Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2016

Zápis do obecnej kroniky za rok 2016

 

 

Nový rok 2016 sa začal tradične polnočnými ohňostrojmi. V kostole hrala dychová hudba, ktorá potom vyhrávala po všetkých uliciach obce.

 

Novoročný futbalový turnaj, v ktorom súťažili družstvá jednotlivých ulíc z Machuliniec sa uskutočnil v sobotu  3.januára.

 

Trojkráľový koncert v sále kultúrneho domu bol  v tomto roku v nedeľu 3.januára. V programe vystúpili tri hudobné súbory : Sviečky, Find the Puzzle a MiMiCry.

 

Obecný ples sa uskutočnil v sobotu 16. januára v sále kultúrneho domu.

Fašiangová zábava organizovaná  FS Kamenec bola 29. januára.

 

Divadelné predstavenie ochotníkov zo Skýcova sa uskutočnilo v nedeľu               28. februára. V pomerne plnej sále KD zahrali veselohru Trampoty s láskou.

 

Z rozpočtu obce

Rozpočet obce bol zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy a výdavky po rozpočtových opatreniach na rok 2016 sú vo výške 721 268,58 Eur.

 

Vznik občianskeho združenia „Vrabec“

V tomto roku vzniklo o.z. Vrabec, ktoré združuje Cykloklub Machulince, Stolnotenisový oddiel, FS Kamenec, DFS Benát, DH Machulince, SZCH Machulince a Športový rybolov.

Dotácia obce na rok 2016 bola 2.080 Eur. Ďalšie financie budú získané z 2% dane a z darov sponzorov.

 

Zvyšovanie poplatkov v našej obci sa týka hlavne komunálneho odpadu. Pokiaľ sa v roku 2011 platilo za osobu 11 Eur, v tomto roku bol po každoročnom zvyšovaní poplatok už 16 Eur za osobu, ale to je problém nielen našej obce, niektoré obce a hlavne mestá majú ešte vyššie poplatky.

(2011 – 11 Eur, 2012 – 13 Eur, 2013 – 14 Eur, 2014 – 15 Eur, 2015 – 16 Eur)

Bohužiaľ, mzdy bežných ľudí sa nezvyšujú a ak sa zvýšia, tak veľmi málo.

 

Počasie v januári a vo februári bolo pomerne teplé a bez snehu. V marci sa za teplého počasia začala jar. Predčasne zakvitli stromy a v polovici apríla silný mráz veľmi poškodil všetky stromy a všetky posadené rastliny a zeleninu.

Máj bol prevažne daždivý a v lete sa striedali nadpriemerne vysoké teploty s prudkými prívalovými dažďami, ktoré chvalabohu v našej obci neurobili výrazné škody. Aj leto podliehalo klimatickým zmenám, ktoré zasahujú celú Európu.

Jesenne počasie bolo v norme.

 

Priestupný rok 2016 mal dátum 29.február.

 

Verejnoprospešné práce

Začiatkom marca bola podaná žiadosť o finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR na „Zateplenie budovy a rekonštrukciu vykurovania budovy Základnej školy sv.Dominika Savia v Machulinciach.“

Na Hostianskej ulici za Ježiškom (miestny názov) sa urobila prípojka na kanalizáciu. Úpravy kanalizácie sa robili aj na Podhorskej ulici.

Na ulici Športovej sa vykonali práce na úprave kanalizačných priepustoch.

 

Farský úrad urobil v apríli výstavbu chodníka na cintoríne od bočného vchodu po kostol. V júni bola zámkovou dlažbou upravená aj cesta od hlavného vchodu cintorína po kostol. Všetko financoval Farský úrad Žitavany spolu so zbierkami od farníkov a financiami od sponzorov. Prácu vykonávala firma ViOn, ktorá bola aj najväčším sponzorom.

 

Parlamentné voľby do Národnej rady SR sa konali v sobotu 5.marca 2016. Kandidátov na poslancov navrhovalo 23 politických strán. O funkciu poslanca NR SR sa uchádzalo 2.914 kandidátov.

Zvolených bolo 150 poslancov zo šiestich politických strán.

