Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - správa o hodnotení strateg. dokumentu a návrh strategického dokumentu oznámenie o strategickom dokumente

Dátum: 18.01.2024
Autor: Machulince ADMIN
Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025 - správa o hodnotení strateg. dokumentu a návrh strategického dokumentu           oznámenie o strategickom dokumente

Program odpad. hosp. Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025

Obstarávateľ Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil obci správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025".

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025 

Verejnosť môže nahliadnuť do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a do 21 dní odo dňa, keď boli zverejnené, môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu:

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Termín verejného prerokovania strategického dokumentu je 30.01.2024 o 10:00 hod. na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra v zasadačke č. 64 I. poschodie.