Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2012

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok sa už tradične začína o polnoci ohňostrojmi. V kostole účinkovala Dychová hudba, ktorá potom vyhrávala po celej dedine.

Trojkráľový koncert bol v sále kultúrneho domu. V programe vystúpili tri súbory : 25-členný spevácky zbor Nezábudky zo Žitavian, 13-členný spevácky zbor z Veľkého Zálužia a 6-členná hudobná skupina, v ktorej spievala aj Monika Gašparíková z Machuliniec.

Obecný ples sa v tomto roku konal v sobotu 28. januára za všeobecnej spokojnosti všetkých prítomných. Ani v tomto roku nechýbala bohatá tombola a chutné občerstvenie.

Fašiangová zábava so súborom Kamenec bola v sobotu 18.februára k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Krádeže a vlámania v obci sa zaznamenali v januári a februári. Do miestneho pohostinstva sa trikrát vlámali neznámi pachatelia, ktorých neskoršie polícia vypátrala. Boli to mladí chlapci z okolitých obcí. Vo februári bolo zaznamenané násilné vniknutie do priestorov materskej školy. Po páchateľovi pátra polícia.

Priestupným rokom  je rok 2012, teda rok mal o jeden deň viac. 

Verejnoprospešná činnosť v obci

V tomto roku sa dokončili stavebné práce na Bytovom dome I. 7.decembra t.r. sa do jednotlivých bytov nasťahovali prví nájomníci.

Pokračovalo sa vo výstavbe Bytového domu II , čo tiež realizuje firma ViOn.

V decembri bola výstavba ukončená kolaudáciou.

Dom sociálnych služieb naďalej plní svoju funkciu. Počas celého roku je plne obsadený 17 občanmi, z ktorých sú už aj štyria z Machuliniec. DSS má 11 zamestnancov. V tomto roku došlo k zmene vo funkcii, novou riaditeľkou po konkurznom konaní sa od septembra stala Mgr. Jana Harangozová. 

Školy v obci 

Základnú školu sv.Dominika Sávia v školskom roku 2012/2013 navštevuje   31 žiakov. Vyučujúci sa nezmenili. Riaditeľka školy Mgr. Mária Ondrejmišková učí 1.ročník 7 žiakov a 2.ročník 10 žiakov, PaedDr. Helena Judinová  učí 3.ročník 8 žiakov a 4.ročník 6 žiakov.  Vychovávateľkou v Školskom klube detí je Bc.Dana Števulová. Na neúplný uväzok vyučuje anglický jazyk v 3. a 4.ročníku Erika Rosinová. 

Ani v materskej škole nedošlo k žiadnym zmenám.                                                                               

Obecná knižnica v obci je umiestnená v bývalej budove školy a pravidelne je otvorená pre záujemcov. Knihovníčkou je Ing. Martina Žákovičová.

Divadelné predstavenie s názvom Páva zahrali v nedeľu 18. marca divadelní ochotníci zo Skýcova v sále kultúrneho domu.

Parlamentné voľby do Národnej rady SR sa konali v sobotu 10. marca 2012. Kandidátov na poslancov navrhovalo 26 politických strán. O funkciu poslanca NR SR sa uchádzalo 2882 záujemcov. Medzi nimi boli aj občania z Machuliniec, ktorí neúspešne kandidovali: na 82.mieste Dávid Valent, 21 rokov, nástrojár, kandidoval za Stranu demokratickej ľavice a na 108. mieste kandidovala Andrea Gašparíková, 42 rokov, predavačka, kandidovala za Slobodné fórum.

Zvolených bolo 150 poslancov zo šiestich politických strán.

V Machulinciach bolo v zozname voličov zapísaných 858 voličov. Na hlasovaní sa zúčastnilo 568 voličov t.j. 66,38  %. Na Slovensku sa volieb zúčastnilo 59,11 % voličov.

Poradie politických strán s počtom hlasov v Machulinciach :

SMER – sociálna demokracia                                                                                  290

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)                                                                    80

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ )              47

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti                                                                       36

Slovenská národná strana (SNS)                                                                               28

Sloboda a solidarita (SaS)                                                                                        19

Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová strana (HZDS)                                       3

Strana demokratickej ľavice (SDĽ)                                                                             3

Komunistická strana Slovenska (KSS)                                                                         5

MOST – HÍD                                                                                                               6

Ostatné politické strany                                                                                           44

V rámci Slovenska sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostali poslanci podľa počtu hlasov za tieto politické strany:

SMER – SD, KDH, Obyčajní ľudia, SDKÚ, SaS, MOST – HÍD.