V Machulinciach bolo v zozname voličov zapísaných 916 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 561 voličov t.j. 61  %. Na Slovensku sa volieb zúčastnilo 58,8 % voličov.

Poradie politických strán s počtom hlasov v Machulinciach :

SMER – sociálna demokracia                                                                                176

Slovenská národná strana (SNS)                                                                            83

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)                                                                   65

Obyčajní ľudia a Nova                                                                                             54

Ľudová strana Naše Slovensko (Kotleba)                                                               53

Sme rodina (B.Kollár)                                                                                              40

Sloboda a solidarita (SaS)                                                                                      36

Sieť                                                                                                                         31                                                                                         

MOST – HÍD                                                                                                           11

Strana zelených Slovenska                                                                                      9

Komunistická strana Slovenska (KSS)                                                                     3

Ostatné politické strany                                                                                            5

V rámci Slovenska sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostali poslanci podľa počtu hlasov za tieto politické strany:

SMER – SD (28,3%), SaS (12,1), OĽANO-NOVA (11,0) SNS (8,6), ĽS Naše Slovensko (8,0), Sme rodina (6,6),  MOST – HÍD (6,5), Sieť (5,6)

Novú vládu po voľbách zostavili politické strany SMER, SNS, MOST – HÍD a Sieť.

 

 

V Materskej škole je riaditeľkou Viera Lukáčová a po odchode Jaroslava Zaťka        (v januári) je učiteľkou Mgr. Kristína Tuhá.

V Základnej škole sv.Dominika Savia je riaditeľkou školy Mgr. Andrea Pinterová, ktorá vyučuje prvákov (10) a druhákov (6). Tretiakov (10) a štvrtákov (1) vyučuje PaedDr. Helena Judinová. Náboženstvo 4 hodiny vyučuje MgrTh. Stanislav Caránek, 4 hodiny anglického jazyka vyučuje Erika Rosinová. Vychovávateľkou školského klubu žiakov je Bc. Dana Števulová.

 

Nová knihovníčka v obecnej knižnici je Anna Horváthová.

 

Bohoslovci aj v Machulinciach a to nielen na dopoludňajšej omši, ale aj na futbalovom ihrisku. V nedeľu Dobrého pastiera 17. apríla prišli do farnosti Žitavany študenti teológie z Nitrianskeho seminára. Medzi 22 bohoslovcami bol aj rodák z Machuliniec Dominik  Ondriaš. V doprovode svojich predstavených po dopoludňajších omšiach si popoludní zahrali na machulinskom ihrisku futbal proti miništrantom. Návšteva bohoslovcov obohatila farnosť Žitavany, kde patria aj Machulince.

Hodová slávnosť bola na sviatok Božského Srdca Ježišovho v nedeľu 5. júna. Slávnostným celebrantom na hodovej omši bol Mons. Docent. ThDr. Dušan Argeláš, PhD. Účinkovala aj dychová hudba a FS Kamenec.

 

Svetové stretnutie mládeže 2016 sa v tomto roku uskutočnilo v poľskom Krakove za účasti mládeže z celého sveta posledný júlový týždeň. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev a účastníkmi sú mladí kresťania, medzi ktorými boli aj dve mladé občianky z našej obce Mgr. Soňa Ondriašová  a Mgr. Jana Kocianová.

Na stretnutí mládeže bol prítomný aj Svätý otec František.

 

Poďakovanie za úrodu sa tradične konalo aj v tomto roku v nedeľu 25. septembra. Kostol vyzdobený darmi božej prírody, jeden sypaný obraz a spevácka skupina Kamenec v krojoch, to všetko spestrilo nedeľu poďakovania za úrodu.

 

Cyklopúť do Hronského Beňadika k Bráne milosrdenstva organizoval správca farnosti Mgr. Stanislav Caránek v sobotu 1.októbra. Zúčastnilo sa 70 cyklistov a 50 ostatných občanov. Okrem omši bola aj prednáška o histórii kostola a kláštora.

