným stromom a nechýbal ani ohňostroj. Na ohňostroj sa používa zakúpen zábavná pyrotechnika rôznej intenzity a veľkosti.
V kostole na omši hrala dychová hudba a spieval chrámový zbor. Dychová hudba zahrala aj na ulici pred kostolom, ale po dedine hudobníci nechodili pre veľkú poľadovicu. Poľadovica postihla celé Slovensko a prvé dni tohoto roku sa začali aj rôznymi haváriami na cestách.

Zimný futbalový turnaj sa na zasneženom ihrisku uskutočnil v sobotu 5.januára. Bol tu turnaj ulíc Machuliniec a skončil sa 1.miestom Žitavianskej ulice. Po turnaji sa podával srnčí guláš a varené víno.

Trojkráľový koncert sa uskutočnil v nedeľu 6.januára v sále kultúrneho domu. Prítomných v sále bolo okolo 150 ľudí a vystupovali dva súbory. Najprv to bol 15-členný chrámový zbor pri kostole tešiteľov v Zlatých Moravciach a potom vystupoval 20- členný chrámový zbor z Machuliniec pod vedením dirigenta Jána Zemanoviča. Z ich repertoáru možeme spomenúť vianočné piesne: Tichá noc, Buvaj dieťa krásne, Pastieri vstávajte, Dobrý pastier, Spinkaj môj Ježiško a ďalšie. Z ostatných piesní Starosloviensky Otče náš, Nabucco, hymnická pieseň Aká si mi krásna a iné. Veľkonočné piesne(tie sa však na tomto koncerte nespievali): Vezmi Pane, Stabat mater, Glória, Alleluja, Pane som tak rád a ďalšie. Celkom majú v repertoári viac ako 50 piesní. V tomto roku začali s pravidelným nácvikom každú stredu predvečer v kostole. Z mien môžeme spomenúť okrem dirigenta aj organistku Alenu Tencerovú zo Žitavian. Dirigenta v jeho neprítomnosti zastupuje Jozefína Sluková. Ďalšie speváčky sú: Katarína Ondrejková, Františka Gáliková, Františka Gašparíková, Emília Hviščová, Anna Ondrejková, Anna Tonková, Anna Gašparíková, Zuzana Ondrejková, Žaneta Minárová, Jana Valentová, Jana Tonková, Michaela Ondrejková. Z mužov sú to: Mchal Ivanič, Ján Gálik, František Králik, Ing.Jozef Ondriaš, Viliam Čúlik, Pavol Géci, PhDr.Peter Čúlik, Ján Dubec. Z detí sú to: Dávid Valent, Mária Valachová, Svetlana Bieliková, Stanislav Laktiš, Claudia Valentová. Medzi mužmi spieval aj rodák z Machuliniec bývajúci v Zlatých Moravciac Pavel Rajnoha, ale ten počas roka tragicky zahynul.

Divadelné predstavenie bolo počas roku jedno. Zahrali ho ochotníci zo Skýcova v nedeľu 21.apríla za prítomnosti iba 70 ľudí a bolo to Inkognito od Jána Palárika.

Prestavba kostola sa naplánovala už koncom minulého roku. Išlo o veľkú prestavbu celého interiéru kostola. Do sviatku Troch kráľov občania na čele s pána farárom vysťahovali celý kostol. Niečo sa umiestnilo v dome smútku a ostatné v materskej škole. Kostol bol úplne vyprázdnený a v pondelok 7.januára začala firma ViOn s jeho prestavbou. Pri odstraňovaní starej omietky pomohli aj dobrovoľníci z obce, ale ostatné práce robila uvedená firma. Každý deň v kostole pracovalo podľa potreby okolo 20 robotníkov, včítane murárov a iných odborníkov. Stavebný projekt na prestabu urobil Ing. Radovan Ivanička. Stavebný dozor počas celej prestavby zabezpečovali občania Machuliniec, pracovníci ViOnu Milan Gálik st. (Silvestrov) a stavbyvedúci Marián Jenis.Projekt na osvetlenie robil Ing. Dušan Ondrejka (brat Viliama Ondrejku) a projekt vykurovania urobil tiež Machulinčan Miroslav Drienovský.

