Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rok 2008

Zápis, ktorý je ručne perom zapísaný v obecnej kronike.

Nový rok sa tradične začal ohňostrojmi. V našej obci je už niekoľkoročná tradícia, že na novoročnej omši učinkuje chrámový zbor a dychová hudba, ktorá potom vyhráva po uliciach celej dediny.

Fašiangová sobota pred Popolcovou stredou je dňom veselosti a zábavy. Hlavným organizátorom fašiangovej soboty bol Obecný úrad spolu s Miestnou organizáciou dôchodcov. Ženy, seniórky, sa obliekli do tradičných machulinských krojov, spievali a tancovali najprv v strede obce a potom sa sprievod presunul do sály kultúrneho domu. Nechýbali ani rôzne súťaže a iný zábavný program. Do tanca a na počúvanie hrala Dychová hudba Machulince.

Vítanie novonarodených detí sa v obci uskutočnilo 2. februára 2008.

Zimné obdobie sa u nás začína meniť. Sneh v januári nebol vôbec teploty boli viac plusové ako mínusové. Miesto sneženia pršalo, dokonca 24.februára bolo plus 20 stupňov C.
Letné obdobie nebolo extrémne, počasie bolo v bežnej norme.
V jeseni prvý sneh napadol 23.novembra, ale v ten istý deň sa aj stratil.

Ivestičné práce v obci pokračovali kanalizáciou z Mlynskej ulice smerom ponad futbalové ihrisko vedľa Mlynského potoka. Kanalizačná prípojka má poslúžiť pre domy Podhorskej ulice postavené na dolnej strane.
Cesta cez obec bola vyznačená vodorovným dopravným značením, ako aj dopravnými značkami na stĺpikoch. Na ceste cez Hlavnú ulicu boli umiestnené dva spomalovače, aby sa zabránilo vysokej rýchlosti nezodpovedným vodičom.
Stred obce skutočne patrí do 21.storočia, ale v obci sú stále aj isté problémy, ktorých riešenie je plánované na ďalšie obdobie.

Pod vŕškami sa nazývali obecné pasienky pod horou nad Zlatnianskou ulicou. Tieto sa dostali do súkromného majetku a ich majiteľ začal v tomto roku s prípravou inžinierskych sietí na stavebné pozemky – plyn, elektrina, vodovod, kanalizácia, cesta.
Na Háji boli tiež obecné pasienky. Pekný výhľad na celé Požitavie spod hory tam lákal nielen miestnych občanov, ale aj návštevníkov obce. Tieto pasienky sa tiež dostali do súkromného majetku. Vznikli tu dva podnikateľské subjekty, ktoré riešia svoje aktivity podľa svojich zámerov. Určitý počet ľudí s tým nesúhlasí a nie sú spokojní, ako bude okolie našej obce v budúcnosti vyzerať.

Dom sociálnych služieb bol oficiálne otvorený 1.februára, kedy sem prišli aj prví obyvatelia. Na poschodí bezbariérovej budovy boli prestavané izby, sociálne zariadenia a jedáleň, ktorá slúži aj ako spoločenská miestnosť. Kapacita DSS pre dospelých je sedemnásť osôb a je zaradený do siete sociálnych zariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja. V DSS sú ubytovaní väčšinou občania s vážnymi zdravotnými ťažkosťami. Zariadenie má riaditeľku Mgr..Zuzanu Pupákovú, 5 opatrovateliek, 1 zdravotnú sestru a upratovačku. Zatiaľ v DSS nie je žiadny občan z Machuliniec. V kuchyni pracujú tri osoby a vedúca Helena Baťová. Kuchyňa je spoločná a varí sa v nej aj pre materskú školu, pre žiakov ZŠ a pre dôchodcov z obce.

Materská škola je na prízemí a navštevuje ju 24 detí.
Prestavba bývalej budovy MŠ bola dokončená v jeseni 2007. Z celkového objemu finančných prostriedkov 10,567 000 Sk hradil 80% európsky fond, 15% prispel štát a obec znášala náklady 5%.