Novú vládu po voľbách zostavila strana s najvyšším počtom hlasov SMER – SD.

O organizácii drobnochovateľov v Machulinciach

Miestna organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov v Machulinciach vznikla v roku 1970 a prvým jej predsedom bol Peter Čúlik, obyvateľ Machuliniec zamestnaný ako úradník na Železničnej stanici v Zlatých Moravciach. Od roku 1982 bol predsedom MO SZD Michal Ivanič, obyvateľ Machuliniec, zamestnaný v n.p. Calex Zlaté Moravce. Aktívne v organizácii drobnochovateľov v Machulinciach pracoval Karol Ondrejka, dlhoročný predseda MNV Machulince. Dlhodobým členom bol Kornel Čúlik, u ktorého sa nachádzala aj liahareň kureniec.Výstavy drobnochovateľov sa v Machulinciach nekonali, ale úspešní drobnochovatelia vystavovali holuby, zajace a iný drobnochov v susedných obciach.

V tomto roku v apríli obnovila svoju činnosť Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Machulinciach. Jej predsedom sa stal Milan Horváth a k aktívnym členom patria aj Peter Chren, Koloman Segíň, Štefan Sluka a ďalší.Už v minulom roku 2. a 3. júla 2011 usporiadali propagačnú výstavu drobnochovateľov. V dňoch 16. a 17.júla 2012 usporiadali tiež výstavu drobnochovateľov. Deti sa potešili z malých zajačikov, dospelých zaujímala hydina, iných krásne športové holuby a azda všetkých štebotaví vtáci vo voliére. Nechýbala tombola a bohaté občerstvenie. Z hydiny sa vystavovalo 6 plemien, ďalej 29 králikov, 27 holubov a 23 exotických vtákov.

Počasie bolo v tomto roku tiež extrémne. Hlavne vysoké teploty koncom júna a začiatkom júla vystúpili až na 37 stupňov v tieni. Celkove aj v tomto roku boli v počasí rôzne výkyvy, vysoké rekordné teploty a zasa rýchle ochladenie. V tomto roku bolo málo dažďov. Sneh napadol 6.decembra na sviatok sv.Mikuláša.

7.decembra ráno klesla teplota na mínus 10 stupňov.

Slovenská provincia FMA má novú predstavená – rodáčku z Machuliniec

Generálna predstavená Inštitútu FMA Sr. Yvonne Reungoat so svojou radou menovala pre Slovenskú Provinciu sv. Jána Bosca, na obdobie rokov 2012-2018, novú provinciálnu predstavenú a je ňou sestra Jana Kurkinová, FMA.

 

Sestry saleziánky mali 4.augusta 2012  veľkú slávnosť. Počas slávnostnej bohoslužby v Kostole povýšenia Sv.Kríža v Bratislave na Daliborovom námestí prevzala úlohu provincionálnej predstavenej sestra Jana Kurkinová. Slávnosti predsedal provinciál saleziánov don Karol Manik. Okrem najbližších príbuzných sestry Jany boli na slávnosti prítomní aj veriaci z jej rodnej obce z Machuliniec, ako aj kňazi, ktorí pôsobili v Žitavanoch, kde Machulince patria ako filialka, vdp. Dekan Marek Kosorín a vdp. dekan Marek Božik.

Menovací dekrét provinciálke prečítala sestra Carla Castellino, delegátka generálnej predstavenej. Nová provinciálna predstavená poďakovala všetkým za dôveru. „Som si vedomá svojej malosti. Ale hovorím s Máriou: Som služobnica Pánova. S vierou vstupujem do tejto služby." Jana Kurkinová FMA doteraz pôsobila ako provinciálna ekonómka a predstavená komunity v Bratislave.

Krátky životopisný profil sr. Jany Kurkinovej:

Sr. Jana má 39 rokov, pochádza z Machuliniec. Narodila sa 22. decembra 1972. Má jednu sestru – dvojičku. Starostliví rodičia dali svojim deťom základy viery, učili ich obetavosti a službe.