 

Rekonštrukcia presbytéria kostola v Machulinciach sa uskutočnila posledný októbrový týždeň. Bohostánok bol umiestnený v strede presbytéria čiastočne v múre a zvyšok v predchádzajúcej drevenej časti. Súčasne bol zhotovený nový sedés – tri kreslá pre kňazov a sedadlová lavica pre miništrantov. Presbytérium bolo aj vymaľované a obohatené o lampu s večným svetlom. Rekonštrukciu vykonala firma ViOn a sedés zhotovil stolár z Machuliniec Štefan Baranec. Na rekonštrukciu prispeli viacerí dobrodinci.

 

Osobné stretnutie so Svätým otcom Františkom zažila naša rodáčka provinciálna predstavená sestier saleziánok na Slovensku sr. Jana Kurkinová v Azerbajdžane, kde spolu s provinciálom saleziánov na Slovensku odovzdali pápežovi ako dar ručne maľovanú štólu.

 

Roráty bývajú v posledných dvoch týždňoch adventu. Ranná omša začína za tmy o 6,00 hod., interiér kostola je osvietený len sviečkami. Posledný adventný týždeň bývali roráty aj v Machulinciach za prítomnosti veriacich nielen z Machuliniec ale aj zo Žitavian. Prítomných bolo aj veľa detí, len miništrantov bolo 18 a pre všetkých žiakov boli pripravené v škole raňajky. 

 

Opravu dvoch sakrálnych pamiatok

V roku 2016 boli v Machulinciach zreštaurované a upravené dve sakrálne pamiatky. Zreštaurovaný bol kríž na rázcestí Žitavskej ulice, ktorý dal postaviť v prvej polovici 20. storočia Pavel Ondrejmiška s manželkou Katarínou, rodenou Lukáčová, kde bol upravený vonkajší vzhľad a zvýraznený text. Na jeho úprave sa sponzorsky podieľali Stanislav Ondrejka mladší a Milan Gálik.

Podobná úprava bola urobená aj na pomníku Ku cti Matky Božej na rázcestí ciest Viničná ulica  a Topoľčianska ulica, pomník známy ako „Pri Ježiškovi“ . Na tomto pomníku z roku 1903 bola vymenená aj kamenná hlavica pod strieškou. Sponzorský opravu financoval Stanislav Ondrejka ml. s manželkou. Obidve sakrálne pamiatky boli upravené z vlastnej iniciatívy menovaných.

 

Verejné oslavy v obci majú svoju tradíciu. 1. máj sa oslavuje v predvečer uprostred obce s príhovorom starostu obce, vystúpením dychovej hudby a FS Kamenec.

Deň matiek sa oslávil v sále kultúrneho domu s programom žiakov MŠ a ZŠ.

Tradične sa oslavuje aj výročie SNP pri vatre v športovom areáli.

 

Organizácia seniorov pripravila aj v tomto roku rôzne podujatia. V lete to bol zájazd do Žiliny a Rajeckej Lesnej. Nezabudlo sa ani na jubilantov, 70, 75, 80 a viac ročných občanov, ktorí boli 20. októbra pozvaní do sály KD a odmenení starostom obce. Na podujatí boli prítomní aj ostatní dôchodcovia.

 

Sťažnosti občanov na ťažbu kameňa tesne nad obcou riešili aj poslanci OZ. Občania sa sťažujú na úplné zdevastovanie kopca pod lesom, na hlučnosť pri ťažbe kameňa a  znečisťovanie miestnych komunikácií pri odvoze kameňa. Majiteľ kameňolomu sa ohradil, že ťaží na svojom pozemku, má všetky povolenia na ťažbu, včítane povolenia od obecného zastupiteľstva z roku 2009. Prisľúbil po skončení ťažby urobiť revitalizáciu na uvedenom priestore.

 

Otvorenie cyklistickej sezóny sa v Machulinciach uskutočnilo v sobotu 23.apríla. 62 cyklistov v rôznom veku smerovalo do Hlbokej doliny za obcou Hostie a späť, čo bolo 35 km. Najstarším účastníkom bol pisateľ tejto kroniky Ondrej Valach, 78 r.