Čo sa v kostole robilo? Po odstránení starej omietky sa urobila nová omietka. Podhľad stropu sa urobil drevený z červeného smreku. Zbúral sa chórus a urobil sa úplne nový, jeho zväčšením sa získal nový priestor. Prestavbou sa urobili dve bočné lode kostola, nová zákristia. Pôdorys kostola dostal podobu kríža. Presbytérium (oltárna časť kostola) bola mierne o jednu schodu vyvýšená. Na podlahu sa položila nová keramická dlažba v presbytériu tmavšej farby. V presbytériu je umiestnený obetný stôl, ktorý je z obyckého kameňa. Obraz patróna kostola Božské Srdce Ježišovo je zavesený na čelnej stene kostola. Neskoršie má byť zamenený novým, väčším obrazom. Pred obetným stolom je drevený kríž. V presbytériu je ďalej ambona,z ktorej sa hlása slovo Božie. Úschova sviatosti oltárnej je vo svätostánku, ktorý je z dreva a výtvarne je riešený vo forme vzopätých rúk. V priestore lode kostola vedľa presbytéria je aj nová krstiteľnica. Oltárna časť má podlahové vykurovanie, v hlavnej a v bočných lodiach sú radiátory. Obetný stôl bol vypracovaný KAMENÁRSTVOM Karola Benčeka. Stolárske práce z dreva ( svätostánok, kríž, ambona) robilo STOLÁRSTVO Marián Michalík z Horného Srnia. V rámci rekonštrukcie sa urobila aj výmena dverí. Nové dvere urobilo STOLÁRSTVO Štefan Baranec z Machuliniec. V kostole je aj nové ozvučenie. Celá prestavba kostola sa urobila za 77 dní. Denne na prestavbe pracovali dve desiatky rôznych odborníkov, o ktorých sa občerstvením (káva, čaj, desiata, po pracovnej dobe aj varené, alebo surové víno) starala kostolníčka Emília Sekerešová. Uvedené občerstvenie pripravovali občania obce, prevažne ženy.

Financovanie prestavby kostola bolo najvážnejším problémom. Stavbu realizovať svojpomocne a len z našetrených peňazí nebolo reálne. Bez vyriešenia tohoto problému by sa s rekonštrukciou nemohlo vôbec začať. Celú finančnú záležiosť "zobral na seba" občan a rodák z Machuliniec, majiteľ stavebnej firmy ViOn Viliam Ondrejka.

celá prestavba stála zhruba

2,200.000 Sk

 

z toho zbierky

570.000 Sk

 

dar stavebnej firmy ViOn

550.000 Sk

 

bezúročná pôžička od Viliama Ondrejku

930.000 Sk

(spláca sa zo zbierok a darov)

ostatné dary od občanov a sponzorov

150.000 Sk

 

Finančne pomohli aj veriaci zo Žitavian.

Omše v kultúrnom dome. Počas prestavby kostola sa po dohode so starostom obce Bohumilom Bielikom slúžili od Troch kráľov omše v sále kultúrneho domu. Ako zákristia pre prípravu pána farára a miništrantov slúžila zasadačka. Omše bývali nielen v nedeľu, ale ako v kostole aj v piatok a v sobotu. Hlavne v nedeľu bola sála preplnená. Prítomných bolo okolo 500 ľudí.Oltár bol na javisku a balkón bol tiež preplnený.

Ukončenie prestavby bolo radostným dňom prevšetkým veriacich, ale najväčšiu radosť mal správca farnosti vdp. Marek Kosorín. Dňa 24.marca 2002 sa slávila svätá omša v obnovenom kostole. Bola to práve Kvetná nedeľa.

Vysviacka prestavby kostola sa konala v sobotu 8.júna 2002. Hlavným celebrantom slávnostnej omši, ktorá bola o 16,00 hod., bol J.E. Mons. Dominik Tóth, pomocný biskup Trnavsko- bratislavskej arcidiecézy. Nechýbala ani dychová hudba a chrámový zbor upútal pozornosť aj prítomného biskupa a kňazov z okolitých farností. Všetci pozvaní hostia mali po omši stretnuie v sále kultúrneho domu, kde bolo pripravené občerstvenie, ktoré financoval pán Viliam Ondrejka.
Z príležitosti prestavby interiéru kostola bola spracovaná publikácia, v ktorej sa píše nielen o prestavbe, ale aj o histórii kostola. Fotografie zachytávajú kostol pred prestavbou a po prestavbe. Knižka má 23 strán a jej autorom je pisateľ tejto kroniky PaedDr.Ondrej Valach. Graficky ju upravil jeho syn Ing.Rastislav Valach, ktorý bol aj sponzorom. Recenziu urobil Ján Ondriaš ml. a sponzorsky vytlačil Ing.Ivan Baťo.
Vydávateľom bol Rímsko-katolícky farský úrad Žitavany a Obecný úrad Machulince, ktorý na publikáciu prispel sumou 5.000 Sk. Knižka sa predávala a zisk sa odovzdal na prestavbu kostola.