Po skončení Základnej školy v  Machulinciach a neskôr v Žitavanoch študovala na Strednej ekonomickej škole v Nitre, ktorú ukončila v roku 1991. Nenašla prácu v odbore a tak pracovala ako robotníčka v Závodoch 29. augusta v Zlatých Moravciach. Ako sama hovorí, bola to pre ňu silná skúsenosť, ktorá sa odrazila v jej ďalšom živote a v osobnom raste. Od marca 1993 pracovala na obchodnom oddelení vo firme Samsung-Calex v Zlatých Moravciach ako referentka. Popri tom pracovala tiež ako sprievodkyňa cestovného ruchu po rôznych európskych krajinách. Zapájala sa aj do apoštolátu vo farnosti, pracovala s deťmi, organizovala pútnické zájazdy po Slovensku i zahraničí, ktoré boli pre ňu tiež určitou formou apoštolátu. Postupne však spoznala, že Pán ju volá k zasvätenému životu.

So sestrami saleziánkami sa zoznámila v roku 1997. O rok neskôr začala svoju rehoľnú formáciu v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice. 3. augusta 2002 zložila prvé rehoľné sľuby v Trnave. Po sľuboch pôsobila 6 rokov v komunite sv. Jozefa v Bratislave. Počas tohto obdobia pracovala v mládežníckom Združení Laura, učila náboženstvo a apoštolsky pôsobila v saleziánskom mládežníckom stredisku v Bratislave - Mamateyovej. Zároveň študovala na Teologickej fakulte UK v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov náboženská a etická výchova, ktoré ukončila v roku 2007.

Od augusta 2008 sa jej novým domovom stala komunita provinciálneho domu v Bratislave na Kremnickej. Naďalej pracovala v Laure, združení mladých, kde jej bola zverená služba predsedníčky Združenia. V Laure získala bohatú pastoračnú i organizačno-riadiacu skúsenosť. 3. augusta 2008 zložila večné sľuby v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice. Od 1. augusta 2009 jej bola zverená služba provinciálnej ekonómky.

Našej rodáčke z Machuliniec prajeme Božiu pomoc a dobré zdravie v službe provinciálnej predstavenej.

 

Zvony v Machulinciach majú dátum odliatia rok 1922. Najprv boli tri zvony umiestnené vo zvonici, v strede obce. Bol tu najväčší zvon s názvom Florián, stredný zvon s názvom Vendelín a malý zvon Umieračik. Na Umieračiku sa zvonilo zatrhovaním ihneď po zomretí občana našej obce.

Jeden zvon s názvom Kristus Kráľ – panuj nad nami, bol umiestnený pod malou zvonicou na cintoríne pred kostolom.

V roku 1994, kedy bola postavená nová veža na kostole, boli do veže umiestnené tri zvony :

Najväčší Florián, s priemerom62 cma s tóninou Es1, z roku 1922 odliaty českou firmou Rudolf Manoušek,

stredný Vendelín, s priemerom49 cma s tóninou As1, z roku 1922, odliaty českou firmou R.Manoušek

a zvon spred kostola Kristus Kráľ, panuj nad nami, s priemerom52 cma s tóninou G1, z roku 1930, tiež odliaty firmou R.Manoušek.

Na zvonoch vidieť nielen nápisy, ale aj ozdobné reliéfy.

Malý zvon tzv. Umieračik zostal vo zvonici s nápisom Ferencz Walser a s tóninou G1.

Hodová nedeľa – 17.júna bola plná programu. V kostole bol hlavným celebrantom rodák z Machuliniec MgrTh. Peter Valent, ktorý si v ten deň pripomenul aj 28. výročie kňazskej vysviacky. Terajší správca farnosti MgrTh. Stanislav Caránek bol v Topoľčanoch jeho miništrant. Na omši učinkovala Dychová hudba, chrámový zbor, spevácky zbor mladých a aj folklórny súbor Kamenec. Prítomní sa dozvedeli aj vzácnu správu, že na štúdium teológie bol prijatý náš rodák, mladý organista Dominik Ondriaš. Správa všetkých  potešila.

Chrámový zbor pod vedením Jána Zemanoviča úspešne učinkoval takmer 20 rokov. V druhom polroku prerušil svoju činnosť, zatiaľ sa nevie, či dočasne alebo natrvalo.

Chrámový zbor mladých naďalej učinkuje v kostole.

Organistkou po Dominikovi Ondriašovi v našom kostole, s čím súvisí aj spev pri pohreboch, je Mgr. Eva Rožková.