Základná škola má 28 žiakov v dvoch triedach. Spojené ročníky 1. a 2. vyučuje riaditeľka školy Mgr.Mária Ondrejmišková a spojené ročníky 3. a 4. vyučuje PaedDr. Helena Judinová.Vychovávateľkou v školskom klube je Bc.Dana Števulová.

Budova obecnej knižnice sa nachádza v budove bývalej školy, ktorá bola postavená ešte v roku 1898. Patrí k najstarším stavbám v obci. V tomto roku došlo k jej rekonštrukcii. Staré drevené okná boli vymenené za nové drevené a vymenená bola i celá strecha.

Z činnosti organizácie dôchodcov spomenieme tri zájazdy. Bol to zájazd do Žiliny s kúpaním v Chalmovej, druhý zájazd bol na kúpalisko Vincov les a tretí zájazd bol do Bratislavy spojený s návštevou pútnického miesta Marianka.
Slávnostná schôdza bola v októbri, ktorý sa pripomína ako mesiac úcty k starším.
Stretnutie s dôchodcami, ktorí v príslušnom roku dosiahli 70, 75, 80 a viac rokov sa stalo tiež už tradíciou a Obecný úrad na čele so starostom obce pripraví pre týchto jubilantov príležitostnú slávnosť s kvetmi a občerstvením.
V tomto roku sa 70 rokov dožil aj pisateľ tejto kroniky. Obecnú kroniku píše už 44 rokov a 30 rokov (1964 – 1994) bol poslancom miestnej samosprávy. Obecný úrad ho osobitne ocenil.

Spevácka skupina Benát pri návšteve Bratislavy zaspievala ľudové piesne aj pred sídlom súkromnej televízie Markíza, ktorá záber z vystúpenia našich speváčok odvysielala aj v televíznej relácii.
Spevácka skupina vystúpila počas roka aj na rôznych podujatiach v okolitých obciach ako aj v Zlatých Moravciach.

Svadba v minulosti bol názov folklórneho pásma, ktoré pripravila spevácka skupina Benát pre našich občanov. Vystúpenie bolo v nedeľu 12.októbra v preplnenej sále kultúrneho domu k všeobecnej spokojnosti všetkých prítomných.
S folklórnym pásmom vystúpila spevácka skupina aj v obci Červený Hrádok.

Divadelné predstavenie s názvom Svokra zahrali v nedeľu 6.apríla ochotníci z Topoľčianok. Asi 100 ľudí prišlo do sály kultúrneho domu a obdivovali, že v susedných Topoľčiankach ešte stále ochotníci nacvičujú divadlá.
Aj miestna organizácia Jednoty zorganizovala 2.apríla zájazd do divadla Andreja Bagara v Nitre na muzikál Modrá ruža, kde hrali známi slovenskí herci.

Zloženie večných rehoľných sľubov sr.Mgr. Jany Kurkinovej v Inštitúte Dcér Márie Pomocnice bola radostná udalosť nielen pre našu rodáčku Janku, ale pre celú našu obec. Príbuzní, známi a ostatní veriaci dvoma autobusmi odcestovali do Bratislavy, kde 3.augusta 2008 v Kostole Panny Márie Pomocnice spoločne prežívali slávnosť zloženia večných rehoľných sľubov troch rehoľných sestier za prítomnosti bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského.

Do Nitrianskej diecézy sa po úprave dostala aj farnosť Žitavany a všetky farnosti okresu Zlaté Moravce. Úpravu diecéz na Slovensku schválila Svätá stolica.

Birmovka bola aj v tomto roku a sviatosť birmovania vo farskom kostole v Žitavanoch prijali 27.apríla žiaci 6.,7.a 8.ročníka od nitrianskeho biskupa Mons. M.Chovanca.

Poďakovanie za úrodu bolo v nedeľu 12.októbra v našom kostole, ktorý bol vyzdobený ovocím, hroznom a darmi prírody. V tomto roku boli pred oltárom vytvorené tri obrazy z prírodných materiálov (mak, múka a pod.). Obrazy znázorňovali Svätého Otca Jána Pavla II., Pátra Pia, a obraz Božieho milosrdenstva.