Spoločné spovede sa konajú pre Veľkou nocou a pred Vianociami. V určený deň v sobotu alebo v nedeľu popoludní príde viac kňazov a spovedajú prítomných veriacich. V tomto roku bola veľkonočná spoveď v nedeľu 10.marca ešte v kultúrnom dome a vianočná spoveď bola v nedeľu 8.decembra v kostole.

Nová krížová cesta bola v kostole vysvätená 26.augusta. Je to 14 obrazov drevorezby z dielne majstra Petríka z Rajca. Je nie tradičná, ale obnovená krížová cesta. Jej hodnota je 100 tisíc korún.

Prvé sväté prijímanie mali deti 3.ročníka v nedeľu 13.mája. Bolo ich 16 a býva to pekná slávnosť v kostole a potom v rodinách. Tento rok v septembri boli starší žiaci na birmovke, ktorá bola vo farskom kostole v Žitavanoch.
Počas svojej návštevy v Topoľčiankach v čase tradičnej púte navštívil aj našu obec litoměřický biskup Mons. Prof. ThDr. Jozef Koukl. V piatok večer 12.júla celebroval v našom kostole omšu.

Verejnoprospešné práce v obci pokračovali aj v tomto roku. Dokončila sa rekonštrukcia elektrického vedenia v obci, ktorú robili Západoslovenské elektrárne. Na Zlatnianskej ulici boli pridelené nové stavebné pozemky, ku ktorým bol privedený plyn a voda. Stavebné pozemky sú už takmer pod vodojemom.
19.apríla boli spílené dva vysoké asi 70-ročné topole v Pokrievkovej záhrade. Svojou výškou ohrozovali prípadné spadnutie na kultúrny dom, alebo blízky rodinný dom. Topole nepriaznivo vplývali aj na alergetikov.
Obecný úrad zabezpečoval aj opravu múrika ohrady cintorína od miestnej cesty. Na Kopanckej ulici sa urobil nový záchytný žľab cez cestu. V budove starej školy, kde je obecná knižnica, bola urobená nová omietka (tzv.stierka). Na cintoríne urobil Obecný úrad rekonštrukciu osvetlenia, nové stĺpy a urobilo sa aj ozvučenie cintorína.
V obci pribudli dva nové autobusové prístrešky, ktoré poslúžia občanom.
V kultúrnom dome sa v suteréne vybavila kuchyňa, ktorá poslúži pri svadbách a iných podujatiach. V tomto roku boli v sále KD dve svadobné pohostenia.
Škoda, že Slovenské telekomunikácie po rekonštrukcii telefónnych prípojok nechali na niektorých uliciach popri nových stĺpoch aj staré nepoužívané telefónne stĺpy. Nepôsobí to ani esteticky a staré stĺpy už neplnia svoj účel.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice sa začala už na jar, kedy sa opravila omietka okolo celej budovy. Ďalej sa tu urobila prípojka plynu a vody. Upravil sa dvor, kde sa vysadili okrasné kríky. Urobila sa aj nová ohrada okolo celej budovy. Celú rekonštrukciu robil Obecný úrad.

Sumarizácia vinohradov, ktorá sa robila v tomto roku by mala pomôcť určiť vinné oblasti a v budúcnosti aj pre potreby v rámci Europskej únie.

Výstavba čističky odpadových vôd a kanalizácie pokračovala aj v tomto roku. Ako už bolo napísané v minulom roku, čistička sa buduje pre obce Machulince a Obyce. Z toho dôvodu bola budova čističky rozšírená a v tomto roku sa dokončila samotná budova čističky a začalo sa s kanalizáciou. Všetky práce aj v tomto roku robila stavebná firma ViOn, ktorá preinvestovala na ČOV a na kanalizácii v tomto roku sumu 5,1 milióna Sk.
Kanalizácia sa začala smerom od čističky Žitavskou ulicou. V tejto ulici bol výkop kanalizácie hlboký takmer štyri metre. S výkopom a uložením kanalizácie sa pokračovalo vedľa hlavnej cesty smerom na Obyce. S budovaním kanalizačnej prípojky sa začalo aj na Moraveckej ulici.

Zmeny v školstve, ktoré sa uskutonili v tomto roku, mali dopad aj u nás. Materská škola prešla pod Obecný úrad v Machulinciach, ktorý sa stal jej zriaďovateľom. V ZŠ nedošlo k zmenám ani v učiteľoch. Po materskej dovolenke nastúpila učiť PaedDr. Helena Judinová.Škola pokračuje ako cirkevná, ale Obecný úrad jej všestranne pomáha. V tomto roku dokončil prístavbu k škole a urobil novú latkovú ohradu pred školou. Prístavbou sa získala nová chodba a viac priestoru pre žiakov pri príchode do školy. Tu sa žiaci aj prezúvajú. Súčasne sa zabránilo prenikaniu studeného vzduchu a ušetrilo sa teplo.