4.ročník horskej cykločasovky  prebiehal 28. mája 2016. Usporiadateľom preteku bol CK Machulince spolu s  OcÚ Machulince za pomoci viacerých sponzorov.  Pripravená bola trasa na 34 km,  pretekári boli rozdelení do jednotlivých kategórií a trať HOBBY na 16 km bez rozdielu veku.  Štart cykločasovky bol od 13,00 hod. v športovom areáli v Machulinciach. Celkom sa preteku zúčastnilo 140 cyklistov, na 34 km trati to bolo 45 pretekárov, z toho 5 žien. V najlepšom čase 1:29,54.6 hod. zvíťazil Miroslav Michalík (nar.1986), Sportservis Bratislava a na 16 km pretekalo 85 cyklistov. Zvíťazil minuloročný víťaz Martin Tonka z Topoľčianok časom 0:48,07.5 hod. Aj v tomto roku bolo na obidvoch trasách aj cyklisti z Machuliniec, na 34 km boli 7 a 1 žena a na 16 km boli 13 cyklisti.

Jednotlivé trate boli dobre vyznačené a prechádzali horskými cestami zvlneným terénom. Po štarte smerujú trate do Hlbokého a potom odbočkou stúpaním na Benát po lesných cestách po asfalte, po štrku ale aj lúkami, spevnenými cestami s možnosťou blata.

 

V sobotu 4. júna a v nedeľu 5. júna bola v športovom areáli v Machulinciach výstava drobnochovateľov.  Deti sa potešili z malých zajačikov, dospelých zaujala hydina, iných krásne športové holuby a azda všetkých štebotaví vtáci vo voliére. Nechýbala ani tombola, bohaté občerstvenie a chutný guláš.

 

Machulinský kotlík – (čo je názov súťaže vo varení guláša) - 6. ročník sa uskutočnil v sobotu 2. júla. 12 družstiev pripravilo nielen pre porotu, ale aj pre návštevníkov chutné občerstvenie a dobrú zábavu. V súťaži obsadilo 1. miesto družstvo Jána Bieleho, 2. miesto Trio Valachoví a 3. miesto Bukora.

 

  1. ročník folklórnych slávností Pod Kamencom sa uskutočnil v sobotu 11. júna 2016 o 17,00 hod. v prírodnom amfiteátri športového areálu v Machulinciach. Jeho usporiadateľom je obecný úrad spolu s folklórnym súborom Kamenec. Slávnosť a súbor majú názov podľa kopca Kamenec, ktorý sa nachádza nad Obyckou ulicou (domáci názov Machulinská Petržalka) a je na rozhraní chotárov Machuliniec a Obýc.

Folklórny súbor Kamenec vznikol v roku 2010 a  mal množstvo vystúpení takmer po celom Slovensku.

Na podujatí vystúpili okrem domáceho Kamenca a dychovej hudby Machulince aj  pozvané súbory. Organizátori pripravili veľké prekvapenie vystúpením veľmi známej Lúčnice, ďalej vystupovali: Folklórny súbor Zobor z Nitry, FS Dolina z Mane.

Pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie a pekné počasie.

  1. ročník folklórneho podujatia Spievame si pre radosť v sále KD bol v nedeľu 16. októbra. Okrem domáceho Kamenca vystúpila aj FS Jánošík senior z Partizánskeho a Detský FS Kamienok z Machuliniec, ktorý vznikol na jar v tomto roku a účinkuje v ňom 30 detí z MŠ a ZŠ. Vedú ho učiteľky MŠ Viera Lukáčová a Kristína Tuhá spoločne s Ivetou Bielikovou a Martinou Belianskou.

 

Katarínska zábava bola aj v tomto roku organizovaná ZO SZCH v Machulinciach k spokojnosti všetkých zúčastnených.

 

Machulinská dvadsiatka mala v tomto roku 33. výročie. Počasie bolo príjemné, slnečné. Trať z Machuliniec cez Obyce na Jedľové Kostoľany a späť bola suchá.

V žiackych kategóriách bežalo 113 detí z toho 45 z materskej školy a v predškolskom veku.