Vlámanie do súkromnej vinnej pivnice občana Machuliniec bolo zaznamenané v piatok 12.decembra v dopoľudňajších hodinách. Pachateľ rozbil okno a dostal sa do priestorov vinnej pivnice, kde urobil veľa škody. Následkom toho vznikla ekologická havária majúca za následok likvidáciu biológie ČOV Machulince dôsledkom vysokej koncentrácie vinných kvasníc v splaškoch. Všetko to vyšetruje polícia.

Požiar v našej obci bol v pondelok 15.decembra v ranných hodinách. Oheň zničil stolársku dielňu súkromného podnikateľa a škody boli veľké. Príčinu požiaru a spôsobené škody zisťuje polícia.

Futbalisti Machuliniec hrajú stále v súťaži Majstrovstvo okresu Zlaté Moravce. Na jar skončili v strede tabuľky, ale v jeseni sa im slabšie darilo a zostali predposlední. Na jar v budúcom roku sa rozhodne, ako bude ďalej.
Bistro Rebeka, prevádzku na futbalovom ihrisku, dostala od augusta 2008 do prenájmu Ľubica Zovčinová.
Všetci priaznivci so záujmom sledujú učinkovanie futbalistov ViOn-u v najvyššej futbalovej súťaži v SR. Je to už súťaž tých najlepších a pre FC ViOn je to už silná konkurencia.

Machulinská dvadsiatka bola v tomto roku v sobotu 6.decembra. Bol to už 25.ročník známeho cestného preteku, prebiehal za ideálneho slnečného počasia.
V žiackych kategóriách bežalo 67 detí z toho desať z MŠ.
V behu na 6 km pretekalo 37 bežcov, z toho boli 4 dorastenci (víťaz mal čas 0:20.53,0), 6 dorasteniek a 27 rekreačných bežcov.
V hlavnom behu na 20 km pretekalo 57 mužov v 4 kategóriách a 10 žien v 3 kategóriách. Z mužov zvíťazil už tretíkrát za sebou Imrich Magyar z AC Nové Zámky s časom 1:10,17,3 . V kategórii žien zvíťazila Jana Kleskeňová z Nitry s časom 1:34.04,6. Aj v tomto roku bežal na 20 km známy kňaz z Belgicka Viktor Vandeplas, ktorý prišiel do cieľa v čase 2:19.39,4. V tomto roku sa dožil svojich 80 rokov a 55 rokov od vysvätenia za katolíckeho kňaza.
V sprievodnom programe bola tradičná tombola, príchod Mikuláša, cyklisti na horských bicykloch, dychová hudba a známa speváčka Jadranka.
Na dedine varili poľovníci guláš, občerstvovací stánok mala aj organizácia dôchodcov. Z príležitosti 25.výročia bol vydaný bulletín a ocenení boli zakladatelia Machulinskej dvadsiatky.

Vianoce boli bez snehu za miernych mrazov. Prebehli tradične s chrámovým zborom v kostole a s vianočnou koledou žiakov po obci.
Vianočná výzdoba obce bola podobná, ako sme písali v minulom roku.

Na záver roka v nedeľu 28.decembra bola v preplnenej sále kultúrneho domu zopakovaná nacvičená Svadba súborom Benát. Po programe bol v strede obce veľký ohňostroj a prítomným občanom bolo podávané varené víno.

Silvester tiež prebiehal tradične, každý sa so starým rokom lúčil svojím spôsobom.

V roku 2008:
sa narodilo 9 detí z toho 4 chlapci a 5 dievčat
zomrelo 10 občanov, 6 muži a 4 ženy
zosobášilo sa 6 manželských párov

Najstarším občanom v obci z mužov je 89-ročný Matúš Rajnoha.
Najstaršou občiankou v obci zo žien je 90-ročná Alžbeta Štukovská.