Výročná schôdza Jednoty sa koná pravidelne v apríli. Tohoto roku bola 12.apríla za účasti mnohých členov tejto najväčšej organizácie v obci. Jej predsedom je Jozef Červený, ktorý je súčasne aj členom Predstavenstva Jednoty Nitra. Na schôdzi v kultúrnom programe vystúpili chlapci z Machuliniec z gymnastickej skupiny FAST FOOT a ich takmer akrobatické cvičenie sa volá BREAK DANCE. Na schôdzi učinkovala aj miestna dychová hudba.

Vrtochy počasia boli aj v tomto roku. 20.apríla bola búrka s krupobitím. V horských lúkach Škrípec napadlo 10 až 15 cm ľadovcových krúp. Cez deň 3.mája bolo až 29 stupňov tepla. Vysoké teploty až 35 stupňov boli aj v júni (21.jún) a pokračovali v júli. Búrky boli veľmi silné a prudké. V polovici augusta boli na Slovensku silné dažde. ktoré zapríčinili aj povodne. V našej obci sme starosti s vodou nemali. V tomto roku bola aj dobrá hríbová sezóna. Občania si narobili zásoby hríbov, ktoré sušili.

Májové oslavy sa už nekonajú tak okázalo ako v minulosti. Predvečer 1.mája sa v obci postaví máj, čo zabezpečuje starosta obce. V tomto roku to bol smrek až 22 metrov vysoký. V predvečer výročia ukončenia 2.svetovej vojny (8.máj) sa na vybudovanom ohnisku páli vatra. Aj tu učinkovala dychová hudba.

Beh zdravia v Machulinciach sa v tomto roku uskutočnil v sobotu 4.mája na futbalovom ihrisku. Tu prebiehali aj súťaže žiakov. Trasa pre dospelých bola vytýčaná v uliciach obce so štartom a cieľom na ihrisku.

Futbalisti hrajú súťaž jesen - jar a tradične sa im darí umiestniť do 4. - 5.miesta. Túto jeseň skončili dokonca na 3.mieste. V tomto roku bolo 50. výročie organizovaného futbalu v obci.

Posilovňa, ktorá je zriadená v suteréne kultúrneho domu slúži nielen futbalistom, ale aj ostatným záujemcom. V tomto roku pribudli v nej nové náradia.

Klzisko bolo urobené cez zimu z prírodného ľadu na tenisovom ihrisku. Využívala ho najmä mládež a zásluhu na jeho príprave mal obecný úrad.

Júl a august je obdobie nielen školských prázdnin, ale aj rodinných dovoleniek.Niektorí využívajú termálne kúpaliská na Slovensku. K nám najbližšie je Podhájska (40 km) a podobne je vzdialená aj Chalmová. Iní chodia aj na zahraničné dovolenky k moru v Taliansku, Chorvátsku a inde.

Cestu Okolo sveta absolvoval rodák z Machuliniec Ing.Rastislav Valach (syn písateľa tejto kroniky). Išlo o 35-dňovú turistickú cestu najviac lietadlom po trase: Viedeň - Singapur - Austrália - Nový Zéland - Polynézia (Rarotonga a Tahiti) - USA ( Los Angels, Hollywod, Las Vegas, Grand Canyon) - Londýn - Viedeň. Cestu absolvoval s cestovnou kanceláriou BUBO od 13.1. do 15.2.2002. Tento rok v novembri absolvoval aj turistickú cestu New York - Washington - Niagarské vodopády. Obidve cesty má písomne spracované ako cestopisné knižky.

Parlamentné voľby - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali v dňoch 20. a 21.septembra 2002. V našej obci bolo do zoznamu voličov zapísaných 776 voličov.Volieb sa zúčastnilo 612 voličov, čo je 78,8%. Volili sa kandidáti z 26 politických strán. V našej obci boli odovzdané hlasy týmto politickým stranám :

Hnutie za demokratické Slovensko - HZDS

161 hlasov

SMER

88

Kresťanskodemokratické hnutie - KDH

79

Slovenská demokratická a kresťanská únia - SDKÚ

76

Slovenská národná strana - SNS

42

Aliancia nového občana - ANO

40

Komunistická strana Slovenska - KSS

34

Ostatné politické strany spolu

81

 

Voľby v obci riadila volebná komisia, ktorých členov navrhujú politické strany a starosta obce.
Celkom na Slovensku sa do parlamentu dostali tieto politické strany : HZDS - 19,5%, SDKÚ - 15,09%, Smer - 13,46%, SMK (Strana maďarskej koalície) - 11,16%, KDH - 8,25%, ANO - 8,01%, KSS - 6,32%. Vládnu koalíciu utvorili tieto politické strany : SDKÚ, SMK,KDH, ANO.

