Obec Machulince
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Oznámenie o strategickom dokumente - územný plán mesta Zlaté Moravce

Oznámenie o strategickom dokumente - územný plán mesta Zlaté Moravce
územný plán

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Územný plán mesta Zlaté Moravce" sú zverejnené v súlade s § 10 ods. 2 zákona o posudzovaní na webovom sídle ministersta:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-zlate-moravce-1