Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územný plán obce Machulince - Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

Dátum: 13.11.2023
Autor: Machulince ADMIN
Územný plán obce Machulince - Správa o hodnotení strategického dokumentu  a návrh strategického dokumentu

Oznam

Obstarávateľ Obec Machulince zastúpený starostom obce Bohumilom Bielikom predložil dňa 06.11.2023, príslušnému orgánu podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o posudzovaní") Správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Územný plán obce Machulince".

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Územný plán obce Machulince" sú zverejnené v súlade s § 10 ods. 2 zákona o posudzovaní na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-machulince  

Verejnosť v zmysle § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu riešenia strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01  Zlaté Moravce najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona o posudzovaní.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade, odbor starostlivosti o životné prostredie, Sládkovičova 3, 953 01  Zlaté Moravce v pracovných dňoch počas úradných hodín.

V prípade záujmu o konzultácie doporučujeme termín konzultácie s tunajším úradom dohodnúť telefonicky resp. e-mailom. Zároveň si dovoľujeme požiadať o zaslanie stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: Adriana.Valuskova@minv.sk .