Študent teológie - bohoslovec je od 1.septembra náš rodák Dominik Ondriaš, absolvent Cirkevného gymnázia v Šaštíne začal štúdium na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK Bratislava, Teologický inštitút v Nitre. V posledných dvoch rokoch bol aj organistom v našom kostole a aktívnym členom cirkevného spevokolu mladých.

Poďakovanie za úrodu bolo tento rok v nedeľu 23.septembra podobne ako v minulých rokoch v miestnom kostole, ktorý bol vyzdobený zeleninou a ovocím. Krásne boli aj tri sypané obrazy pred oltárom, ale aj práce detí z tekvíce a ovocia. Na omši zaspieval krojovaný súbor Kamenec.

Otvorenie pastoračného centra v Žitavanoch sa uskutočnilo v sobotu 8.septembra, kedy bola požehnaná nová farská budova a stará budova fary stavebne upravená na pastoračné centrum. Posvätenie urobil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák za prítomnosti viacerých kňazov a veriacich aj z Machuliniec. Pastoračné centrum slúži aj pre veriacich z Machuliniec, ktorí sa na prestavbe aj finančne podieľali milodarmi, sponzorskými príspevkami a niektorými prácami.

Miestna organizácia dôchodcov pracovala aj v tomto roku. V októbri je tradičné stretnutie starostu obce s jubilantmi. Aj v tomto roku sa uskutočnili dva zájazdy dôchodcov.

 Folklórny súbor Kamenec pracoval veľmi aktívne aj v tomto roku. Okrem vystúpení v našej obci, vystupovali po celom okolí na rôznych podujatiach. Pred Vianocami vystupovali aj v Bratislave na Hlavnom námestí, kde boli vianočné trhy ako aj v Leviciach a v Nitre.

Folklórny súbor Benát tiež vystupoval v Machulinciach a na rôznych podujatiach aj v iných dedinách a mestách.

Predprvomájová oslava  sa koná každoročne v strede obce, bolo to aj v tomto roku. Po príhovore starostu obce vystúpili súbory Kamenec, Benát a Dychová hudba.

Folklórne slávnosti pod Kamencom – druhý ročník sa konali v tomto roku v nedeľu 24.júna popoludní. Okrem miestneho súboru Kamenec a Dychovej hudby vystúpili na novom pódiu v športovom areáli aj ďalšie pozvané súbory.

Spievame si pre radosť – 3.ročník bol názov kultúrneho podujatia v nedeľu 14. októbra v rámci ktorého vystúpil miestny súbor Kamenec s folklórnym pásmom Na jarmoku. V sále kultúrneho domu vystúpili aj folklórne súbory z iných obcí. Na podujatí privítal starosta obce poslanca NR SR Mgr. Mariána  Kéryho, presedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD. a ďalších hostí.

 Súťaž  vo varení guláša bola v sobotu 23.júna za účasti 9 družstiev. Porota mala ťažkú úlohu pri hodnotení, lebo všetci navarili chutný guláš.

Požitavský dvor

Naša obec má ďalšie výnimočné zariadenie, ktoré je od konca augusta 2012 otvorené pre verejnosť s názvom Požitavský dvor, ktorý sa nachádza na okraji obce , vedľa hornej cesty spájajúcej Machulince a Žitavany. Atraktívna drevená stavba, pokrytá šindľom, je pútavá nielen vonkajším vzhľadom, ale aj interiérovým vybavením. Zaujímavá je predovšetkým tým, že nejde o priemyselnú drevostavbu, ale všetko drevené, tak celú stavbu ako aj vnútorné zariadenie, si vyrobil sám majiteľ Štefan Baranec so svojou rodinou.

Dvor s 80 miestami na sedenie a dve vnútorné pomerne veľké miestnosti pre 65 osôb, sú okrem zariadenia doplnené poľnohospodárskym náradím, ktoré sa používalo v minulosti. Tak tu nájdeme drevený voz, postroje pre záprah, hrable, vidly cepy, ale aj krosná a ďalšie nástroje na spracovanie konôp. Zariadenie bude slúžiť pre príjemné posedenie vonku či vnútri a v tomto zaujímavom prostredí sa môžu konať aj rodinné oslavy či firemné posedenia.