Na 6 km pretekalo 60 bežcov z toho 14 dorastenci, 5 dorasteniek a 41 rekreačných bežcov, z čoho bolo 15 žien a 26 mužov, medzi ktorými bol aj 88-ročný katolícky kňaz z Belgicka Viktor Vanderplas. Na Machulinskej dvadsiatke sa zúčastnil už       26-krát a bol najstarším pretekárom v cieli s časom 0:58,32 Na 6 km bol najmladším bežcom Adam Kasan (2008) s časom 00:39,36. Najrýchlejší na 6 km bol dorastenec Matej Grman z ŠK Levice, s časom 0:21,58

V hlavnom preteku na 20 km bežalo 93 bežcov, z toho bolo 12 žien. Víťazom sa stal Olexander Matvijchuck z JM Bardejov (Ukrajinec) s časom  1:08,28 hod. Druhý pretekár za ním dobehol Branislav Šarkan z Kysuckého Nového Mesta v čase 1:09,42hod. Posledný na 20 km dobehol Anton Gombár (1944) zo Zvolena s časom 3:08,52.

Najstaším pretekárom na tohoročnej M-20 bol Viliam Novák (1942) z Bratislavy.

V kategórii žien bola najrýchlejšia Veronika Zrastáková ŠK ŠOG Nitra (rodáčka z Topoľčianok) s časom 1:20,28 hod.

Vystúpenie dychovej hudby, príchod Mikuláša  a tombola sa už stali neodmysliteľnou súčasťou Machulinskej dvadsiatky.

Organizátormi Machulinskej dvadsiatky je Obecný úrad Machulince a Slovenský orol.

Záslužnú prácu vykonávajú každoročne aj mnohí dobrovoľníci a sponzori podujatia.

 

Futbalisti v tomto roku hrali v súťaži  Majstrovstvo okresu, umiestnili sa v strede tabuľky. Dorastenci hrajú vyššiu súťaž a umiestňujú sa v popredí tabuľky.

TJ dostala od Obecného úradu do prenájmu Bistro Rebeka na dobu určitú.  

 

Betlehem v strede obce pred zvonicou pod vianočným stromom postavili z vlastnej iniciatívy mladí občania Machuliniec bratia Juraj a Miroslav Chrenoví s podporou starostu obce. Betlehem má rozmery 3x2x2m, vnútri na slame sú známe betlehemské postavy nakreslené na tvrdom kartóne, nechýbajú jasličky s Jezuliatkom a  nad Betlehemom anjel.

 

Vianočný benefičný koncert sa konal v nedeľu 18. decembra s cieľom pomôcť Domu seniorov v Machulinciach. Na koncerte vystúpili: FS Kamenec, Detský folklórny súbor Kamienok, FS z Čeľadíc, FS Furmani z Nitry. Dobrovoľné vstupné spolu so sponzormi 950 Eur  odovzdal starosta obce riaditeľke Domu seniorov v Machulinciach.

 

Stolnotenisový turnaj v sále kultúrneho domu sa uskutočnil v pondelok                26. decembra. Stolný tenis hrajú naši športovci aj v okresnej súťaži.

 

Koledníci Dobrej noviny chodili cez Vianoce 25. decembra po rodinách, ktoré mali záujem. Koledovali deti i staršia mládež.

Jasličkovú pobožnosť robili v kostole 26.decembra žiaci cirkevnej ZŠ.

 

Záver roka už tradične býva v sále kultúrneho domu, kde tento rok  30. decembra vystúpil divadelno-spevácky súbor Benát a folklórny súbor z Brestovian. Program pokračoval v strede obce, kde po príhovore starostu obce bolo občerstvenie a ohňostroj.

 

V roku 2016

 

  • sa narodilo 11 detí, z toho 8 chlapcov a 3 dievčatá.

 

  • zomrelo 6 občanov, 2  muži  a  4 ženy.

 

  • zosobášilo sa 11  manželských párov.

 

Najstarším občanom v obci z mužov je  91-ročný  Ábel Gašparík (Podhorská ul.), potom Ing. Ladislav Červený (Zlatňanská ul.)  -  87 rokov.

Najstaršou občiankou v obci zo žien je Terézia Gašparíková - 89 rokov (Podhorská ulica), potom Emília Čulíková – 86 rokov (Žitavská ul.)

 

Obec mala k 31. decembru 2016  -  1 117 obyvateľov.

 

Údaje za rok 2016 sú zapísané v obecnej kronike na stranách 310 a ďalej.

 Zápis bol schválený obecným zastupiteľstvom v Machulinciach dňa 24.03.2017

 

                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                         PaedDr. Ondrej Valach, kronikár obce