1.november - je deň zasvätený pamiatke zosnulých. Hroby na cintoríne sú vyzdobené kvetmi,najviac kryzanténami. Popoludní je omša a po nej príbuzní na hroboch zapaľujú sviečky, kahance a modlitbou si uctievajú pamiatku zosnulých. Na cintoríne hrá dychová hudba smútočné piesne.
Tento rok zomrel Albert Zemanovič, rodák z Machuliniec. Počas života sa venoval ako réžisér nácviku divadelných hier s miestnymi ochotníkmi. V 50.,60. a 70.rokoch nacvičil desiatky divadelných hier.
5.mája zomrela dlhoročná pracovníčka bývalého MNV pani Mária Hudecová, rodená Ležáková. Zomrela vo veku 70 rokov.

Sociálne postavenie občanov sa ani v tomto roku nezlepšilo. V bývalom Calexe sa otvorili nové prevádzky, ale zahraničné firmy zamestnávajú zatiaľ menej ľudí. Počet nezamestnaných sa oproti minulému roku nezmenil. V našej obci je to okolo 30%. Vyskytol sa aj prípad odpojenia rodinného domu od elektriny a plynu pre nezaplatenie poplatkov.

Machulinská dvadsiatka mala v tomto roku už 19.ročník a uskutonila sa za chladného mrazivého počasia v sobotu 7.decembra. Tradične nechýbali žiacke kategórie. Na 6 km bežalo 19 pretekárov. Zvíťazil Miroslav Grull z TJ Lokomotíva Šurany v čase 0:19,58.6.
Na 20 km bežalo v 6 kategóriách spolu 54 pretekárov z toho 3 ženy.
Zvíťazil Michal Kovacký zo Slávie UK Bratislava v čase 1:07,46.6
Zo žien Zuzana Blažeková, UMB Banská Bystica v čase 1:24,34.3
Najmladším účastníkom bol 16-ročný Adrian Oroš, Inter Bratislava - 1:40,42.2
Najstarším účastníkom bol 74-ročný katolícky kňaz z Belgicka Viktor Vanderplas,ktorý 20 km prebehol v čase 1:59,11.5

Voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce sa konali v dňoch 6.a 7.decembra 2002. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 778 občanov. Volieb sa zúčastnilo 577 voličov - 74,16%.
Na starostu obce boli dvaja kandidáti: Bohumil Bielik ako nezávislý kandidát a Ján Ondriaš st. ako kandidát koalície KDH - SDKÚ - ANO. Za starostu obce bol 483 hlasmi zvolený Bohumil Bielik,ktorý je starostom obce od roku 1990.
10 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva navrhli politické strany a 7 kandidovali ako nezávislí kandidáti. (Nezávislí kandidáti museli mať podpisy 50 voličov z obce). Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení :

Ing. Jozef Baťo

nezávilý kandidát

Mária Šutková

nezávislý kandidát

Ing. Jozef Ondriaš

nezávislý kandidát

Peter Červený

KSS

Jozef Červený

nezávislý kandidát

Mgr. Mária Ondrejmišková

KDH - SDKÚ - ANO

Štefánia Segíňová

nezávislý kandidát

Ľudovít Ondrejka

nezávislý kandidát

Ján Ondriaš ml.

KDH - SDKÚ - ANO

 

Vianoce boli v tomto roku pekné, vonku bol sneh a bolo aj mrazivé počasie. Nechýbala jasličková pobožnosť v kostole a koledníci chodili aj po domoch. Vyzbierané peniaze išli na charitatívne ciele.
Na Silvestra robia v kostole štatistiku aj pán farár. Povedia koľko ľudí zomrelo, koľko detí sa narodilo a koľko bolo sobášov. Z ekonomického hľadiska bola dobrá správa, že z dlhu pri prestavbe kostola takmer 1 milióna zostalo 470 tisíc Sk.

V roku 2002:
sa narodilo 9 detí
zomrelo 8 ľudí
zosobášilo sa 7 manželských párov

Najstaršou občiankou je Barbora Horniaková - 92 rokov
Najstarším občanom z mužov je Peter Zemanovič - 89 rokov.

Záznam zapísal : PaedDr. Ondrej Valach