Machulinčan v Antarktíde je tiež nová správa z tohto roku. Rodák z Machuliniec Ing. Rastislav Valach (syn kronikára) precestoval 61 krajín všetkých svetadielov. V tomto roku absolvoval lietadlom cestu do Ohňovej zeme v Južnej Amerike a potom do Antarktídy loďou  s priamym vylodením na ľadovcové pobrežie. 

Šport

Cyklistické preteky s názvom Horská cykločasovka boli ako nultý ročník v sobotu 9.júna. Ich organizátorom bol spolu s Obecným úradom aj novovzniknutý Cyklistický klub v Machulinciach. Náročná trať merala35 km a viedla z Machuliniec hore Hlbokým, cez Škripec na Veľký Inovec a potom cez Veľkú Lehotu a Obyce do Machuliniec. Medzi 15 pretekármi boli ôsmi z Machuliniec. Víťazný pretekár prešiel trať v čase 1:17 hod. Na treťom mieste bol jeden z organizátorov Jozef Horniak z Machuliniec.

10.ročník Memoriálu Jána Gálika sa uskutočnil v piatok 21.septembra na futbalovom ihrisku v Machulinciach. Priateľský futbalový zápas zohrali internacionáli ViOnu a Machulniec a  pri spoločnom posedení si zaspomínali na predčasne zomrelého vynikajúceho futbalistu a trénera Jána Gálika, občana Machuliniec.

Futbalisti  hrali do jari tohto roku krajskú súťaž. Bola pomerne náročná a naši futbalisti z nej vypadli do súťaže Majstrovstvá okresu, kde v jesennej časti skončili na 6. mieste.  Dorastenci skončili v jesenne časti v dolnej polovici tabuľky.

Podľa schváleného VZN obce Machulince a podpísanej Dohody o poskytnutí dotácie zo dňa 30.apríla 2012 bola poskytnutá dotácia TJ Družstevník vo výške 3000 Eur na prevádzkové náklady.

Futbalisti ViOn-u, ktorí hrajú v najvyššej futbalovej súťaži v Corgoň lige skončili v jesennej časti na krásnom druhom mieste.

Machulinská dvadsiatka, v tomto roku to bol 29.ročník, prebiehala 1.decembra za slnečného pekného  počasia, bez dažďa a snehu, trať bola suchá.

V žiackych kategóriách pretekalo 78 žiakov z toho bolo 20 detí z materskej školy.

V kategórii rekreačných bežcov v behu na6 kmbolo spolu 40 pretekárov, z toho 6 dorastencov a 3 dorastenky.

Známy katolícky kňaz z Belgicka 84-ročný Viktor Vandenplas v tomto roku bežal trať6 kms časom 48:34,8 (v minulom roku mal čas 45:18,2).

V hlavnom preteku na20 kmbežalo spolu 87 pretekárov, z toho 11 žien.

Víťazom sa stal Róbert Valíček (Obal servis Košice) s časom 1:09,02.6 hod.

Aj v tomto roku prišiel na koči Mikuláš a vyhrávala Dychová hudba z Machuliniec.

Vianočný koncert, na ktorom vystúpil folklórny súbor Kamenec a Dychová hudba Machulince bol v nedeľu 23.decembra v sále kultúrneho domu.

Vianočný turnaj v stolnom tenise sa uskutočnil počas sviatkov v sále kultúrneho domu.

Na záver roka v nedeľu 30.decembra  bolo vystúpenie folklórneho súboru Benát a súboru Nádej z Výčap- Opatoviec.

Po programe bol v strede obce tradičný ohňostroj, občerstvenie a príhovor starostu obce.

 Silvester sa v tomto roku vydaril takmer jarným počasím, ktoré vydržalo aj cez polnoc pri ohňostrojoch.

 

V roku 2012

sa narodilo  9   detí, z toho 5 chlapci a   4 dievčatá

zomrelo  10    občanov,   3  muži  a 7 žien

Zosobášili sa   3  manželské páry.

 

Najstarším občanom v obci z mužov je  87-ročný  Ábel Gašparík

Najstaršou občiankou v obci zo žien je   92- ročná Paulína Červená

 

Zápis bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 11.februára 2013 , prepísaný do obecnej kroniky a zverejnený na internetovej stránke obce Machulince.

 

Údaje za rok 2012 sú zapísané v obecnej kronike na stranách 289 – 298.

                                                                                                                       PaedDr. Ondrej Valach, kronikár obce